Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protection device
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2008 Nr 2 (59) 16-24
PL W artykule opisano stanowisko laboratoryjne, wykorzystane urządzenia oraz wyniki uzyskane podczas badań przesyłania danych z zabezpieczeń bezpośrednio przez urządzenia SDH. Opracowanie na pracy badawczej realizowanej przez Instytut Elektroenergetyki PW na rzecz PSE Operator S.A. W ramach pracy wykon[...]
EN The paper presents laboratory stand, testing methods, and devices used in tests of protection devices exchanging data directly through SDH network devices. The paper arise on the base of tests performed by Institute of Power Engineering behalf PSE Operator. The range of tests cover the protection fu[...]
2
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2003 nr 2 (18) 106--110
PL W artykule omówiono budowę elektronicznego ogranicznika obciążenia EO.400. Szczególną uwagę zwrócono na opis działania i charakterystykę czujnika momentu.
EN The paper describes design of EO.400 Electronic Overload Protection device. Mainly the operation and characteristics of the moment sensor is described.
3
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule omówiono zagadnienie badania skuteczności ekranowania urządzeń. Dokonano przeglądu norm i dokumentów normatywnych, dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych oraz metodykę ich pomiaru. Opisano wymagania na tłumienność struktur ekranujących (N[...]
4
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Obwody sterownicze, czyli obwody sterowania, regulacji, sygnalizacji, zabezpieczeń i pomiarów są przy projektowaniu analizowane ze względu na generowanie i detekcję oraz przenoszenie i przetwarzanie sygnałów, w tym złożone funkcje logiczne, jakie mogą spełniać. Wielu projektantów nie przykłada należ[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W opracowaniu przedstawiono zasadę działania i budowę elektronicznego opóźniacza wchodzącego w skład programowanego zapalnika czasowego przeznaczonego do pracy w niewielkich pociskach rakietowych. Zapalnik po niezbędnych modyfikacjach może być programowany pojedynczym impulsem o czasie trwania powią[...]
EN The paper presents the design and principle of operation of an electronic delay system in a programmable time fuze to be used for small missiles. After modification, the fuze can be programmed using a single pulse whose whose duration is dependent on the fuze delay time. The system was equipped with[...]
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono źródła błędów wyznaczania widma sygnału prądowego w urządzeniu EAZ, współpracującym z czujnikami Rogowskiego, związane z cyfrową obróbką sygnału oraz sposoby ich kompensacji. Zniekształcenia fazowe wprowadzane są głównie przez cyfrowy filtr dolnozaporowy a zniekształcenia amplitudowe p[...]
EN In the paper the errors in spectrum determination of current signals in protection devices equipped with Rogowski coils as well as methods of their compensation have been presented. Phase errors are due mainly to the high pass filter precedening the integration of Rogowski coil signal while amplitud[...]
7
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Rozwój elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej EAZ wymusza coraz to nowsze funkcje tych urządzeń, które do niedawna były przypisywane innej aparaturze diagnostycznej. Nowoczesne urządzenia zabezpieczeniowe mają wbudowywane rejestratory zakłóceń, które są doskonałymi narzędziami badawczymi. [...]
EN The development of power protection devices forces engineers to equip them with functions previously available only in diagnostic apparatus. Modern protection devices have built in disturbance recorders, which are excellent research tools. Continuous analysis and recording of voltage and current in [...]
8
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono strukturę elektronicznego systemu zabezpieczenia silników asynchronicznych małej mocy w warunkach baterii silosów. Zabezpieczenie jest zrealizowane na podstawie współpracy między lokalnymi modułami elektronicznymi umieszczonymi na silnikach a sterownikiem. Dla połączenia mię[...]
EN In this study, a structure of an electronic protection system for Iow power electronic motors in a silo type storage facility is suggested. The motor protection is accomplished as a result of the simultaneous operation of the local modules and the main controller, communicating through a wireles[...]
9
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono metodę analizy kluczowych parametrów wyłączników SN w czasie ich eksploatacji. Do podstawowego zestawu parametrów charakteryzującego jakość wyłącznika należą czasy załączania oraz czasy wyłączania poszczególnych jego kolumn. W celu zwiększenia pewności w odniesieniu do warto[...]
EN In the paper there is presented method that allow estimate selected parameters value of circuit breaker. Basis set of circuit breaker parameters contains switch-on times and switch-off times for each column. To obtain results with small level uncertainty, to analysis used boundary switch states (ass[...]
10
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 2 105--110
PL W pracy omówiono możliwość zwiększenia wartości energii elektrycznej przesyłanej na odległość w sposób iskrobezpieczny z wykorzystaniem metalowego toru do zasilania urządzeń elektronicznych ulokowanych w strefach zagrożonych wybuchem gazów i aerozoli palnych. W torze współosiowym zwiększenie dopus[...]
EN The paper presents the possibility of increasing the amount of electric energy sent via an intrinsically safe metal circuit for supply of power electronic devices located in hazardous areas where the firedamp may occur. The factors deciding on the amount of the intrinsically safe electric energy tr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last