Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 643
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Materials Science
EN The report presents results of laboratory investigations made on the PU foams. Mechanical properties of foams have been measured in compression tests for two foams of 16 kg/m3 and 62 kg/m3 density, and in tension and shearing tests for foam of 62 kg/m3 density. PU foams have shown anisotropic proper[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
1999 T. 78, nr 12 432-436
3
80%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
EN The paper deals with evaluation of selected properties of TiAlN and CrAlN coatings deposited by PVD technique on specimens from the high speed steel HS6-5-2-5 (STN 19 852). There were evaluated tribological properties such friction coefficient and wear as well as mechanical properties such thickness[...]
4
80%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
EN The paper deals with assesssment of selected properties of TiN and TiAlN coatings deposited on specimens from the high speed steel HS6-5-2-5 (STN 19 852) by Sarc PVD technique. There were essessed trobological properties such friction coefficient and wear. Wear rate was evaluated as a depth of wear.[...]
5
80%
Journal of KONES
EN The paper presents advances in the range of brake discs and engine pistons production using metal matrix composites and identifies their advantages in comparison to materials traditionally applied. The wear characteristics in the case of brake discs and thermal shock resistance in the case of piston[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Gabro i bazalt są skałami magmowymi zasadowymi o zbliżonym składzie mineralnym. Powstają z jednego typu stopu magmowego zubożonego w krzemionkę. Bazalt jest wylewnym odpowiednikiem gabra. Różna geneza tych skał wpływa na ich różnice teksturalne, co ma wpływ na właściwości kruszyw z nich produkowanyc[...]
EN Gabbro and basalt are mafic igneous rocks which have generally the same mineral composition, because they crystallize from a similar type of solution. This solution is not saturated by silica. Basalt is an effusive equivalent of gabbro. The different genesis of these rocks causes their textural diff[...]
7
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy porównano właściwości soków fizykochemiczne i biochemiczne soków z czarnej porzeczki, wiśni i aronii, zagęszczanych przez termiczne odparowanie wody oraz wymrażanie lodu. Do otrzymania koncentratów soków zastosowano tradycyjną, przemysłową instalację wyparną oraz kriokoncentrator Pilot Plant[...]
EN Several physicochemical and biochemical properties of blackcurrant, berry and chokeberry juices concentrated by thermal water evaporation and freeze-concentration have been compared. Juice concentrates were obtained from the evaporator installation used in food industry and from a pilot plant freeze[...]
8
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1277-1279
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In the last paper we considered properties of partial order in a generalized inverse semigroup. In this paper we show that a set of idempotent elements of a generalized inverse semigroup is a commutative generalised inverse semigroup. The next problem which appears is if the only commutative inverse[...]
10
80%
Fundamenta Informaticae
EN Service Oriented Computing (SOC) allows for the composition of services which communicate using unidirectional one-way or bidirectional request-response communication patterns. Most service orchestration languages proposed so far provide also primitives for error handling based on fault, termination[...]
11
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 410-412
12
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 5 692-695
13
80%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
PL Na Międzynarodowym Kongresie Odlewnictwa w Paryżu w 2000 roku badacze szwedzcy przedstawili wyniki badań nowego gatunku żeliwa sferoidalnego o zawartości (średnio) około 3,75% Si, o wysokiej plastyczności i obrabialności. Miało ono zastąpić żeliwo sferoidalne 500-7 w odlewach dla motoryzacji. Taki s[...]
EN During the International Foundry Congress in Paris 2000 Swedish scientists presented their results of researches performed on the newly invented ductile cast iron of high plasticity and machinability, containing c.a. 3.75% Si. This supposed to take place of ductile iron grade 500-7 in castings produ[...]
14
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
PL Praca dotyczy otrzymywania materiału węglowego mogącego pracować w podwyższonych temperaturach w atmosferze utleniającej. Przedstawiono wyniki badań jego mikrostruktury i niektórych właściwości fizycznych. W podwyższonych temperaturach korzystne własności mechaniczne materiałów węglowych, a tym samy[...]
EN For a realization in an item of high strenght of fiber glasses(GF), modulus of elasticity and antifriction properties of carbon fibres (CF) we elaborated hybrid composites based on polyamide-6 (PA-6). Comparative properties PA-6, carbon plastics (CP), glass fibre plastics (GF) and hybrid plastic bas[...]
15
80%
Mechanik
PL Zaprezentowano wybrane badania właściwości technologicznych i eksploatacyjnych ostrzy skrawających ze stali konwencjonalnej i spiekanej stali szybkotnącej o podobnym składzie chemicznym. Badania właściwości technologicznych i eksploatacyjnych mają charakter porównawczy i dotyczą m.in. oceny składu c[...]
EN In the article selected fragments of investigations of technological properties of cutting edges made of conventional and sintered high speed steel with similar chemical composition are presented. Investigations of technological properties have comparative character and concern among other things es[...]
16
80%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN This paper introduces some selected cardiac surgery issues relating to the ongoing mechanical heart valve research.
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2015 nr 36 159--170
EN Thanks to their advantageous properties such as higher durability, reliability and wide scope of speed achievable with a given load, brushless DC motors are often used in Line-of-Sight stabilization systems of the optoelectronic aircraft gimbals. Since there are many sub-types and configurations of [...]
18
80%
Archives of Mechanical Technology and Materials
2015 Vol. 35 70--80
PL W artykule przedstawiono wybrane fragmenty badań właściwości technologicznych i eksploatacyjnych ostrzy skrawających z konwencjonalnej i spiekanej stali szybkotnącej o podobnym składzie chemicznym. Badania właściwości technologicznych i eksploatacyjnych mają charakter porównawcz[...]
EN In the article selected fragments of investigations of technological properties of cutting edges made of conventional and sintered high speed steel with similar chemical composition are presented. Investigations of technological properties have comparative character and concern among other thin[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN Many factors influence an efficiency of bottom-hole deepening process, among them - axial weight on drilling bit, bit speed, bottom-hole cleaning conditions and well geological conditions. However, existent methods of calculations of the drilling practices and strength calculation dо not consider th[...]
20
80%
Przemysł Chemiczny
1999 T. 78, nr 4 140-141
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last