Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  propellers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Maritime Research
2008 nr 3 49-58
EN Presented in article MF seals are being researched for sea technology purposes due to their excellent tightness and low resistance of motion. These features are most valuable for ring propellers and ship’s main propeller shaft. There are more reasons why technologists payf significant attention for [...]
2
86%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Artykuł przedstawia wyniki badań eksploatacyjnych dotyczących jednego z najważniejszych odbiorników energii mechanicznej na pogłębiarkach: śrub napędowych. Badania eksploatacyjne obejmowały pomiary parametrów charakteryzujących obciążenia śrub napędowych pogłębiarek w dwóch podstawowych stanach ich [...]
EN The article presents results of operation investigations regarding one of the most important receivers of mechanical energy on dredgers: propellers. Operation investigations covered measurements of characteristic parameters of loading propellers on dredgers in two basic conditions of their work: dre[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Oddziaływanie strumieni zaśrubowych od śrub manewrujących statków w pobliżu portowych budowli hydrotechnicznych jest ważnym, czynnikiem erozji dna. Może to spowodować rozmycie dna i erozję tak dużą, ze może prowadzić to do uszkodzenia budowli poprzez naruszenie jej stateczności. Szczególna uwaga mus[...]
EN The action of ships screw water jet in the vicinity of the berths is an important of eroding ent. It may caused the scour of bottom and erosion so great which could lead to damage of =- .. Special account must be taken of the ship's screw action and its effect on the port bottom ere ships berth and [...]
4
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule opisano wyniki sterowania ruchem pojazdu podwodnego wykorzystaniem tzw. metod dynamiki odwrotnej. Przeprowadzając analizę o kreślono algorytm zapewniający prowadzenie pojazdu wzdłuż zadanej trajektorii poprzez zaprogramowaną zmianę sił generowanych przez pędniki . Zamieszczono przykładowe[...]
EN The paper presents the results of control of underwater vehicle motion with reverse dynamics methods. In the analysis derived was an algorithm ensuring moving the vehicle along the pre-set trajectory. It contains examples results of the motion simulation investigations of underwater vehicle remot[...]
5
86%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 10 108-113
PL W pracy przedstawiono wybrane problemy regulacji pneumatyczno-hydraulicznych układów sterowania okrętowych śrub nastawnych. Posłużono się przy tym opisem wypadku uderzenia specjalistycznego statku pożarniczego w pirs paliwowy w Porcie Północnym w Gdańsku. Podjęte przez autora czynności, w tym analiz[...]
EN The paper presents selected problems of the controllable pitch propeller pneumatic and hydraulic control systems. For this purpose description of the collision of the rescue fire ship with the trestle of the fuel pier in the North Port in Gdansk was used. Activities undertaken by author, included an[...]
6
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono sposób rozdziału mocy w układzie napędowym zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego typu "Ukwiał". Do rozwiązania zadania dystrybucji naporów na poszczególne pędniki wykorzystano metodę opartą o ortogonalną macierz Walsha. Opracowano algorytm rozdziału mocy dla w pełni sprawn[...]
EN In the paper a method of distribution of propulsion on underwater vehicle's thrusters is presented. To finding an optimal the method basis on the orthogonal Walsh matrix have been used. The algorithm has been worked out either for full operating power transmission system or a case of thrusters failu[...]
7
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 52--67
PL Praca przedstawia konstrukcję mechaniczną bezzałogowego prototypu zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego. W stanie obecnym, operator posiada możliwość płynnego poruszania i manewrowania zarówno w płaszczyźnie poziomej (zmiana kierunku geograficznego, przemieszczanie się z punktu do punktu) jak i pio[...]
EN The paper presents design of Remotely Operated Vehicle - ROV prototype. To date, the operator has the ability to seamlessly move and maneuver both horizontal (geographic change in direction, moving from point to point) and vertical (change of depth of submerged position). Solid construction provides[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last