Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 230
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promieniowanie słoneczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono różne rodzaje izolacji transparentnych (przezroczystych).
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 244 69-78
PL Regularne obserwacje chmur są jednym z podstawowych zadań pracy obserwatorów na stacjach synoptycznych. Jest to jeden z najbardziej subiektywnych elementów służących ocenie pogody. Właściwe kodowanie chmur zależy od interpretacji i sumienności każdego z obserwatorów. Z drugiej strony istnieją rutyno[...]
EN Regular cloud observations are one of the basic tasks performed by observers working at synoptic stations. It is one of the most subjective elements for the evaluation of the weather. The proper cloud coding depends on interpretation and the conscientiousness of each of the observers. On the other h[...]
3
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN The angle of incidence of solar radiation on the PV panel or plane is a function on many factors: the angle of solar declination, the angle of latitude, the hour angle, the azimuth angle and the angle of receiver inclination to the ground. The declination angle depends on the day of the year, the ho[...]
4
80%
Świat Szkła
2000 nr 2 [30] 29-31
PL W związku z generalną tendencją do oszczędnego gospodarowania energią, szyby termoizolacyjne i zabezpieczające przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych trafiły także do ogrodów zimowych. Spowodowało to jednak pojawienie się głosów o rzekomej nieprzydatność tego typu szyb do oranżerii ze wzgl[...]
5
80%
Czysta Energia
2012 Nr 4 38-39
6
80%
Świat Szkła
PL Promieniowanie słoneczne, które poprzez wpływ na zjawiska klimatyczne i pogodowe kształtuje powierzchnię Ziemi i umożliwiło rozwój życia biologicznego, stanowi naturalne źródło światła i odnawialne źródło energii w czystej formie, najbardziej pożądanej z punktu widzenia ochrony środowiska naturalneg[...]
7
80%
Świat Szkła
2005 nr 5 [86] 19-21
PL Promieniowanie słoneczne stanowi podstawowy czynnik podtrzymujący życie na naszej planecie, lecz aby mogło ono pełnić tę funkcję, jego energia kierowana w stronę Ziemi nie może w całości i bezpośrednio osiągać jej powierzchni. Musi ono być filtrowane i zubażane w niektórych zakresach długości fal, c[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 112 463-470
PL W artykule przeanalizowano modele całkowitego promieniowania słonecznego na płaszczyzny pochylone. Dane teoretyczne porównano, z danymi pomierzonymi w latach 2002 - 2006 we Wrocławiu. W artykule przeprowadzono standardową dla modeli promieniowania słonecznego, procedurę analizy statystycznej, za pom[...]
EN In this article models of solar radiation on inclined surface are presented. Theoretical data is compared with measured values from Wrocław (measurement period 2002-2006). Standard statistical analysis was performed in order to choose the most accurate model in Polish climate conditions.
9
80%
Czysta Energia
2008 Nr 7-8 18-19
10
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 4 2129-2136
PL Przedstawiono propozycję obliczania ilości energii pochodzącej z promieniowania słonecznego, jaka może być wykorzystana do celów grzewczych w systemach pasywnego i aktywnego sposobu pozyskiwania ciepła. Proponowany sposób obliczeń dotyczy konkretnego usytuowania obiektu nasłonecznionego (okien budyn[...]
EN The method for calculation of the energy generated by solar radiation that can be used for heating in passive and active heat recovery systems is proposed. The calculation method refers to a specified position of a sun-lit object (windows or greenhouse, sun collectors), its shading by neighbouring o[...]
11
80%
Izolacje
2018 R. 23, nr 3 34--37
12
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 12 37-40
13
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 5 8-10
14
80%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2002 nr 1 3-70
PL Przedstawiono identyfikacje modelu gęstości energii promieniowania słonecznego na dowolną płaszczyznę na Ziemi. Model sformułowano przy użyciu pojęć geometrii sferycznej, teorii ekstyncji i rozpraszania promieniowania słonecznego. Model uwzględnia: warunek cienia płaszczyzny, efekt sumowania dwóch s[...]
EN The paper presents veryfication of solar radiation density model, incident on a tilted surface of the Earth with an arbitrary rulting angle. The model has been described using the notions of spherical geometry, theory of extinction and diffusion of solar radiation. The main elements of the model are[...]
15
80%
Przegląd Elektrotechniczny
1998 nr 4 107-111
16
80%
Przegląd Geofizyczny
1999 Z. 3 145-151
EN Black's formula was verified in the topoclimate of fish ponds situated at Cieszyn Silesia on the basis of decade values of the solar duration and of density of the radiation flux obtained in years 1980-1994. Results confirmed the linear character of regression equations, however regression coefficie[...]
17
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W pracy przedstawiono i porównano wyniki badań trzech cieczowych kolektorów promieniowania słonecznego, dostępnych na rynku krajowym: rurowego próżniowego i 2 płaskich z powierzchnią selektywną (oznaczonych dalej jako I i II). Badania przeprowadzono w latach 2000 i 2001 w laboratorium Zakładu Probl[...]
18
80%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono metodę określania funkcji sum promieniowania słonecznego na płaszczyzny pionowe obudowy budynku w okresie sezonu grzewczego. W metodzie wykorzystano model promieniowania słonecznego na dowolną płaszczyznę, zweryfikowany na płaszczyźnie poziomej. Stałe modelu określono na podstawie dany[...]
EN The paper presents a method of calculation of insolation incident on a vertical building envelope wall for the duration of seasonal heating. Model of solar radiation on arbitrary plane had been verified on horizontal plane. In order to evaluate the constants of the model, results of the statistical [...]
19
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2010 nr 2-4 27-30
PL W opracowaniu rozważano poprawność terminologii z zakresu promieniowania słonecznego stosowaną w pracach klimatologicznych. Zwrócono uwagę na zastrzeżenia, jakie budzą definicje dwóch podstawowych wielkości charakteryzujących promieniowanie mierzonych na naziemnych stacjach meteorologicznych, mianow[...]
20
80%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2008 nr (5) 189--198
EN The paper presents the quantities which describes solar radiation and the conditions of solar radiation in Poland. It was introduced the influence solar radiation on microclimate inside the rooms and peoples’ thermal comfort conditions too.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last