Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 144
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promieniowanie UV
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 8 44-47
2
80%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2000 nr 1-2 17--32
PL Przedmiotem zainteresowania autorów publikacji jest obiektywny opis skutków oddziaływania promieniowania UV na organizm ludzki, w szczególności na skórę i oczy. W oparciu o te rozważania definiuje się parametr UPF charakteryzujący właściwości ochronne wyrobów wobec szkodliwego oddziaływania promieni[...]
DE Autore dieses Aufsatz interessieren sich für die UV-Strahlungseinwirkungerfolge auf Organismus Menschen, besonders auf die Augen und Haut. In Anlehnung an diese Überlegungen wird einen Parameter, den Schutzeigenschaften einigen Produkte gegenüber UV-Strahlung charakterisiert. Es wurde Messungsweise [...]
3
80%
Barwniki, Środki Pomocnicze
1999 nr 1 25--32
PL W artykule scharakteryzowano ogólnie promieniowanie ultrafioletowe. Zwrócono szczególną uwagę na największe naturalne źródło tego promieniowania tj. Słońce. Następnie opisano oddziaływanie promieniowania UV z materią, skutki jego działania na organizm człowieka a także sposoby ochrony przed szkodliw[...]
DE Im Aufsatz wird UV-Strahlung allgemein charakterisiert. Wir wurden besondere Aufmerksamkeit auf größte, natürliche UV-Strahlungquelle d. i. die Sonne gelenkt. Dann wurde Einwirkung der UV- Strahlung auf Stoffe, Erfolge dieser Einwirkung bei Menschorganismus und auch Schutzweise vor schädliche Wirkun[...]
4
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 11 21-23
PL Promieniowanie nadfioletowe (UV) może mieć pozytywne i negatywne skutki dla organizmu człowieka. Korzystny wpływ nadfioletu to przede wszystkim jego działanie przeciwkrzywicze. Do szkodliwych skutków działania UV należy zaliczyć przede wszystkim, fotostarzenie się skóry oraz nowotwory skóry, a w obr[...]
EN Ultraviolet radiation (UV) can have positive and negative effects on the human body. Its role in Vitamin D production is a primary positive effect. Harmful effects of UV radiation are, first of all, photoaging of the skin as well as skin cancers, and in the area of vision, cataracts. Because we cann[...]
5
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 3 31-32
EN Textile materials destined for the protective clothing belong to the group of textiles, which are the most exposed on the Sun radiation and atmospherical factors. In result of it different changes, worsening the physical and physico-chemical fabric properties as well as clor changes (fading). For me[...]
6
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 5 40-43
EN Intensive development of the nanotechnotogy connected with the production of micro- and nanostructures is creating huge possibilities for coming into existence of modern multifunctional products. That kind of materials on the basis of textile carriers can have the wide application thanks to the new [...]
7
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 4 43-45
EN Intensive development of the nanotechnology connected with the production of micro- and nanostructures is creating huge possibilities for coming into existence of modern multifunctional products. That kind of materials on the basis of textile carriers can have the wide application thanks to the new [...]
8
80%
Prace Instytutu Włókiennictwa
2006 R. 56 25-28
PL Choroby skóry wywołane nadwrażliwością na światło (fotodermatozy) to grupa schorzeń, w których występuje zwiększona wrażliwość na promienie nadfioletowe (UV) światła słonecznego o długości fal od 290 do 400 nm, a także na promienie emitowane przez sztuczne źródła światła (lampy jarzeniowe, kwarcowe,[...]
EN Skin diseases, which are caused by hypersensitivity to light (photodermathosis) create a group of illnesses in which greater sensitivity to UV rays (290-400nm) and artificial light (valve, fluorescent tube, solarium, etc) occurs. This hypersenstitvity causes in people leading ordinary life and avoid[...]
9
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 2 16-21
10
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 5 38-41
EN The majority of available on the market woven and knitted fabrics applied for summer clothing does not conform to the protection requirements against UV radiation. UPF (Ultraviolet Protection Factor) is within the range 5-20 while the recommended value of UPF should be above 40 (according to Europea[...]
11
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 2 481-494
PL Przedstawiono wyniki badań fotodegradacji 3-chlorofenolu pod działaniem promieniowania UV w rozpuszczalnikach polarnych i cykloheksanie. Badano wpływ właściwości rozpuszczalnika na szybkość reakcji. Zidentyfikowano trwałe produkty pośrednie reakcji rodnikowych oraz opisano krzywe kinetyczne ich pows[...]
EN Experimental results of the investigations on the photodegradation of 3-chlorophenol by UV radiation in polar solvents and cyclohexane were present. Influence of solvents properties on reaction rate was studied. The intermediate reaction products of radical reactions were identified. The kinetic cur[...]
12
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 4 22-25
13
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 2 37-39
14
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 3 26-28
15
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 5 8-10
16
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 4 30-34
17
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 2 26-28
18
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 11 17-20
19
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 8 14-16
20
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 8 10-13
PL Mając na uwadze uzależnienie właściwości ochronnych tekstyliów przed promieniowaniem UV od rodzaju włókna oraz sposobu ich wykończenia, celem prowadzonych badań było określenie właściwości ochronnych przed promieniowaniem UV tkanin lnianych i konopnych. Jednocześnie zbadano wpływ na własności ochron[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last