Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projekty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 165-176
PL W referacie przedstawione zostały założenia do nowego projektu badawczego zamawianego wnioskowanego przez Komitet Energetyki PAN i ustanowionego przez KBN. Projekt finansowany jest od 1sierpnia 2001. Projekt stanowi duże zamierzenie badawcze nakierowane na budowę modelu numerycznego dużego obiektu [...]
EN In the paper presented have been the assumptions to a new research project, which has been established by the Polish Committee for Scientific Research due to a specific requisition from the Committee of Power Engineering PASci. The project has commenced on the 1st August 2001. The project is a large[...]
3
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2004 nr (2) 18--24
RU Stat’a posvacena problemom organizacii proektnoj raboty na predpriatii, kak sucestvennogo elementa sozdania uslovij dla optimizacii ispol’zovania razlicnyh vidov resursov v processe proizvodstva. Rassmatrivautsa i analiziruutsa sovremennye tehnologii upravlenia proektami, privoditsa ih spravnitel’na[...]
4
88%
Drogownictwo
2006 nr 4 140-145
PL Projekty koncepcyjne mają istotne znaczenie w procesie realizacji inwestycji drogowych. Wykonanie koncepcji rozwiązania, szczególnie skrzyżowania lub węzła drogowego umożliwia bardziej racjonalne podjęcie decyzji, co do dalszego projektowania. Autor wykazał na przykładach, że zamówione przez inwesto[...]
EN Conceptual design is important in road investments process. Preparation of conceptual design, of road intersection or junction in particular, facilitates taking more rational decision on further design. The author indicated on examples that designs ordered by client become different designs after th[...]
5
88%
Reports on Geodesy
2000 z. 7/53 123-124
6
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2010 nr 8 60--85
7
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2015 z. 62 193--208
8
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 119-126
EN Capital budgeting of the R&D investments is one of the most important decision that face financial managers. The factor which can significantly influence the selection of particular project is the methodology used in the process of project's selection. Knowledge about current practices could help bo[...]
9
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 222--245
10
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2008 nr 6 16--63
11
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2008 nr 6 64--75
12
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2008 nr 6 76--79
13
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2008 nr 6 80--144
14
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 144--182
15
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 184--224
16
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 2 76--81
PL Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce w zakresie wykorzystania koncepcji benchmarkingu na tle doświadczeń zagranicznych. W tekście zaprezentowano przegląd projektów benchmarkingowych zrealizowanych w Polsce i na świecie, oraz wyniki badań nad benchmarking[...]
EN The goal of article is to present situation of benchmarking in water utilities in Poland compared to the international experience. There is a review of benchmarking projects in Poland and worldwide, as well as the results of benchmarking research in Polish water utilities. Benchmarking was presented[...]
17
75%
Komunikacja Publiczna
2015 nr 3 36--39
PL Od wielu lat UITP, Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego, jest wiodącym partnerem w projektach transportowych współfinansowanych przez Unię Europejską. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu w projekty badawcze oraz trosce o wysoką jakość rezultatów, Komisja Europejska przyznała UITP tytuł kluczowego p[...]
18
75%
Energetyka
2014 nr 11 699--702
PL Dnia 17.04.2014 roku podpisano Kontrakt pomiędzy TAURON Wytwarzania S.A. a Konsorcjum RAFAKO S.A. (lider) – Mostostal Warszawa S.A. na budowę pod klucz bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Budowa nowego Bloku energetycznego ma ogromne znaczenie dla polskiej elektro[...]
EN On 04/17/2014 has been signed Contract between TAURON Wytwarzanie S.A. and the Consortium RAFAKO S.A. (leader) – Mostostal Warszawa S.A. for the construction of full turnkey 910 MW power unit. Construction of a new Power Unit has huge significance for the Polish power sector. The most and the best a[...]
19
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2007 Nr 2 91--100
PL W materiale opisano zakres działalności CNBOP ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych prac naukowo-badawczych i rozwojowych w latach 2006-2007.
EN The article describes activity of Scientific and Research Center for Fire Protection especially It’s scientific and research works in years 2006-2007.
20
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Foresight oznacza metodę systematycznego realizowania średnio- i długoterminowej polityki rozwoju nauki i techniki, wyznaczającą jej kierunki i priorytety, wykorzystywaną jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne, mobilizujące do współpracy. W pracy omówiono problematyką projektów Foresight ze s[...]
EN Foresight means a systematic method of building medium and longterm vision of development of the scientific and technical policy, its directions and priorities, used as a tool for making on-going decisions and mobilizing joint efforts. The problematic of Foresight Projects is discussed with the emph[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last