Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2244
first rewind previous Strona / 113 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Korzystając z szeroko pojętego określenia procesu budowlanego, iż jest to działalność obejmująca: sprawy wykorzystania terenów zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych [2], można wyróżnić następujące [...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN This paper proposes an analytical tool that supports the design process of a disc spring valve system used in hydraulic car dampers. The proposed analytical tool obtains a key design characteristic of a valve, which is the flow rate and the corresponding maximum stress level in the stack of plates. [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Konstruowaniem urządzeń pomiarowych współpracujących z procesem produkcyjnym coraz częściej zajmują się automatycy i konstruktorzy posiadający ogólną wiedzę o budowie maszyn. Dzieki efektywnym narzędziom programistycznym do projektowania 3D i dostępowi do Internetu, projekty - tworzone dawniej przez[...]
4
100%
Drogownictwo
2000 nr 11 339-343
PL Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. nr 63/2000) stanowi kompleksowe uregulowanie projektowania drogowych obiektów inżynierskich.
5
100%
Drogownictwo
2003 nr 1 17-21
PL Stabilny układ autostrad i dróg ekspresowych jest bardzo istotny z punktu widzenia projektowania i przygotowania odcinków do realizacji. Należy skończyć z ciągłymi zmianami w układzie.
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje najnowsze osiągnięcia Poltegoru-Projektu sp.z o.o. w dziedzinie budowy maszyn dla górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego. Przedstawiono szczegółowe informacje wraz z danymi technicznymi dostaw i projektów dla kopalń polskich i zagranicznych.
EN The article presents the newest achievements of Poltegor-Enginering Ltd in the Lignite Opencast mining Machinery projects. Detailed information and technical data have been described of recent supplies and projects in Poland and abroad.
7
100%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 10 54-57
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono metodykę wstępnych obliczeń efektywności ekonomicznej projektu zastosowania układu kogeneracjnego oraz wstępnego doboru optymalnych parametrów urządzeń. Wykonano również analizę przykładowej elektrociepłowni, zasilającej w ciepło i energię elektyczną pojedynczy obiekt typu komercyjneg[...]
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przesiewacze krążące są maszynami, w których stworzone zostały stosunkowo dobre warunki do segregacji materiałów ziarnistych na sicie, przy zachowaniu prostej konstrukcji tych urządzeń. Ponadto są to przesiewacze o prostopadłościennej budowie rzeszot, co pozwala wykorzystać nieomal wszystkie element[...]
EN Revolving screens are the machines with relatively good conditions for granular material segregation on the sieve. These screens have a simple construction. Additionally, they have rectangular riddles which enable the application of almost all design elements known and tested in the screens built so[...]
10
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 5 17-19
PL W prezentowanej pracy przedstawiono próbę uatrakcyjnienia (poprzez zmianę splotu) tkaniny wełnianej kostiumowej.
11
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 7 16-20
12
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 10 539-541
PL Przedstawiono szczegóły konstrukcyjne pomostu skrzynkowego, styków warsztatowych i montażowych, połączeń pomostu z konstrukcją wsporczą i z konstrukcją nośną schodów oraz sposób połączenia głównych elementów nośnych z fundamentem.
EN Some special details of construction of a modern pedestrian bridge are presented in the article. Particulary some stuctural details of the box deck, its workshop execution and site assembly is presented herein.
13
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
PL W artykule przedstawiono strukturę i funkcje systemu ekspertowego wspomagania projektowania układów automatyki statków. System został opracowany na podstawie szczegółowej analizy procesu projektowania układów automatyki statków. System obejmuje: bazy wiedzy dotyczące metod i procedur projektowania u[...]
EN The paper presents a structure and functions of an expert system for aided design of ship systems automation. The system was developed on the basis of detailed analysis of the design process of ship systems automation. The system includes: knowledge bases regarding methods and procedures of ship sys[...]
14
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 11 17-19
15
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Opisano sposób projektowania systemu sieci mikroprocesorowej. Zasady łączenia urządzeń mikroprocesorowych w sieci tworzące rozproszone systemy monitorowania i sterowania oraz opis mikroukładu przeznaczonego do obsługi takiej sieci zostały zamieszczone w poprzednich numerach PAR.
EN O
16
100%
Elektroinstalator
2019 nr 4 45--48
PL Artykuł prezentuje zagadnienia towarzyszące powstawaniu opracowań projektowych części elektrycznej zarówno w fazie projektu budowlanego, jak i projektu wykonawczego. Przy opracowaniu tematu kierowano się najnowszymi wytycznymi zawartymi m.in. w Dziennikach Ustaw oraz aktualnymi normami. Uwzględniono[...]
17
100%
Przegląd Budowlany
18
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2013 nr 2 39--48
PL Kształtowanie detalu architektonicznego i budowlanego spełnia istotną rolę w zagospodarowaniu podziemnego obiektu. Analiza struktury przestrzennej, specyfiki materiałowej oraz indywidualnych cech formalnych – zawartych wstrukturze historycznej – jest tłem do kreowania niepowtarzalnej, ciekawej przes[...]
EN Development of architectural and construction detail plays an essential role in the management of the underground facility. Analysis of the spatial structure, specific characteristics of the material and individual formal traits - contained in the historic structure - is the background to create a u[...]
19
80%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL W artykule przedstawiono koncepcję wspomagania pozyskiwania wymagań (na drodze wywiadu) dla celów budowy systemów informatycznych. Jako podstawa formalna prezentowanej koncepcji został wykorzystany aparat struktur operacyjnych.
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Do tej pory mało uwagi poświęcano procesowi tworzenia elektronicznych urządzeń pomiarowych. Wzrastające zapotrzebowanie na jakość projektowania nowych generacji urządzeń metrologicznych przyczynia się do podejmowania tematyki działań zmierzających do ich osiągania. Przedstawiono charakterystykę pomi[...]
EN We are using new generation electronic circuit, for example: the microprocessor system. They are further called "functors". Their application to get unifiedfuncional scheme of measuring instruments. Their use simplifies assembling. It describes technical means for measurement purposes. The MM's is c[...]
first rewind previous Strona / 113 next fast forward last