Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie wirtualne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Coraz szersze zastosowanie systemów informatycznych w obszarach projektowania i wytwarzania powoduje, iż powszechne staje się wykorzystanie wirtualnych modeli produktów w cyklu życia produktu oraz integracja systemów informatycznych głosowanych na różnych etapach prac nad wyrobem. Powyższym tendencj[...]
EN The widespread of computer systems in areas of designing and manufacturing cause, that using of virtual models during product lifecycle and integration of computer systems used in various stages of design become more popular. Created at Poznan University of Technology's Faculty of Mechanical Enginee[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wspomaganie komputerowe w obecnych procesach projektowych ogranicza się do wspomagania fazy konstrukcyjnej przez systemy CAD albo też do fazy planowania przez systemy do opracowywania wymagań użytkownika (Requirement Engineering). Ponieważ właśnie wczesne fazy procesu powstawania produktu mają najba[...]
EN Computer aid in today's process development is limited to support the shape design phase through j CAD systems or to planning phase through requirement engineering systems. Because the early phases of the product creation process have the more important influence on his costs, it is very important t[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1759-1766
PL W artykule przedstawiono narzędzie Modelowania Informacji o Budynku w aspekcie historycznym, jak również w zakresie jego definicji oraz charakterystyk. Dodatkowo opisano sposób działania oraz zastosowania narzędzia Modelowania Informacji o Budynku do kalkulacji kosztów, inwentaryzacji, jak również w[...]
EN The paper presents the utility of Building Information Modeling in the context of historical, as well as in terms of its definition and characteristics. Moreover the use of Building Information Modeling for costing, inventory, as well as in the life cycle of the facility and the executive phase are [...]
4
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 5 (125) 113--118
PL W artykule przedstawiono wirtualny proces projektowania wzoru odzieży dla osób ze skoliozą. Zaproponowany projekt jest oparty na wirtualnym modelu ciała człowieka stworzonym przy użyciu skanera 3D, umożliwiającego symulację morfologicznego kształtu ciała osoby o nietypowych deformacjach fizycznych. [...]
EN This paper presents a virtual design process for a tight-fitting garment pattern for adapter consumer garments, aimed at consumers with scoliosis. The design process proposed is based on a virtual human model created using a 3D scanner, allowing simulation of the morphological shape of an individual[...]
5
51%
Mechanik
2008 R. 81, nr 7 624-627
PL Przedstawiono autorski program dydaktyczny z przedmiotu Wirtualne Projektowanie, wykładany na specjalności Wirtualne Projektowanie na wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Program ten obejmuje tematykę z zakresu modelowania 3D, analizy numerycznej (MES, ergonomia) oraz wiz[...]
EN Presented is exclusive training software for the subject of Virtual Designing Work as delivered in the Course for Virtual Design Engineering, Faculty of Heavy Machinery and Vehicles, Poznań Technical University. The software covers problems related to 3D modeling, numerical analysis, (FEM, ergonomic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last