Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie produktu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 10 33-40
PL W artykule autorki przedstawią mało znaną w Europie i Polsce metodykę Kansei Engineering (KE). Metodyka ta jest analizowana z punktu widzenia możliwości wykorzystania jej w projektowaniu produktów, jej roli we współczesnej nauce oraz powiązań z innymi dyscyplinami. Zaprezentowano pogląd twórcy Kanse[...]
EN In the paper the authors presented the Kansei Engineering (KE) method which are not much known in Europe and Poland. The methodology is analyzing from the standpoint it deployment to products designing and it role in the science and relations between different discipline. In the paper the opinion of[...]
2
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 23-24
PL Praca dotyczy obecnych i przyszłych wyzwań, jakie przed inżynierią chemiczną i procesową stawiają problemy związane z projektowaniem i inżynierią produktu. W pracy wykazano, że rozwój inżynieria produktu korzysta , w dużym stopniu z metod inżynierii chemicznej, modyfikując je i bezpośrednio wprowadz[...]
EN Challenges and opportunities of chemical engineering arc discussed in relation to methodology and practice of product design and product engineering. Technical aspects of product engineering are strongly based on methodology of chemical and process engineering either directly or after modifications [...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 70 505--515
PL Obecnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych rozpoczęcie procesu projektowania i przetwarzania nowego produktu jest niemożliwe bez dokładnego oszacowania całkowitych kosztów jego produkcji. Opis cech konstrukcyjnych, wytwarzania i organizacyjnych projektowanych elementów dokonywany w trakcie zapisu ko[...]
EN Nowadays it is impossible for a manufacturer to start the process of designing and manufacturing a new product without careful estimation of its total production costs. To this end, a method was proposed of describing constructional, technological and organizational features of elements during the p[...]
4
75%
Logistyka
PL Celem pracy było przedstawienie zalet i korzyści jakie wiążą się z wykorzystaniem systemów zarządzania jakością w fazie projektowania produktu. Omówiony został przykładowy cykl projektowania składający się z: weryfikacji specyfikacji technicznej klienta, badania rynku w poszukiwaniu rozwiązań techno[...]
EN The aim of this study was to demonstrate the advantages and benefits that are associated with the use of quality management systems in the design phase of the product. Discusses the sample design cycle consisting of: verification of the specificatíons of the customer and market research in the searc[...]
5
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2012 z. 2 (2) 154--168
6
63%
LogForum
2019 Vol. 15, no. 2 291--303
PL Wstęp: W pracy zaprezentowano analizę zależności pomiędzy praktykami CSR (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa) a sposobem działania przedsiębiorstwa. Zostały zebrane dane z 248 przedsiębiorstw zlokalizowanych w różnych przemysłowych obszarach Karachi, głównie w obszarze przemysłowym S.I.T.E,[...]
EN Background: This study investigates the relationship between CSR (corporate social responsibility) practices and enterprise performance. We have collected the data from 248 different enterprises located in different industrial areas of Karachi, mainly including S.I.T.E industrial area, Federal-B ind[...]
7
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2018 Nr 77 195--204
PL Zmiany w sferze zachowań konsumenckich pod wpływem rozwoju i upowszechniania ICT mają znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstw. Zmiany te wpływają również na pojęcie wartości. Przestaje ona być postrzegana jako zestaw korzyści wytwarzanych i dostarczanych przez firmę. Coraz częściej udział w ty[...]
EN Changes in the sphere of consumer behavior under the influence of the development and dissemination of ICTs have a significant impact on the operations of enterprises. These changes also affect the concept of value and changes taking place in this area. Over the years, “value” perceived as a set of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last