Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie eksploatacji złóż węgla kamiennego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 61--64
PL W artykule wskazano na potrzebę opracowania zasad projektowania eksploatacji w resztkowych złożach węgla kamiennego. W szczególności wskazano, że niezbędne jest opracowanie metod: doboru technologii eksploatacji złoża, oceny ekonomicznej efektywności oraz oceny ryzyka eksploatacji złoża, a także met[...]
EN The article pointed out the need to develop design principles of exploitation in the residual hard coal deposits. In particular, it emphasized that it is necessary to develop methods of technology selection of deposit exploitation, economic evaluation and risk assessment of the effectiveness of fiel[...]
2
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 190--194
PL Eksploatacja resztkowych złóż węgla kamiennego wymaga stosowania technologii odmiennych od tych, które oparte są na systemach ścianowych. Doświadczenia polskiego i światowego górnictwa węgla kamiennego wskazują na duże możliwości w zakresie stosowania różnych technologii eksploatacji resztkowych złó[...]
EN The exploitation of residual hard coal deposits requires the use of different technologies from those which are based on longwall systems. Polish and international hard coal mining industry experiences indicate a high potential for using the different technologies in the exploitation of residual har[...]
3
84%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 197--200
PL Eksploatacja resztkowych złóż węgla kamiennego wymaga stosowania technologii odmiennych od systemów ścianowych. Jednym z najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem tych technologii jest dobór wyposażenia technicznego przodków. Doświadczenia polskiego i światowego górnictwa węgla kamiennego [...]
EN Exploitation of residual hard coal deposits requires the application of technologies different from those based on long wall systems. One of the most important problems of the application of those technologies is the proper selection of technical equipment for the working faces. The experience of Po[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last