Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projekt ustawy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule poddano analizie projekt z dnia 28.11.2008 r. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jest to kolejna próba regulacji publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Rozpatrzono takie zagadnienia, jak: - zakres stosowania ustawy; - organizacja publicznego transportu zbiorowego; - przewozy [...]
2
88%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2002 nr 3 6--12
3
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 4-5
4
75%
Budownictwo i Prawo
5
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 2 28-33
6
63%
Recykling
2010 nr 12 30-30
PL W piśmie przewodnim Ministra Środowiska z 9 listopada br. sygn. DP-0230-10012/53751/09/GW, wysłanym do 26 instytucji i organizacji, zwrócono się z informacją i równocześnie z prośbą o zaopiniowanie projektu z 8 listopada ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
7
63%
Budownictwo i Prawo
PL W pierwszej części artykułu autor omawia i porównuje akty prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii. Definiuje pojęcie "prosumenta", odwołując się do aktualnych zmian w projekcie ustawy o OZE.
EN In the first part of the article, the author reviews and compares legislative acts concerning sustainable sources of energy. He defines the notion of a 'pro-consumer', referring to the current amendments in the draft bill on sustainable sources of energy.
8
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Proces legislacyjny w swojej zasadniczej części jest jawny i każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad poszczególnymi projektami ustaw lub rozporządzeń. Jest to cenne w szczególności w przypadku osób zajmujących się zawodowo działalnością medyczną, czy też farmaceutyczną. Regulacje dotyczące oc[...]
EN Legislation process is public in its main parts and everyone is entitled to declare their interest in the work on individual draft acts and draft decree. It is important for people involved in professional medical or pharmaceutical activity. Regulations concerning healthcare change and respective no[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last