Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 103
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  programowanie liniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2004 nr (2) 286--292
RU V stat’e rassmatrivaetsa vozmoznoe napravlenie resenia problemy optimizacii ispol’zovania razlicnyh vidov resursov stroitel’nyh organizacij na osnove ispol’zovania proizvodstvennoj funkcii i resenia dvojstvennoj zadaci linejnogo programmirovania.
2
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 10 896--899
PL W artykule przedstawiono przykład zastosowania zagadnienia optymalizacji matematycznej, w technologii walcowniczej rozkroju kręgów taśm na wymiary handlowe, którego celem jest minimalizacja powstającego odpadu. Sformułowano model matematyczny procesu oraz przedstawiono sposób rozwiązania zagadnienia[...]
EN The paper presents example for use of a mathematical optimization problem in the mill technology of cutting circles strip on the trade dimensions, which aim is the waste minimalization. It has been formulated a mathematical model of the process and it has been shown the solution of the optimization [...]
3
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 1103-1110
PL W referacie omówiono metodykę modelowania i przeprowadzania obliczeń bilansujących ustalonych stanów pracy złożonych systemów energotechnologicznych (SET). Istotą prezentowanej metodyki jest skuteczność rozwiązywania zadań bilansowych z użyciem narzędzi numerycznych efektywnie uł[...]
EN The methodology of modelling and computation for steady state conditions of the energotechnological system operation is presented at the paper. The main task of the research is an efficient solution of balance problems, with the help of the numerical tools, which facilitate to import data, automatic[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 125 89-99
PL W pracy przedstawiono model matematyczny zadania planowania rozbudowy i modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej. Zadanie polega na wyznaczeniu harmonogramu rozbudowy i modernizacji sieci rurociągów oraz instalacji nowych i modernizacji istniejących lokalnych źródeł energii cieplnej, która zapewni[...]
EN The paper presents a mixed integer programming formulation for the multi-period district heating capacity expansion problem. A number of valid inequalities are introduced to strenghthen the formulation.
5
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2000 nr 15 139-144
PL W pracy została opisana procedura znajdowania rozwiązań zagadnienia progra-mowania liniowego rzeczywistoliczbowego i całkowitoliczbowego. Procedurazostała zaprogramowana w języku VBA i może być zainstalowana w arkuszu kal-kulacyjnym Excel. Procedura jest przeznaczona na zajęcia dydaktyczne[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W praktyce sterowania często ma miejsce sytuacja, gdy wielkości procesowe muszą spełniać wymagania określone przedziałami dopuszczalności a cele technologiczne sprowadzają się do utrzymania tych wielkości jak najbliżej aktywnych ograniczeń. W zadaniu sterowania dynamicznego, gdy optymalne statyczne [...]
EN In this paper simulation results of exeplary linear dynamic system with constraints and optimizing control algorithm based on linear programming are presented. A solution of predictive control task with the linear performance index and inequality constraints imposed on both control and output variab[...]
7
80%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 7 18--24
PL Ekrany akustyczne są bardzo ważnym elementem ochrony środowiska przed niekorzystnym działaniem hałasu na zdrowie. Przy projektowaniu nowych dróg lub podczas przebudowy istniejących dąży się do uzyskania odpowiednich redukcji wartości poziomu hałasu akustycznego w otoczeniu drogi. Stosując ekrany aku[...]
EN The acoustic barriers constitute a crucial element of environment protection against detrimental noise effects. While planning new roads or reconstruction of the already existing ones, it is sought to obtain the lowest noise levels possible. Acoustic barriers which have appropriately large acoustic [...]
8
80%
Studia z Automatyki i Informatyki
2012 T. 37 47--78
PL W artykule poruszono zagadnienie szybkości działania metod punktu wewnętrznego dla losowo generowanych zadań programowania liniowego i kwadratowego z ograniczeniami. Wskazano struktury zadań, w których konkretna metoda działa szybciej niż pozostałe oraz wyciągnięto wnioski odnośnie takiego stanu rze[...]
EN Performance evaluation of interior-point methods for LQ and QP problems. The paper considers performance issues of a class of interior-point methods for randomly-generated con strained LP and QP problems. Problem structures that assuresuperior performance of a specific method have been stipulated w[...]
9
80%
Logistyka
2015 nr 4 4898--4905, CD 2
PL W artykule rozważana jest optymalizacja problemów dostaw VRP w odniesieniu do systemów dystrybucji. Są to zagadnienia należące do klasy NP-trudnych problemów. Przeanalizowano aktualne rozwiązania różnych problemów dostaw (VRP, TSP, MTSP, VRPTW, RDPTW). W zadaniu transportowo – produkcyjnym wykorzyst[...]
EN The paper considers the optimization of supply problems for VRP distribution systems. These issues belong to the class NP-hard problems. We analyzed the current supply solutions to problems (VRP, TSP, MTSP, VRPTW, RDPTW). The task of transportation-production algorithm uses marginal costs equal to J[...]
10
80%
Studia z Automatyki i Informatyki
2010 T. 35 53-67
PL W artykule poruszono zagadnienie szybkości działania klasy metod simplex dla losowo generowanych zadań programowania liniowego. Wskazano struktury zadań, w których konkretna metoda działa szybciej niż pozostałe oraz wyciągnięto wnioski odnośnie takiego stanu rzeczy.
EN The paper considers performance issues of a class of simplex methods for randomly-generated LP problems. Problem structures that assure superior performance of a specific method have been stipulated with appropriate conclusions drawn.
11
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 6 30-32
PL Jednym z pierwszych działów badań operacyjnych, dobrze zbadanym, szeroko opisanym i stosowanym w praktyce gospodarczej, było programowanie liniowe. Modele programowania liniowego, wyrażające rozpatrywaną sytuację w postaci funkcji liniowych, prowadzą do znalezienia rozwiązania optymalnego. Rozwiązan[...]
12
70%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL W artykule podjęto próbę analizy efektywności wybranych metod stosowanych do optymalizacji procesów transportowych. Jako przykład wybrano klasyczne zagadnienie transportowe. Wyniki obliczeń wg wybranych metod porównano z rozwiązaniem optymalnym uzyskanym za pomocą pakietu symulacyjnego MSŽ Excel - S[...]
EN The paper presents an analysis of effectiveness of several methods used for transportation process optimization. As the process example the classic transportation problem was selected. The results of optimization were compared with the solution given by simulation tool MSŽ Excel - Solver.
13
70%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 12 205-221
EN In this paper presents object-orientation as a new programming concept which should help you in developing high quality software. Object-orientation is also introduced as a concept, which makes developing of projects easier. However, this is not a course for learning the C++ programming language. Th[...]
14
70%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2003 R. 3, nr 4 205-211
PL Zagadnienie optymalizacji działalności dystrybutora sformułowano jako uogólnienie klasycznego problemu transportowego. Uwzględniono nie tylko koszty transportu, ale ograniczenia związane z możliwością spełnienia kontraktu zawartego pomiędzy dystrybutorem i odbiorcami oraz między dystrybutorem i dost[...]
15
70%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 253 207-214
PL W referacie przedstawiono zadania wyznaczenia optymalnych proporcji mieszania dwóch rodzajów węgli w celu uzyskania paliwa o określonych parametrach sformułowane w kategoriach ograniczających. Uwzględniono błędy pomiarowe i specyfikę badań próbkowych jako źródło niepewności.
EN A proposal for formulation of a task coal blending optimization in fuzzy linear programming categories is presented in the paper. The error of material sampling and measurements is considered as a source of fuzziness.
16
70%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
PL Artykuł przedstawia metodę selekcji cech pozwalającą na wybór minimalnego podzbioru S(o) symptomów znaczących z zadanego zbioru symptomów S. Wybór minimalnego podzbioru S(o) dokonywany jest w ten sposób, by zapewnić identyfikowalność danej grupy chorób nawet w warunkach, gdy ustalona liczba symptomó[...]
EN The paper presents a method for selecting a minimum set S(o) of relevant symptoms, from an initially given set S of symptoms, to identify a given set of diseases, even when a fixed number of arbitrary symptoms is missing. Integer linear programming techniques (ILPT) are used, where binary variabies [...]
17
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In the paper, the problems have been presented connected with containers delivery from railway terminals to consignees on the assumption of minimal costs of transportation. One of the linear programming method has been applied to forecast the costs, known as transportation problem.
18
61%
Polish Journal of Management Studies
2011 Vol. 4 231-238
PL W działalności produkcyjnej rozpoczęcie produkcji nowego wyboru wiąże się z podjęciem pewnego ryzyka, stąd też istnieje potrzeba uprzedniego zbadania racjonalnych podstaw przystąpienia do takiego przedsięwzięcia. Proces ten powinien rozpocząć się od zbadania możliwości osiągnięcia spodziewanych efek[...]
EN In production activity, starting manufacturing of a new product involves taking a particular risk. Therefore, the need arises for investigating the rational basis for starting such projects. This process should begin from the verification of the opportunities of reaching the expected effects of the [...]
19
61%
Acta Energetica
2012 nr 3 15--25
PL Artykuł rozpoczynający cykl artykułów o tej tematyce, prezentuje koncepcję modelu rozwoju systemu energetycznego w zakresie struktury technologicznej wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, w horyzoncie długoterminowym – do roku 2060. Model ten oparty jest na strukturze matematycznej pakietu opty[...]
EN In this paper, which inaugurates a series of papers on this subject, a concept is proposed of a power system development model with regard to the technological structure of electricity generation in Poland, in the long-term time perspective – until 2060. The model is based on the mathematical struct[...]
20
61%
Control and Cybernetics
EN We model an environment where orders arrive probabilistically over time, with their revenues and capacity requirements becoming known upon arrival. The decision is whether to accept an order, receiving a reward and reserving capacity, or reject an order, freeing capacity for possible future arrivals[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last