Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  programmable logic controller
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pneumatyka
2007 nr 3 24-27
PL Zaprezentowano zastosowanie metody Grafpol do modelowania i programowania procedur współbieżnych dyskretnych procesów produkcyjnych. Procedury współbieżne są jednymi z najczęściej występujących procedur w algorytmach dyskretnych procesów produkcyjnych. Przedstawiono reguły syntezy funkcji zmiennych [...]
2
80%
Napędy i Sterowanie
PL Dla tych automatyków, których aspiracje wykraczają poza możliwości przekaźników programowalnych, firma Moeller Electric ma dwie niezwykle ciekawe propozycje. Pierwszą z nich jest sterownik programowalny easyControl (EC4P) – pierwszy w pełni swobodnie programowalny sterownik w rodzinie easy. Drugą je[...]
3
80%
Archives of Control Sciences
EN In the paper, the new Grafpol programming language for PLCs is presented. The theoretical framework for the new language and its network models are provided: the operation network and the Grafpol network. The syntax of the Grafpol language is defined and described. Principles of notation of sequenti[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Opisano możliwości wykorzystania sterowników PLC z modułami PC. Przedstawiono sposób działania tych urządzeń, wprowadzono pojęcie automatycznego doboru nastaw regulatorów PID. Pokazano zastosowanie sterowników PLC w celu dostrojenia regulatora.
EN Some possibilities of using the PLC controllers with PC modules are described. Following issues are presented: operation of the devices, PID auto tuning. Finally, using PLC for auto tunning of the PID controller is shown.
5
80%
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Technicznych
2017 Nr 6 119--131
PL W artykule zaprezentowano możliwości sterowania hydraulicznym układem napędowym za pomocą rozdzielacza proporcjonalnego współpracującego ze specjalnym modułem elektronicznym oraz z nowoczesnym sterownikiem PLC. W tym celu posłużono się konkretnym przykładem układu, który zmontowano, zaprogramowano i[...]
EN The paper presents possibilities of controlling the hydraulic drive system using a proportional directional valve, an analogue command value module and a modern programmable controller. For this purpose the particular example of an electrohydraulic system was assembled, programmed and started-up usi[...]
6
61%
Control and Cybernetics
EN The paper presents some selected hardware solutions for the PLC dual processor bit-byte CPUs, which are oriented at optimised data exchange between the CPU processors. The optimisation aims at maximum utilisation of capabilities of the two-processor architecture of the CPU. The key point is preservi[...]
7
61%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN The paper presents modified idea of program execution in PLCs. Instead of serial cyclic execution of control program event-driven execution is proposed. Suggested approach to program execution allows for selective execution of program parts or tasks. Only these blocks from entire program are execute[...]
8
61%
Napędy i Sterowanie
PL Wydawać by się mogło, że w tak prostych i szczegółowo określonych przez normy produktach, jakimi są cylindry hydrauliczne, trudno jest wprowadzić nowe jakościowo funkcje i cechy. Tymczasem jest bardzo nowatorskie rozwiązanie cylindra z pomiarem przemieszczenia, odbiegające od standardowych konstrukc[...]
9
61%
Napędy i Sterowanie
2001 R. 3, nr 2 36--39
PL W roku akademickim 1994/95 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej uruchomiono nowy kierunek studiów "Automatyka i robotyka", od początku cieszący się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich. Realizacja programu studiów na tym kierunku wymaga specjalistycznych laboratoriów dyda[...]
10
61%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2002 R. 31, z. 81 95--102
PL Przedstawiono projekt realizacji programowanego sterownika odpalania flar imitatora celu powietrznego ICP. Współczesne technologie umożliwiają otrzymywanie tanich, programowalnych układów mikroprocesorowych, mogących mieć zastosowanie do sterowania czasowego przetwornicą zasilającą flary imitatora I[...]
11
61%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN The paper presents considerations on implementation of function blocks of the IL language, as fragments of control programs that use these blocks. Subsequently, the predefined function blocks of the IL language have been applied to implementation in a Central Processing Unit for a programmable contr[...]
12
61%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 11 122--126
PL W artykule niniejszym przedstawiono problematykę realizacji innowacyjnych prac nad systemami sterowania budowanymi z zastosowaniem programowalnych sterowników logicznych (PLC) oraz programowalnych sterowników automatyki (PAC). Cykl życia produktów mechatronicznych (robotów, obrabiarek sterowanych nu[...]
13
61%
Napędy i Sterowanie
PL Poprzez ciągłe inwestycje w rozwój nowych produktów oraz technologii B&R nieustannie dostarcza swoim klientom innowacyjne rozwiązania automatyki. Nad nowymi rozwiązaniami pracuje 170 wysokiej klasy inżynierów z Działu Rozwoju. Współpracujemy również z czołowymi uczelniami, m.in. w Austrii. Perfekcyj[...]
14
61%
Pneumatyka
2013 Nr 2 7--13
PL System SCADA (ang. supervisory control and data acquisition) jest systemem nadzorowania przebiegu procesów technologicznych lub produkcyjnych i akwizycji danych. Głównymi funkcjami systemu SCADA jest wizualizacja, sterowanie procesem, alarmowanie, zbieranie aktualnych danych pomiarowych oraz ich arc[...]
EN Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system is being increasingly used to monitor and control critical infrastructures ranging from computer networks to manufacturing. The main functions of the SCADA system is the visualization, process control, alarming, acqusition current measuring dat[...]
15
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania specyficznych własności matryc programowalnych FPGA(ang. Fied Programmable Gate Array) do budowy bitowo-słowowej jednostki centralnej sterownika programowalnego PLC (ang Programmable Logic Controller). Szczegółowo przedstawiono elementy jednostki, k[...]
EN The paper presents usability of Field Programmable Gate Arrays' specific properties for building a bit-word central processing unit for a Programmable Logic Controller (PLC). The elements of the unit used by both. bit and word processors are discussed in detail. The most dificult approach yet giving[...]
16
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy opisano problem orientowania detali o cechach utrudniających określenie ich właściwej orientacji w nietypowych procesach zautomatyzowanego montażu. Przedstawiono rozwiązania zespołu orientującego detale na podstawie ich obrazów uzyskanych przez kamery inteligentne. Zastosowanie kamer pozwala[...]
EN The paper describes the problem of orientation of items having features impeding their proper orientation in non typical processes of automated assembling. The solutions of the device executing orientation of items basing on pictures obtained by smart cameras are presented. Implementation of cameras[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono koncepcję uniwersalnych bloków funkcjonalnych do sterowania napędami technologicznymi za pomocą sterowników PLC. Bloki funkcjonalne zostały opracowane zgodnie z warstwowym modelem systemów sterowania. Zaimplementowano dwa podstawowe bloki funkcjonalne obsługujące napędy tech[...]
EN The paper presents the idea of all-purpose function blocks for technological drive controlled by programmable logic controller (PLC). The function blocks have been developed according to the layer model of control systems. Two basic function blocks to handle technological drives with typical supply [...]
18
51%
Archives of Transport System Telematics
EN Nowadays, there are available on the market not only standard PLCs (Programmable Logic Controller) but also safety PLC´s. These are primarily designed for industrial applications. Their guaranteed safety properties, however, enable to be used in applications, in which the usage of PLC has not been c[...]
19
51%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 171-176
PL W artykule przedstawiono model zlecenia produkcyjnego stanowiącego podstawę integracji systemów Proedims i KbRS w zakresie harmonogramowania produkcji dyskretnej. Model zlecenia umożliwia planowanie produkcji złożonych wyrobów posiadających wielopoziomowe struktury procesów technologicznych zarówno [...]
EN The paper presents the model of a production order, which is the basis of Proedims and KbRS software systems integration, used in scheduling of discrete manufacturing systems. The model enables planning of production orders for complex products with multi-level structure of the processes in flow sho[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono oryginalną metodę realizacji programów sterowania opisanych w języku schematów drabinkowych LD (ang. Ladder Diagram) w strukturach programowalnych. Istota przedstawionego w artykule rozwiązania tkwi w oryginalnym algorytmie wyszukiwania sekwencyjności i równoległości zdarzeń[...]
EN The paper presents an original method of implementing control programs, represented in Ladder Diagram (LD) format, in Programmable Logic Devices. The essence of the solution proposed in the paper consists in an original algorithm of extracting events that have to be processed sequentially, or can be[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last