Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 819
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Realia naszego życia gospodarczego sprawiają, że obserwujemy bardzo dynamiczne zmiany w sposobie podejścia do inwestycji. Dzień dzisiejszy daje dużą szansę polskim przedsiębiorcom z firm produkcyjnych, którzy mogą przyciągnąć uwagę odbiorców z całego świata swoimi wciąż relatywnie niskimi kosztami p[...]
2
100%
Logistyka
2008 nr 6 30-33
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule opisano przebieg procesu wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przybliżono aspekty implementacji systemów wg metody RUP oraz opisano system do zarządzania MSP.
EN The paper .presents implementation process of management system for small and medium enterprises. Some aspects of computer system implementation according RUP method has been highlighted. The paper .presents also new computer tool to support engineering activities in all phases of product developmen[...]
4
100%
Przegląd Budowlany
5
80%
Świat Szkła
2003 nr 1 [60] 49-50
PL Znany jest prawdopodobny termin przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - 1.05.2004 r., po którym nastąpi istotna zmiana systemu dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania na jednolitym rynku europejskim. Weszły w życie znowelizowane zasady atestacji zgodności, dotyczące działania sys[...]
6
80%
Świat Szkła
PL Produkcja szyb zespolonych, będących materiałem budowlanym, wymaga kompleksowego zapewnienia jakości w odniesieniu do całego procesu produkcyjnego. Jakość powinna być zapewniona najlepiej w oparciu o certyfikowany system (np. ISO 9000), albo inny sprawdzony proces monitorowania wewnętrznego lub zewn[...]
7
80%
Świat Szkła
2002 nr 5 [52] 37-39
PL W okresie poprawy koniunktury gospodarczej i wzrostu produkcji budowlanej w Polsce w latach 1995-1999 dużemu zwiększeniu uległo zapotrzebowanie na szkło budowlane. W rezultacie krajowa produkcja szkła budowlanego wzrosła z niskiego poziomu 327- 322 tys.t, rejestrowanego w latach 1995-1996, do ponad [...]
8
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1272-1273
9
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1252-1255
10
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1321-1323
11
80%
Przemysł Chemiczny
12
80%
Przemysł Chemiczny
13
80%
Logistyka
2010 nr 3 5-8
PL W artykule omówiono wpływ zmian na rynku żeglugowym i usług portowych pod wpływem kryzysu finansowego. Jako sposób na przeciwdziałanie recesji wskazano kreowanie marketingowej orientacji portów poprzez rozwój fijnkcji logistycznych, co zaprezentowano na przykładach z portów polskich.
EN In the article author presents the impact of finance crisis on the shipping and port services market. Creation of logistics functions in the sea port is a base to improve the condition of port in global market. In Poland Westpomeranian Logistic Center was built in Port of Szczecin on the area of 20 [...]
14
80%
Total Logistic Management
2009 no. 2 27-36
PL W artykule omówiono modele dla zadań planowania wielkości i szeregowania partii wielu produktów na maszynach o ograniczonej zdolności produkcyjnej. Krótkie okresy w takich modelach mogą pojawiać się w wyniku dzielenia rzeczywistych makrookresów na szereg fikcyjnych mikrookresów. Koszty utrzymywania [...]
EN This paper addresses models for lot-sizing and scheduling of several products on machines with limited capacity. Small time buckets in such models may arise from subdividing real (macro-)periods into several fictitious micro-periods. The inventory holding costs may then be accounted for either at th[...]
15
80%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Artykuł dotyczy problematyki kształtowania efektywności ekonomicznej systemów logistycznych przy wykorzystaniu optymalnego prognozowania wielkości produkcji. Na przykładzie produkcji mięsa drobiowego zastosowano metody i narzędzia modelowania logistycznego w sytuacjach stochastycznych. Uwzględniono [...]
EN Article deals with the issues shaping the economic efficiency of logistics systems, using the optimal forecasting production volume. On the example of poultry production the authors used methods and tools connected with logistic modeling in stochastic situations. It was taking into account factors i[...]
16
80%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 2 148-152
17
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 7 909-915
18
80%
Inżynieria Maszyn
PL Koncepcja masowej customizacji (Mass Customization) - oferowania indywidualnie dostosowanych produktów na masową skalę budzi w ostatnich latach duże zainteresowanie. W artykule przedstawiono istotę koncepcji, różne jej formy i operacyjne procesy, które stanowią podstawę masowej customizacji. Szczegó[...]
EN The concept of mass customization - offering individually tailored products for large scale -has received considerable attention in recent years. This paper present mass customization concept, different forms and operational processes that is fundamental to mass customization. Special attention was [...]
19
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 2 124-127
20
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Celem pracy był instrumentalny pomiar aktywności wody warstwy zewnętrznej i wewnętrznej sera mozarella naturalnego i wędzonego. Oznaczono także zawartość wody oraz zmierzono jasność i stopień nasycenia barwy sera jako wykładnika głębokości penetracji dymu wędzarniczego. Stwierdzono, że wędzenie sera[...]
EN The aim of the research was an instrumental measurement of water activity in the outer and inner layer of natural and smoked mozzarella cheese. The content of water was also marked and the brightness and saturation of the cheese's colour were measured as an indicator of smoke penetration depth. It w[...]
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last