Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja biogazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2011 Nr 6 25-26
2
100%
Czysta Energia
2010 Nr 2 28-30
PL Biogaz jest gromadzony oraz buforowany w bezciśnieniowych zbiornikach umieszczonych na większości biogazowni nad komorami fermentacji. Rzadziej, ze względów finansowych, do tego celu stosuje się zewnętrzne zbiorniki.
3
100%
Czysta Energia
2008 Nr 9 46-47
4
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 11 68-69
PL Przez jeden dzień niewielka miejscowość w pobliżu Wiednia - Markgrafneusiedl była miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy producentami i praktykami w dziedzinie produkcji biogazu i kompostu. 25 września br. po raz pierwszy odbyło się Spotkanie Praktyków Produkcji Kompostu i Biogazu, w którym uczestnic[...]
5
100%
Czysta Energia
2005 Nr 10 34-35
6
100%
Czysta Energia
2007 Nr 12 18-19
7
100%
Czysta Energia
2008 Nr 2 42-43
8
100%
Czysta Energia
2016 Nr 11 33--36
9
88%
Czysta Energia
2012 Nr 1 24-26
10
88%
Czysta Energia
2002 Nr 10 32-34
11
88%
Czysta Energia
2006 Nr 10 37-39
12
88%
Czysta Energia
2004 Nr 10 35-36
13
88%
Przegląd Komunalny
2013 nr 2 40-46
PL Dezintegracja osadów ściekowych jest relatywnie nowym elementem technologii przetwarzania osadów w oczyszczalniach ścieków, a jej znaczenie systematycznie rośnie. Istota tego procesu opiera się na poddawaniu części strumienia osadowego działaniu wysokiego ciśnienia lub ultradźwięków, co skutkuje roz[...]
14
75%
Przemysł Spożywczy
PL Obecnie polski przemysł mięsny zbiera i przerabia ok. 800 tys. t odpadów rocznie (z 1,2 mln t odpadów, jakie są wytwarzane podczas uboju ponad 24,5 mln szt. trzody chlewnej, 1,3 mln szt. bydła oraz ponad 1,5 mln t drobiu). Odpady te są przerabiane na mączkę mięsno-kostną oraz tłuszcz i spalane lub u[...]
EN At present, Polish meat industry collects and processes about 800 thousand tons of wastes annually (out of 1.2 million tons, which are produced during slaughtering of about 24 millions hogs, 1.3 million cattle and above 1.5 million tons of chicken). All of them are processed into meat and bone meal [...]
15
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 7-8 50-54
EN Values of kinetic parameters for biogas production from organic material contained in communal waste. Morphological contents of mixed communal waste. Balance of obtained fractions. High susceptibility of the middle fraction of communal waste, obtained by mechanical means, to biological decomposition[...]
16
75%
Ekotechnika
2006 nr 3 42-45
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 224-228
PL Biogazownie rolnicze stają się w Polsce coraz powszechniejsza i obiecującą droga pozyskiwania energii odnawialnej. Jakość powstającego biogazu podczas procesu fermentacji metanowej uzależniona jest od zawartości metanu - głównego składnika biogazu. Przeciętna ilość tego gazu kształtuje sięw granica[...]
EN The article discusses the issue of problems with the inhibition of methane fermentation process or the collapse to the occurrence causing of the so-called fermentation inhibitors. Agricultural biogas plants in Poland are becoming increasingly common and promising way for renewables. The quality o[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 229-235
PL Artykuł prezentuje koncepcję produkcji biogazu z surowców i odpadów powstających w rolnictwie w instalacji o małej mocy. Jednostki takie, nazywane mikrobiogazowniami, są w Polsce na etapie wdrażania do praktyki. Mikrobiogazownia przeznaczona jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w syste[...]
EN The conception of biogas production form agricultural waste raw material within low capacity installations has been presented in the article. Those low capacity units, called biogas micro-plants (BMP), are at present at stage of putting into practice at the moment. System of co-generation is used in[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 249-254
PL Fermentacja metanowa to jeden z najefektywniejszych sposobów pozyskiwania energii z biomasy. Do tego celu wykorzystywane są różne substraty, głównie w postaci odpadów z przemysłu rolnego, ale także rośliny energetyczne. W pracy dokonano analizy zasadności używania kiszonek z roślin celowych, jako [...]
EN Methane fermentation is one of most effective ways of energy acquiring from biomass. Various substartes, mainly wastes from agricultural industry but also energy plants are used for this purpose. In the paper validity of using silages from energy plants as valuable substrate for biogas production wa[...]
20
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 1030--1033
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last