Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono sposób planowania obsługi magazynowo-transportowej przepływu odpadów poprodukcyjnych w sieci geograficznie rozproszonych przedsiębiorstw produkcyjnych i zakładów utylizacji, które w nawiązaniu do Marynarki Wojennej, będą rozumiane jako jednostki i okręty oraz ich elementy utyli[...]
EN In this paper a CP/CLP based model of management of the production waste recycling distribution network is presented. The considered problem regards of on-line decision making including selection of the right number of vehicles, their relevant routings and timetables as well as transportation batche[...]
2
63%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2008 Vol. 10 65-76
PL W publikacji przedstawiono wyniki wstępnych badań nad termicznym przekształcaniem zużytych spojonych materiałów ściernych w celu oceny możliwości zastosowania termicznej konwersji jako wstępnego etapu na drodze odzysku elektrokorundu z odpadowych tarcz tnących i papierów ściernych. Badaniom poddano [...]
EN The paper presents preliminary results of used abrasive materials thermal conversion. These investigations have been performed for assessment of electrocorund recovery possibility. Sample of mixed used cutting discs and abrasive papers obtained from abrasives manufacturer has been utilize for testin[...]
3
63%
Przegląd Papierniczy
2002 R. 58, nr 5 308--309
4
51%
Cement Wapno Beton
2015 R. 20/82, nr 5 328--334
PL Celem doświadczeń opisanych w pracy było zbadanie możliwości zastosowania dwóch odpadów czerwonego szlamu z produkcji aluminium oraz borowego odpadu z produkcji boru do wytwarzania belitowego cementu. Otrzymane wyniki potwierdziły przydatność tych odpadów do produkcji tego cementu. Stosunkowo duża z[...]
EN The main goal of experiments, presented in this paper, was to check the possibility to use two wastes: red mud from alumina production and boron waste from boron production, for belite cement production. Obtained results were confirming that both wastes can be applied in belite cement production. Re[...]
5
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 18--20
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań mających na celu ocenę możliwości bezpiecznego wykorzystania uciążliwego odpadu przemysłowego jako reaktywnego dodatku do betonu. Nie odnotowano wcześniejszych prób zastosowania tego produktu w betonie. Próba zagospodarowania odpadu wpisuje się w założ[...]
EN The article presents the results of preliminary studies to show the possibility of the safe use of hazardous industrial waste as a reactive additive to concrete. There were no earlier attempts to exploit this, by-product in this way. Attempting to waste management is part of the foundation for susta[...]
6
51%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2014 T. 66, nr 2 21--26
PL Celem pracy było określenie zmian właściwości mechanicznych i mikrostruktury taśm ze stali w gatunku DC05 w procesie wytwarzania wysokowytrzymałych kształtowników otwartych z odpadów poprodukcyjnych walcowni blach cienkich. Taśma wyjściowa pobrana z kręgu odpadowego o grubości 1,80 mm została poddan[...]
EN The study was aimed at defining changes in mechanical properties and microstructure of DC05 steel strips in manufacturing process of high-strength open sections of production waste of thin plates rolling mill. Initial strip, cut from waste coil of thickness 1,80 mm was subject to cold rolling in 4 r[...]
7
51%
Materiały Budowlane
2018 nr 10 18--21
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wykazanie możliwości stosowania odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu (badania były prowadzone w ramach pracy badawczej oceniającej możliwość wykorzystania ilmenitowego szlamu porozkładowego jako reaktywnego dodatku do bet[...]
EN The article presents the results of tests which aim was to determine the possibility of using a waste from the production of titanium dioxide as an additive for concrete (the tests were carried out as a part of project which aim was the evaluation of the valorization of the waste material from the p[...]
8
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono nowe podejścia do wytwarzania tekstyliów multifunkcjonalnych (technicznych). Zaprezentowano sposób wykorzystania metody up-cyklingowej do wytwarzania przędz o właściwościach elektroprzewodzących z odpadów produkcyjnych. Przedstawiono badania mechaniczne i właściwości elektro[...]
EN This paper presents a new approach to the production of multifunctional technical textiles. Demonstrates how to use upcycling method for producing electroconductive yarns with waste products. In articles presents tests of fibers mechanical properties and electroconductive properties of yarns. Articl[...]
9
45%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2015 R. 8, nr 21 31--42
PL W zakładach produkcji kruszyw łamanych z wapieni, w wyniku procesu przeróbki, powstaje pewna część produktów zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń gliniastych. Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania tych wapieni gromadzone są one na składowiskach. Ilość i charakterystyka zanieczysz[...]
EN In limestone broken aggregate processing plants, the fine fractions with a considerable content of clay contaminations are produced. Due to the limited possibilities of utilization of these limestones they are stored on a waste deposits. The amount and characteristics of the contaminated fractions i[...]
10
45%
Przegląd Papierniczy
2001 R. 57, nr 11 695--699
11
45%
Przegląd Papierniczy
2001 R. 57, nr 11 684--686
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last