Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Metalu
2018 nr 2 44--47
PL Ciągły postęp w dziedzinie techniki mikroprocesorowej znacznie wpływa na wzrost wymagań stawianych jakości i dokładności produktów przemysłowych. W artykule przeprowadzono analizę możliwości praktycznego wykorzystania systemów wizyjnych oraz charakterystykę ich komponentów. Wskazano także zalety i w[...]
EN Continuous progress in the field of the microprocessor engineering much affects the growth of requirements of put qualities and accuracies of industrial products. In thepaper analysis of the possibility of practical using vision system and characteristics of their components were conducted. Also the[...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1625--1631
PL W artykule został omówiony problem eliminacji braków jakościowych na przykładzie produkcji urządzeń chłodniczych z przeznaczeniem dla instytucji komercyjnych do użytku publicznego. Przedstawiony został wpływ zwiększenia produkcji na poziom jakości produktów. Wraz z założeniami zwiększania liczby wyt[...]
3
75%
Maszyny Górnicze
PL Producent urządzeń i/lub systemów ochronnych przed wprowadzeniem ich do obrotu w zależności od grupy urządzeń i ich kategorii, stosuje procedury oceny zgodności zawarte w załączniku 1 do dyrektywy 94/9/WE (ATEX). Podstawowym sposobem zagwarantowania zgodności wyrobów produkowanych seryjnie z typem o[...]
EN Manufacturer of equipment and/or protective systems uses the procedures for conformity assessment included in Enclosure 1 do 94/9/EC (ATEX), before commercialization of equipment and/or protective systems and depending on a group of equipment and its category. The use of quality system for productio[...]
4
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Zaprezentowano możliwości analityczne laboratoriów Huty w zakresie badań materiałowych. Przedstawiono osiągnięcia jakościowe.
EN The analytical abilities of the laboratories of the Metallurgical Works in material examination and qualitative performances are presented.
5
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2009 nr 2 11-14
EN When designing a product, a need arises for factors, such as costs, time, and quality - as the basic resultant quantities related to the profitability of production against its effectiveness and efficiency - to be planned and developed jointly rather than separately as quantities being targeted inte[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Wykorzystując matematyczny model uszczelnienia pierścieniowego, przeanalizowano wpływ tolerancji wykonania tłoka, pierścieni tłokowych i cylindra na natężenie przedmuchów spalin w nowoczesnym silniku o zapłonie samoczynnym stosowanym do napędu samochodów osobowych. Wyniki symulacji wykazały, że waha[...]
EN Paper discussed the influence of production tolerances of the piston, piston rings and cylinder on the on the blow-by rate in a modern car diesel engine. The study were carried using a mathematical model of a ring pack. The results showed that the blow-by variations related to the said tolerances ma[...]
7
63%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7 558--563
PL Obecny stan technologii wykończeniowego kształtowania części ze stali utwardzonych do 65 HRC przez nagniatanie toczne i ślizgowe. Problemy narzędziowe i technologiczne występujące w operacjach nagniatania twardych materiałów. Wpływ nagniatania na modyfikację właściwości TWW po toczeniu i frezowaniu [...]
EN Presented is actual status of progress in the process of final shaping operations in relation to steel parts hardened up to 65 HRC by the roller or sliding burnishing operations. Also explained are the tool or process related problems as they occur in burnishing operations on hard materials.
8
63%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2016 T. 1, Nr 1 33--35
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w przedsiębiorstwie produkującym zabawki dziecięce oraz wyroby dla przemysłu samochodowego. Wykonano analizę jakości w procesie produkcyjnym dla zabawki dziecięcej - straż pożarna. Do badań wykorzystano narzędzia zarządzania jakością: diagram Pareto-[...]
EN The paper presents the results of research carried out in a company producing children's toys and products for the automotive industry. Was made an quality analysis in the manufacturing process for the children's toys - fire brigade. The study used quality management tools: Pareto-Lorenz and Ishikaw[...]
9
63%
Dozór Techniczny
2011 z. 4 74--80
PL Przedstawiono przykładowy plan spawania zbiornika ciśnieniowego. W planie odniesiono się do wymagań przepisów Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, uprawnień personelu nadzoru spawalniczego, spawaczy oraz personelu kontroli i badań. Przedstawiono sp[...]
10
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2019 nr 1 80--85
PL Ile kosztuje waszą cementownię produkcja klinkieru niespełniającego wymagań jakościowych? Ile można zaoszczędzić poprawiając OEE o parę procent, zwiększając produkcję czy dodając parę procent mniej klinkieru czy cementu? I jaki wpływ na stabilnośc jakościową wkładu piecowego mają suroce mineralne?
11
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono aktualną sytuację w zakresie obliczania kosztów pozyskania węgla, sposobów stanowienia cen węgla ka-miennego oraz problemów jakości produktów handlowych ze szczególnym uwzględnieniem układu górnictwo-energetyka zawo-dowa. Zwrócono uwagę, że nie powinno się rozpatrywać pro-gr[...]
EN The actual situation on coal costs calculation, determination of hard coal prices and problems on market products quality with a par-ticular consideration on the relation mining - power sector are presented. It has been pointed out that the hard coal mining restructuring programme should not be cons[...]
12
51%
Dozór Techniczny
2011 z. 3 50--55
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last