Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  product engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
2017 T. 73, nr 1 98--103
PL W artykule zamieszczono odpowiedź na polemikę pana profesora Andrzeja Lisowskiego, która dotyczy jakościowej charakterystyki wkładu Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH do dydaktyki i badań naukowych w zakresie zarządzania. Ustosunkowano się również do poglądów pana profesora Lisowskiego [...]
2
75%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL Artykuł zawiera wyniki prac zrealizowanych we współpracy Instytutu Metalurgii Żelaza i Zakładów Metalowych "Mesko" S.A., dotyczących opracowania i zastosowania nowoczesnych wyrobów stalowych ze stali typu maraging do wytwarzania korpusów rakiet o podwyższonych właściwościach mechanicznych.
EN Results of investigation concerning development and application of modern steel products made of maraging grade of higher mechanical properties for production of rocket engines bodies, carried out together by Institute for Ferrous Metallurgy in Gliwice, Poland and Metal Works "MESKO" S.A. in Skarżys[...]
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 23-24
PL Praca dotyczy obecnych i przyszłych wyzwań, jakie przed inżynierią chemiczną i procesową stawiają problemy związane z projektowaniem i inżynierią produktu. W pracy wykazano, że rozwój inżynieria produktu korzysta , w dużym stopniu z metod inżynierii chemicznej, modyfikując je i bezpośrednio wprowadz[...]
EN Challenges and opportunities of chemical engineering arc discussed in relation to methodology and practice of product design and product engineering. Technical aspects of product engineering are strongly based on methodology of chemical and process engineering either directly or after modifications [...]
4
75%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2001 nr 1 3-207
EN Within the proceding framework, the present work is a collection of developments performed at the Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Science. All of them are concerning one specific way of modelling metal forming processes; this is especially suited for hot form[...]
5
63%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL Praca prezentuje możliwości kontrolowania końcowych cech produktu chemicznego poprzez dobór warunków prowadzenia procesu, a w szczególności warunków mieszania reagentów. Przedstawiono sposoby i wyniki modelowania połączone z doświadczalną weryfikacją wpływu mieszania na przebieg złożonych procesów c[...]
EN The paper focuses on the methods of testing the influence of mixing on product qualities like selectivity, particle size distribution and morphology of the solid product. The practical aspects of these effects arc related to the fact that many chemical reactions leading to desirable intermediate and[...]
6
63%
International Journal of Microelectronics and Computer Science
2010 Vol. 1, nr 3 277-286
EN Small and inexpensive acceleration sensors, cameras, microphones, micro-mirrors, touch-panels and other products of the MNT industry are the core components of almost every new and innovative electronic appliance. Customer-tailored functions and specifications require a deep involvement of the custo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last