Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  product design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Problems
EN This paper discusses how to use CAID software to design products. The flow diagram of product design by using mentioned CAID software is also described in it.
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 10 33-40
PL W artykule autorki przedstawią mało znaną w Europie i Polsce metodykę Kansei Engineering (KE). Metodyka ta jest analizowana z punktu widzenia możliwości wykorzystania jej w projektowaniu produktów, jej roli we współczesnej nauce oraz powiązań z innymi dyscyplinami. Zaprezentowano pogląd twórcy Kanse[...]
EN In the paper the authors presented the Kansei Engineering (KE) method which are not much known in Europe and Poland. The methodology is analyzing from the standpoint it deployment to products designing and it role in the science and relations between different discipline. In the paper the opinion of[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wykorzystując wyniki badań nad rozwojem systemów zautomatyzowanego projektowania wyrobu opracowano metodologię wspomaganego komputerowo projektowania opartą na integracji podejścia ekspertowego i konwencjonalnego. Główna idea proponowanej metodologii polega na zaangażowaniu systemów ekspertowych na [...]
EN In the paper, in regard to previous research results in development of the systems for automated product design, design methodology based on expert and conventional computer aided approach integration is established. Main point of the suggested methodology is involving of the expert systems in desig[...]
4
80%
Journal of Machine Engineering
EN Product and process design is time- and cost consuming [15]. To reduce the cost of product development, it is necessary to integrate product and process design. The proposed product planning approach integrates activities involved in product design and manufacturing process. The aim of this paper is[...]
5
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 23-24
PL Praca dotyczy obecnych i przyszłych wyzwań, jakie przed inżynierią chemiczną i procesową stawiają problemy związane z projektowaniem i inżynierią produktu. W pracy wykazano, że rozwój inżynieria produktu korzysta , w dużym stopniu z metod inżynierii chemicznej, modyfikując je i bezpośrednio wprowadz[...]
EN Challenges and opportunities of chemical engineering arc discussed in relation to methodology and practice of product design and product engineering. Technical aspects of product engineering are strongly based on methodology of chemical and process engineering either directly or after modifications [...]
6
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2009 nr 2 4-7
EN In this paper a method of planning and selection of assembly sequences is described. This method is assigned to designers, who create new mechanical sets and is oriented at designing parts which should be assembled easily and cheaply. The application of the method and its computer implementation are[...]
7
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2011 nr 1 27-32
EN The product design has a significant influence on assembly processes and production costs. This paper presents an algorithm for analyzing and improving the product design. The algorithm uses the BRRR assembly model and the assembly sequence matrix for the assembly process representation. There is an[...]
8
61%
Problemy Jakości
EN The authors present a case study of Quality Function Deployment in a tram design company. The example shows how much information can be delivered to a design engineer by a well-designed method. The three areas discussed, i.e. the driver area, the passenger area and the environment, allow the designe[...]
9
61%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2006 nr 153 46-53
PL Artykuł opisuje opracowanie koncepcji metody wspomagania proekologicznego projektowania wyrobu wspomagającego prace projektantów. Opracowana metoda będzie miała na celu projektowanie wyrobów zorientowanych na recykling w fazie likwidacji wyrobów, zbieranie informacji, gromadzenie jej i podejmowanie [...]
EN The article describes conception study of computer aided eco-design method. The aim of method will be on end-of-life phase recycling oriented product design, collecting information, making decision using agent technology. The agent system will support eco-design. The article shows structure of agent[...]
10
61%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2006 nr 153 36-45
PL W artykule przedstawiona jest prosta i praktyczna metoda pomocna w ekoprojektowaniu. Jej zaletą jest możliwość szybkiego i skutecznego uwzględnienia złożonych aspektów ekologicznych w procesie projektowania produktu. W części wstępnej, motywacyjnej została ukazana, na podstawie przykładowych danych [...]
EN In the first part, this article describes the necessity of implementation of ecological aspects into product design. Using selected results of scientific research, problematic ecological areas are shown to demonstrate the need for eco-design. The following section defines basic, but very often misun[...]
11
61%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2006 nr 153 54-63
EN Ecodesign is a concept followed by major players in the electrical and electronics sector for at least a decade, usually being part in the meantime of a broader sustainability strategy. However, the situation is different for small and medium sized enterprises: There are some encouraging business ca[...]
12
61%
Machine Dynamics Research
EN The paper presents a concept to take into account disassembly processes in the product design. While products are frequently design for easy of assembly, disassembly is often neglected although it demands another approach because of differences between used parts and a variety of demands for their f[...]
13
61%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2017 nr 10(5) 57--69
PL W prezentowanej pracy analizie poddano problem związany z kryteriami estetycznymi w kontekście projektowania produktu. Zdefiniowano proces projektowo-konstrukcyjny, cechy obiektu, kryteria oceny rozwiązań konstrukcyjnych oraz to, czym jest projektowanie i jakie są ograniczenia związane z koniecznośc[...]
EN The authors of this article have analyzed the problem of esthetic criteria in design. The process of design and construction of an object, its characteristics, criteria for assessment of structural solutions and limitations connected with specified technical, technological, operational and economic [...]
14
61%
Central European Journal of Energetic Materials
EN The crystal quality and the internal microstructure of crystals have a great influence on the sensitivity of energetic materials. Besides, the particle size and the particle size distribution are of great importance to the processing technology of energetic materials. Particle properties can especia[...]
15
61%
Logistyka
PL Celem pracy było przedstawienie zalet i korzyści jakie wiążą się z wykorzystaniem systemów zarządzania jakością w fazie projektowania produktu. Omówiony został przykładowy cykl projektowania składający się z: weryfikacji specyfikacji technicznej klienta, badania rynku w poszukiwaniu rozwiązań techno[...]
EN The aim of this study was to demonstrate the advantages and benefits that are associated with the use of quality management systems in the design phase of the product. Discusses the sample design cycle consisting of: verification of the specificatíons of the customer and market research in the searc[...]
16
61%
Applied Computer Science
EN In the present and medium term perspective in the future, the mechanical engineering and other industrial branches are facing advanced challenges arising from global changes in the technical, economic and social environment. Submitted article deals with the approach to Product design in automotive s[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The product design has a significant influence on assembly processes and, thus, production costs. This paper presents an algorithm for analyzing and improving the product design. The algorithm uses the BRRR assembly model and the assembly sequence matrix for the assembly process representation. Ther[...]
18
51%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2012 z. 2 (2) 154--168
19
51%
LogForum
2019 Vol. 15, no. 2 291--303
PL Wstęp: W pracy zaprezentowano analizę zależności pomiędzy praktykami CSR (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa) a sposobem działania przedsiębiorstwa. Zostały zebrane dane z 248 przedsiębiorstw zlokalizowanych w różnych przemysłowych obszarach Karachi, głównie w obszarze przemysłowym S.I.T.E,[...]
EN Background: This study investigates the relationship between CSR (corporate social responsibility) practices and enterprise performance. We have collected the data from 248 different enterprises located in different industrial areas of Karachi, mainly including S.I.T.E industrial area, Federal-B ind[...]
20
41%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2018 Nr 77 195--204
PL Zmiany w sferze zachowań konsumenckich pod wpływem rozwoju i upowszechniania ICT mają znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstw. Zmiany te wpływają również na pojęcie wartości. Przestaje ona być postrzegana jako zestaw korzyści wytwarzanych i dostarczanych przez firmę. Coraz częściej udział w ty[...]
EN Changes in the sphere of consumer behavior under the influence of the development and dissemination of ICTs have a significant impact on the operations of enterprises. These changes also affect the concept of value and changes taking place in this area. Over the years, “value” perceived as a set of [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last