Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 142
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN A bauxite ore from Um Bogma, Southwestern Sinai, Egypt was mineralogically characterized. It contains 70% gibbsite, 13.2% quartz and 11.0% kaolinite. Beneficiation of the ore reduced the quartz content to 2.4%. Hydrometallurgical processing of the beneficiated gibbsitic bauxite was performed by hot [...]
2
100%
Materials Science Poland
EN The effect of processing conditions on the phase, microstructure and dielectric properties of SrCa4Nb4TiO17 and Ca5Nb4TiO17 microwave ceramics was investigated. The ceramics processed via solid state mixed-oxide route were characterized using XRD, Raman spectroscopy and SEM for phase, molecular vibr[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
2000 Nr 47 55-62
PL Problemy rekonstrukcji procesów technologicznych wynikające między z potrzeb rynku należy rozpatrywać w wielu aspektach. Dotychczasowe metody postępowania nie uwzględniają niezawodności procesu, co w efekcie wpływa niekorzystnie na wyniki produkcji. W pracy wskazano na potrzebę uwzględ[...]
EN The problems of the process planning reliability, as a result of the market need, one should to consider from the point of view of the various aspects. The present procedure methods don't take into the considerations the reliability of the process planning, providing to the negative effects. In pape[...]
4
100%
Chemik
PL Omówiono perspektywy rozwoju badań w zakresie metod modyfikacji i przetwarzania polimerów oraz otrzymywania kompozytów i nanokompozytów.
EN Perspectives of development of research concerning methods of modification and processing polimers and production of composites and nano-composites were discussed.
5
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 1 30-34
6
100%
Przemysł Chemiczny
7
88%
Molecular and Quantum Acoustics
2006 Vol. 27 265-284
EN This paper presents fundamental properties of the ceramic ferroelectrics, place of the ferroelectrics in the family of crystalline materials, classification ferroelectrics (classical ferroelectrics CF or ferroelectric relaxors FR; displacive or order-disorder ferroelectrics), conventional processing[...]
8
88%
Studia Informatica : systems and information technology
2009 Vol. 2(13) 63--72
EN This document provides the concept of investigations of acoustic signals of imminent failure conditions of synchronous motor. Measurements were made by recorder OLYMPUS WS-200S. Sound recognition software has been implemented. Algorithms of signal processing and analysis have been used. The system i[...]
9
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 3 1521--1528
EN In tins study, ingot metallurgy and powder metallurgy processes were used to incorporate 0.2 and 0.7 vol% of nano-size ZrO2 particles reinforcement to develop magnesium nanocomposite. Both of the processing methods led to reasonably fair reinforcement distribution, substantial gram refin[...]
10
88%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono wpływ zawartości żelaza oraz procesów wytwarzania na mikrostrukturę i własności mechaniczne spieków kobalt-żelazo.pieki zawierajace od 3 do 15% zelaza wykonano z komercyjnych proszków metodą konwencjonalnego prosowania i spiekania oraz prasowania na goraco. materiały poddano[...]
EN The effects of iron content and Powder Metallurgy (PM) processing conditions on microstructure and mechanical properties of cobalt-iron materials were investigated. The specimens were manufactured from commercial powders by both the conventional single cold press/sinter and hot press routes. The iro[...]
11
88%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2019 Nr 1 50--54
PL Przesiewanie jest operacją powszechnie występującą w każdej technologii przeróbki i przetwórstwa. W szczególności znajduje zastosowanie przy produkcji materiałów budowlanych, gdzie występuje jako operacja główna, ale także w przeróbce rud jako operacja pomocnicza. Jest też powszechnie stosowane w pr[...]
EN Screening is an operation that occurrs commonly in every processing technology. It is used particularly in the manufacture of building materials, where it is applied as the main operation, and in the processing of ores, as an auxiliary operation. It is also commonly used in the food and chemical ind[...]
12
88%
Journal of Language Modelling
2016 Vol. 4, No. 2 225--244
EN Adverbial clauses of time are positioned either before or after their associated main clauses. This study aims to assess the importance of discourse-pragmatics and processing-related constraints on the positioning of adverbial clauses of time in research articles of applied linguistics written by au[...]
13
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 11 981-983
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości modeli przetworników prądu sieciowego składających się z cewek cylindrycznych zwartych magnetowodami ferromagnetycznymi. Otrzymane wyniki dowodzą, że można osiągnąć dużą czułość przetwarzania, dobrą liniowość oraz dużą odporność na zakłócenia elektro[...]
EN The paper deals with an inductive current transducer in the form of cylindrical coils (Fig. 2) with ferromagnetic cramps (Figs. 3 and 4). The investigation results of properties and influence of external magnetic fields on the processing accuracy are presented. They show that it is possible to achie[...]
14
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Ciągły proces poznawania właściwości fizycznych surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz otrzymywanych z nich produktów wzbogaca wiedzę, na której opiera się stały rozwój techniki, dostrzegany w postępach technologii i mechanizacji przetwórstwa spożywczego. Spośród celów osiąganych dzięki [...]
EN The paper describes importance of physical properties of food raw materials as major factor in creation of new, inventive engineering solutions in food processing equipment. Examples are given of the use of some physical properties of fish in designing new fish processing machinery constructed in Po[...]
15
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1615-1617
16
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1725-1735
17
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2011 Vol. 47 113-122
EN Diatomite is fine-grained fossil siliceous sedimentary rock. It consists of micronized amorphous silica with a special porous structure. In this study, a technological diatomite sample was subjected to characterization by XRD, XRF, SEM and TEM techniques. Results showed the high grade of the sample [...]
18
75%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono metodę: odkrywania znaczenia treści przekazu oraz tworzenia obrazu semantycznego takiego przekazu, organizację bazy wiedzy systemu generującego obraz, reprezentujący znaczenie treści, sposób umieszczania obiektów na scenie oraz krótką dyskusję na temat testowania zgodności w[...]
EN The method of content meaning discovering and semantic image creating, structure of knowledge base of system generating image representing meaning content, the method of placing object on the 3D scene and short discussion about testing correspondence of generated image with imagination of observer i[...]
19
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono czujnik indukcyjny w postaci równomiernie uzwojonego niemagnetycznego pierścienia obejmującego przepływ przetwarzanego prądu, jego właściwości, oryginalny sposób wyznaczenia współczynnika przetwarzania oraz wyniki badań wpływu zewnętrznych pól magnetycznych na dokładność przetwarzania.
EN The paper presents the inductive current sensor in form of non-magnetic toroidal winding including processing current flow, its properties, original method of processing factor calculation and testing results of external magnetic fields effects on processing accuracy.
20
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono różne sposoby przetwarzania sygnału z czterokanałowego detektora piroelektrycznego z filtrami interferencyjnymi, przeznaczonego do pomiaru CO, CO₂ , SO₂ oraz filtrem referencyjnym. Detektor pracował w analizatorze NDIR przeznaczonym do oznaczania składu gazów spalinowych. Aby w[...]
EN Different ways of signal processing from multichannel pyroelectric detector with interference filters designed for measurements CO, CO₂, SO₂ and reference filter is presented in the paper. The detector operates in NDIR analyzer, dedicated to determine composition of exhaust gases. To select the best[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last