Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces rafinacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 41 212--217
EN In the technology of preparing molten aluminium and its alloys the process of refining plays a very important part. In industrial practice they use for refining, alternatively, gaseous nitrogen, argon, chlorine or a mixture of these gases as well as the solid compounds of chlorine or nitrogen, which[...]
2
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2009 T. 61, nr 5 123-126
PL W pracy przedstawiono przykłady dyspersji jednej fazy w drugiej dla wszystkich stanów skupienia. Podano przykłady dyspersji powstającej w sposób naturalny oraz wywołanej w celu osiągnięcia zamierzonych korzyści procesowych. Proces dyspersji przybliżono na przykładzie dyspersji pęcherzyków gazowych w[...]
EN There are presented examples of the dispersion of one phase in the other one. Examples of the dispersion that occurs in natural way and is caused in the artificial way in the case to achieve the intentional processing profi ts are also given. The dispersion of gas bubbles in the liquid metal during [...]
3
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The analysis of the refining effectiveness of the liquid copper and selected copper alloys by various micro additions and special refining substances - was performed. Examinations of an influence of purifying, modifying and deoxidation operations performed in a metal bath on the properties of certai[...]
4
63%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu fizycznego reaktora do rafinacji okresowej aluminium metodą barbotażu. Skupiono się głównie na konstrukcji wirnika doprowadzającego gaz rafinujący do ciekłego metalu. Zaprojektowano dwa różne rodzaje wirników, które następni[...]
EN Results of research conducted with the use of physical model of reactor applied for batch aluminium refining process by barbotage method were presented and discussed. The main focus was put on the construction of rotary impeller, which introduces the refining gas into the liquid metal. Two different[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last