Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procedury FITNET
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 65-70
PL W artykule przedstawiono ocenę wytrzymałości prostoliniowych i spawanych elementów rurociągów z kotłów średniej mocy produkowanych przez fabrykę SEFAKO. Analizę wykonano w oparciu o procedury FITNET. Uzyskane wyniki wskazują, że analizowane elementy wykonano z wysokim współczynnikiem zapasu wytrzyma[...]
EN The strength analysis of the straight and welded pipeline components of the SEFAKO boiler plant has been performed according to the FITNET procedures. The results obtained confirm that tested components have been the height value of reserve factor.
2
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 123-124
PL Podstawowym celem obliczeń zmęczeniowych elementów konstrukcyjnych jest ocena ich trwałości w warunkach obciążeń eksploatacyjnych. W pracy skupiono główną uwagę na doświadczalnych podstawach obliczeń zmęczeniowych elementów konstrukcyjnych według procedur zaproponowanych w opracowaniu FITNETFATIGUE [...]
EN The experimental bases of structural parts fatigue life calculations according to FITNET procedures were discussed in the paper. The general paths of fatigue life assessments were presented on the base of examples of research results, including experimental verification of assumptions to presented m[...]
3
75%
Logistyka
2015 nr 4 5220--5228, CD 2
PL W pracy została przeprowadzona analiza wytrzymałości złącza spawanego, w którym wykryto defekt w postaci pustki. Podczas badań doświadczalnych przeprowadzonych na maszynie wytrzymałościowej zarejestrowano wartości siły oraz pole odkształceń na powierzchni analizowanej próbki za pomocą wideoekstensom[...]
EN In the paper was carried out an analysis of the welded joint strength, in which a defect as a void was discovered. During experimental studies carried out on the strength machine, recorded the force values and strain area on the surface of the analysed specimen by means of the optical extensometer a[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 11 101--108
PL W artykule przeprowadzono ocenę wytrzymałości spawanych elementów rurociągów energetycznych. Analizę wykonano w oparciu o procedury FITNET. Uzyskane wyniki wskazują, że po długotrwałej eksploatacji w złączach spawanych warunki dla realizacji procesu zniszczenia powstają w materiale spoiny.
EN The strength analysis of the welded pipeline components power plant has been performed according to the FITNET procedures. The results of analysis indicated on more favourable circumstances for realization failure in welded metal of the weld joints after long-term work period at the service temperat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last