Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  probability theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2004 Vol. 42 nr 3 651-666
PL W niniejszej pracy proponuje się uwzględnić w opisie konstrukcji dwa rodzaje niepewności: losowość i nieprecyzyjność. Nieprecyzyjne oceny ekspertów dotyczące konstrukcji proponuje się opisywać za pomocą liczb rozmytych. W rezultacie, niezawodność konstrukcji określać się będzie w oparciu o funkcję s[...]
EN In the paper two kinds of uncertainty: randomness and imprecision are proposed to be considered in a structure description. Imprecise experts' opinions can be described using fuzzy numbers. As a results, the reliability analysis of a structure can be based on the limit state function with fuzzy para[...]
2
100%
Fundamenta Informaticae
2015 Vol. 138, nr 3 285--320
EN Progressive filtering is a simple way to perform hierarchical classification, inspired by the behavior that most humans put into practice while attempting to categorize an item according to an underlying taxonomy. Each node of the taxonomy being associated with a different category, one may visualiz[...]
3
88%
Fundamenta Informaticae
2014 Vol. 132, nr 3 365--379
EN The main objective of our research was to test whether the probabilistic approximations should be used in rule induction from incomplete data. For our research we designed experiments using six standard data sets. Four of the data sets were incomplete to begin with and two of the data sets had missi[...]
4
75%
Fundamenta Informaticae
EN This paper introduces a simple formalism for dealing with deterministic, non-deterministic and stochastic cellular automata in an unified and composable manner. This formalism allows for local probabilistic correlations, a feature which is not present in usual definitions. We show that this feature [...]
5
75%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN In probabilistic decision-making and diagnostics problems solved with the use of Bayes' theorem and in Bayes' networks if a priori distribution of probability density is not known the uniform distribution is assumed to determine the working, approximate solution of the problem. However, in many prac[...]
6
75%
Fundamenta Informaticae
EN A nonconstructive proof can be used to prove the existence of an object with some properties without providing an explicit example of such an object. A special case is a probabilistic proof where we show that an object with required properties appears with some positive probability in some random pr[...]
7
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 87--98
PL W artykule zdefiniowano problem i przedstawiono ujęcie analityczne modelowania obliczeń czasu oczekiwania na przystanku, gdy zgłoszenie pasażera na przystanek na charakter losowy. Rozważany jest szeroki zakres zmienności przebiegów tras linii – poczynając od przyjęcia pełnej zgodności interwałów kur[...]
EN The paper presents the problem definition and analytical modeling for waiting time calculation in urban transit system when passengers arrive at a transit stop randomly. The wide range of variants of the urban transit routes operation services is considered – from full implementation of the identica[...]
8
75%
Fundamenta Informaticae
EN In this brief note, we outline Mario Ornaghi’s contributions to the field of computational logic to celebrate his 70th birthday.
9
75%
Fundamenta Informaticae
EN We present a logic-based framework for the specification and validation of distributed protocols. Our specification language is a logic-based presentation of update rules for arbitrary graphs. Update rules are specified via conditional rewriting rules defined over a relational language. We focus our[...]
10
75%
Przegląd Górniczy
PL Analiza rynku uaktywnienia zagrożenia wodnego w podziemnej kopalni węgla kamiennego została przeprowadzona w warunkach stosowanej w polskim górnictwie węglowym prewencji, dotyczy ona zatem ryzyka resztkowego istniejącego pomimo prewencji. Przedstawiono propozycję dotyczącą sposobu obliczania prawdop[...]
EN Analysis of activation of water hazard in an uderground hard coal mine has been carried out under circumstances of prevention applied in Polish coal mining so it refers to the residual risk existing in spite of prevention. A proposal reffering to water inrush probability calculation way is presented[...]
11
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Jednym z głównych zadań sztucznej inteligencji jest stworzenie sztucznego komputerowego mózgu realizującego sztuczne myślenie bazujące na konceptach lingwistycznych. Podstawą realizacji tego zadania jest opracowanie modelu ludzkich percepcji wyrażonego w formie kwantyfikatorów lingwistycznych. Artyk[...]
EN One of the main tasks of artificial intelligence is the creation of artificial computer brain able to realize artificial thinking based on linguistic concept. The basis of the realization of this task is the working out of models of human perception expressed in the form of linguistic quantifiers. T[...]
12
63%
Logistyka
2014 nr 6 9212--9222
PL Celem pracy jest przedstawienie analizy porównawczej zastosowania systemów uwzględniających teorię zbiorów rozmytych i teorię prawdopodobieństwa do oceny efektywności realizacji usług logistycznych wybranego przedsiębiorstwa. W sposób treściwy przedstawiono trzy rodzaje systemów typu Mamdaniego: kla[...]
EN The aim of the paper is to present a comparative analysis of the application of systems which using the fuzzy sets theory and probability theory to assessment the effectiveness of the logistics service in selected company. The three Mamdani systems are presented briefly: fuzzy system, probabilistic [...]
13
63%
Tribologia
2015 nr 4 199--206
PL Dobór, montaż i smarowanie łożyska są podstawowymi warunkami wpływającymi na jego prawidłową i długotrwałą pracę bez zatarcia. Temperatura prawidłowo zamontowanych i smarowanych łożysk nie powinna przekraczać 70°C, a w czasie eksploatacji powinna ustalić się na niższym poziomie. Zatarcie wraz z uszk[...]
EN Selection, montage, and lubrication are the fundamental conditions, which have an influence on the correct and long-lasting work of bearing without seizure. The temperature of a correctly assembled and lubricated bearing cannot exceed 70°C, and lower temperatures are recommended during extended oper[...]
14
63%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2014 Vol. 19 115--119
EN Mathematical knowledge and skills have been playing a more and more important role in our daily lives. At the same time, solving tasks is the essence of mathematics understood as a field of human activity. The subject of this paper are selected issues concerning some atypical tasks which play import[...]
15
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN We study the situation when the behaviour of an operator from a Hilbert space to a Banach space on all orthonormal bases determines whether it belongs to a prescribed class of operators. The cases of (q, 2)-summing, almost summing and [gamma]-summing operators are treated in a unified way.
16
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 10 793-795
PL W wielu rzeczywistych problemach często spotykamy się z brakiem danych koniecznych do ich rozwiązania. Dotyczy to zwłaszcza zadań projektowania nowych systemów technicznych, ale i też ekonomicznych, medycznych, agrarnych i innych. Istnienie luk w problemie powoduje, że zadanie wydaje się nierozwiązy[...]
EN In many problems we come across the lack of complete data. The information gap causes that the task seems to be unsolvable. In many cases where the Bayes' networks or Bayes' rule are used, we come across the information gap which is the lack of a priori distribution. The article presents the methods[...]
17
45%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN We consider random iterations of a monotone, continous map f of a partially ordered compact Polish space. We prove that, under additional assumptions, all limit point of the trajectories are fixed points of f a.s. If the fixed points are isolated, then almost all trajectories are convergent. Invaria[...]
18
45%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2014 Vol. 19 179--188
EN We discuss the fuzzification of classical probability theory. In particular, we point out similarities and differences between the so-called fuzzy probability theory and the so-called operational probability theory.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last