Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prime numbers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Commentationes Mathematicae
EN In this paper a modified form of perfect numbers called (p, q)+ perfect numbers and their properties with examples have been discussed. Further properties of σ+ arithmetical function have been discussed and on its basis a modified form of perfect number called (p, q)+ super perfect numbers have been[...]
2
75%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2004 nr 4 69-75
EN This article presents a primality test known as APR (Adleman, Pomerance and Rumely) which was invented in 1980. It was later simplified and improved by Cohen and Lenstra. It can be used to prove primality of numbers with thousands of bits in a reasonable amount of time. The running time of this algo[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Matematyka Stosowana / Politechnika Śląska
2011 z. 1 81--98
PL Wartykule przedstawiono przegląd tematyczny oraz wybrane wyniki dotyczące asymptotycznych zachowań ciągów średnich arytmetycznych i geometrycznych danych ciągów liczb dodatnich. Podano wiele orginalnych wyników oraz niezależnych dowodów znanych faktów. Przypomniano i zastosowano kilka, rzadko cytowa[...]
EN The paper presents a thematic overview and selected results connected with the asymptotic behavior of sequences of arithmetic and geometric means of fixed sequences of positive real numbers. A lot of original results and the independent proofs of known results are presented. Some rarely cited classi[...]
4
75%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2004 R. 49, nr 2 33--52
EN The article discusses two classic hypotheses of the theory of numbers: those of Riemann (1859) and of Mertens (1897), in the contcxt of recent research using computer techniques. The validity of Riemann’s hypothesis remains an extremely difficult research problem of fundamental importance for the qu[...]
5
75%
Demonstratio Mathematica
EN In this paper we examine the connectedness of arithmetic progressions in the following topologies: Furstenberg's topology on the set of integers, Golomb's topology D on the set of positive integers, and Kirch's topology D′ on the set of positive integers. Immediate consequences of these studies are [...]
6
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 7 724-729
PL Przedstawiono wyniki badań komputerowych dotyczących statystycznego zachowania się dużych liczb pierwszych, których najmniejszym pierwiastkiem pierwotnym jest zadana liczba naturalna niebędąca kwadratem. Eksperyment przeprowadzono z wykorzystaniem metody obliczeń rozproszonych w sieci Internet. Dla [...]
EN In this paper we present results of computer investigations concerning statistical behavior of large prime numbers with given least primitive root being not a square. All necessary computations were performed by the aid of distributed computing method. For 36 intervals of the form dk = [10k, 10k + 1[...]
7
63%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN In this paper we address an old problem concerning the existence of infinitely many solutions n of the congruence 2 n-k ≡ 1 (mod n) for an arbitrary positive integer k. The existence of infinitely many solutions of that congruence follows from more general but not constructive theorems, w[...]
8
63%
Demonstratio Mathematica
EN Let Pk denote any integer with no more than k prime factors, counted according to multiplicity. It is proved that for almost all sufficiently large integers n, satisfying n is identical with 0 or 1 (mod 3), the equation n = p1+p2/2 +p2/3 has a solution in primes p1, p2, p3 such that p1+2 = P6, p2+2[...]
9
51%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2013 T. 1 289--297
PL Obecny etap rozwoju nauki i społeczeństwa charakteryzuje się zwiększeniem różnorodności problemów powstających podczas przetwarzania i przekazywania informacji. Powszechnie wiadomo, że aktualnie zwiększa się znaczenie metod i środków ochrony informacji. Jednym z najważniejszych elementów bezpieczeńs[...]
EN The current stage of development of science and society is characterized by an increasing variety of problems that generated during the processing and transmission of information. It is well known that at present increases the importance of methods and means of information protection. One of the mai[...]
10
51%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2012 T. 7 97--103
PL Wymagania bezpieczeństwa informacji w sieciach telekomunikacyjnych różnych zastosowań to główne motywacje kryptografii asymetrycznej. We współczesnych warunkach bezpieczeństwo systemów informacyjnych jest wspierane przez metodę kryptograficzną z kluczem publicznym posiadającym większą funkcjonalnośc[...]
EN Information security requirements of telecommunication networks of the various applications are the main motivations of asymmetric cryptography. In modern conditions security of information systems is supported by the methods of public-key cryptography which have a higher functionality. These method[...]
11
45%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2012 z. 181 3--175
PL Praca stanowi obliczeniowe studium dwóch podstawowych obiektów matematycznych: liczb pierwszych i wielomianów nieprzywiedlnych pod kątem zastosowań w telekomunikacji. Oba z wymienionych obiektów pełnią podobną, podstawową rolę w teorii ciał skończonych, teorii kodowania i kryptografii. Duża część r[...]
EN This dissertation is a numerical study of two basic mathematical objects, prime numbers and irreducible polynomials, in terms of telecommunications applications. The above-mentioned objects play a similar, basic role in finite fields theory, coding theory and cryptography. A large part of the disser[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last