Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prevention of accidents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 5 9-11
PL W artykule przedstawiono wyniki projektu, którego celem było wdrożenie programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych w trzech polskich przedsiębiorstwach. Wyniki projektu wyraźnie wskazują, że programy te przyczyniają się do podniesienia kultury bezpieczeństwa i jakości życia pracowników, a zatem m[...]
EN This artide presents findings of a project aimed at implementing programs for modifying unsafe behaviors in three Polish enterprises. The results of the project show that behavior-based programs contribute to increasing safety culture and the employees quality of life, and thus they can be viewed a[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 11 16-19
PL W artykule przedstawiono programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych, które są określane jako zespół technik ukierunkowanych na zachęcanie lub zniechęcanie pracowników do z góry określonych zachowań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Programy te od wielu lat są uważane z[...]
EN Programmes modifying unsafe behaviours are defined as a set of techniques focused on encouraging and discouraging employees to behave in a certain manner to prevent occupational accidents and diseases. For many years those programmes have been considered an effective prevention tool and as such have[...]
3
86%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 9 5-8
PL Działalność prewencyjna stanowi jedno z podstawowych zadań społecznego ubezpieczenia wypadkowego w krajach zachodnioeuropejskich. Na przykładzie Niemiec, Francji, Austrii i Szwajcarii, a także Polski przedstawiono rolę i zakres działań prewencyjnych realizowanych przez ubezpieczenie wypadkowe. Potwi[...]
EN Prevention measures are among the basic tasks to be tackled in the social insurance systems in west European countries. The article discusses the examples of Germany, France, Austria, Switzerland and Poland to present the role and scope of prevention measures taken in the framework of accident insur[...]
4
86%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 9 22-25
PL Przedstawiono i omówiono postanowienia czterech rozporządzeń ministra gospodarki stanowiące przepisy szczegółowe dotyczące systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, ustanowionego na mocy ustawy - Prawo ochrony Środowiska. Dotyczą one: kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów zwiększoneg[...]
EN Provisions of four regulations of the Minister of Economy concerning the system of major industrial accident control, issued in accordance with to the Environment Protection Act, have been presented end discussed. These regulations refer to: qualification criteria for lower- and higher-tier establis[...]
5
86%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 4-5 20-24
PL Jest pewna hinduska historia o ślepcach, którzy dotykali pewnego przedmiotu, aby odgadnąć, czym jest. Po wielu próbach żaden nie zorientował się, że mają do czynienia ze słoniem, bo żaden nie chciał przyjąć do wiadomości opinii innych osób. Podobnie jest z tematem bezpieczeństwa w pracy - tylko dzię[...]
6
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 256--260
PL Zdarzenia niebezpieczne (ZNb) z udziałem tramwajów są uznawane za drugie, po wypadkach kolejowych, zdarzenia o najpoważniejszych skutkach. Wynika to między innymi z ilości osób poszkodowanych – pasażerów tramwajów oraz zewnętrznych uczestników tych zdarzeń. Do ZNb dochodzi przede wszystkim na torowi[...]
EN Dangerous events (DE) involving trams are considered as the second, after the railway accident, the events with the most serious consequences. This is due the number of pe ople injured in DE i.e. the tram passengers and the external participants, among others. DE usually happen on the not separatek [...]
7
86%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 7/8 21-24
8
86%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 6 28--32
PL W CEMEX Polska bezpieczeństwo pracowników, kontrahentów i innych osób, na których nasza działalność może mieć wpływ, jest najwyższym priorytetem i kluczową wartością. Zero urazów i zero ofiar śmiertelnych to więcej niż cel, to nasz obowiązek. Takie przekonanie towarzyszy pracownikom naszej firmy cod[...]
9
72%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 4-5 14-18
PL W ubiegłym roku po raz pierwszy wizja „Zero wypadków" w CEMEX Polska stała się rzeczywistością. Wypadkowi przy pracy nie uległ żaden pracownik, a tylko jeden podwykonawca. Oczywiście sukces ten nie sprawił, że czujemy się zwolnieni z dalszych działań. Wręcz przeciwnie - to motywacja do tego, by star[...]
10
72%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 6 16-20
PL Prewencja oraz rehabilitacja stanowią jedno z podstawowych zadań systemów ubezpieczenia wypadkowego w większości państw Unii Europejskiej (UE), a także m.in. w Australii, Kanadzie i USA. Artykuł przedstawia rolę i zakres działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych realizowanych przez ubezpieczenie wyp[...]
EN Prevention and rehabilitation are basic objectives of workers’ compensation insurance systems in most EU Members State, and also i.a. in Australia, Canada and the USA. This article presents the role and scope of prevention and rehabilitation activities implemented under workers’ compensation insuran[...]
11
72%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 1 2-6
12
58%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 6 58-62
PL Aktywne przywództwo kadry kierowniczej, zaangażowanie pracowników, otwartość, innowacyjność i przekonanie, że wszystkich wypadków można uniknąć - takie zasady przyjmuje się w CEMEX. W artykule opisano system zarządzania BHP w CEMEX i opracowany przez firmę własny autorski program „Przywództwo w Zakr[...]
13
58%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 6 70-74
PL Konsekwentne przestrzeganie zasad BHP systematyczne szkolenia pracowników czy dokładne zabezpieczanie maszyn i urządzeń - m.in. takie działania w firmie Nordkalk mają przyczynić się do osiągnięcia głównego celu - zera wypadków Podjęte kroki przynoszą zakładane rezultaty: Zakład Wolica ostatnie 6 lat[...]
14
58%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 6 64-68
PL Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, troska o pracownika - to priorytety firmy OKSM S. A. i jednocześnie niekończący się cykl rozwoju. Nie da się przecenić najwyższej wartości, jaką jest życie i zdrowie ludzkie. Nie można nigdy powiedzieć, że doszliśmy do etapu, w którym już nic nie da się poprawić.
15
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1777--1779
PL Celem pracy było przedstawienie sposobów zapobiegania wypadkom drogowym w Rumunii. Poprawa bezpieczeństwa wymaga zaangażowania wielu firm, ale tylko z ich pomocy i współpracy można stworzyć w pełni funkcjonalny i skuteczny system zapobiegania wypadkom. W artykule przedstawiono skuteczność systemu be[...]
EN The aim of the study was to present Ways to Prevent road accidents in Romania. Improving security requires the Involvement of many companies, but only with Their help and cooperation can create a fully functional and effective system for Preventing accidents. The article shows the effectiveness of t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last