Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  preparation system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W opracowaniu rozpatrzone zostały przypadki różnych konfiguracji układowych grupy 2 oraz 3 osadzarek dwuproduktowych. Układem podstawowym, będącym układem odniesienia do wszystkich analiz, był układ wzbogacania w pojedynczej osadzarce. Analizy optymalizacyjne, dla różnych zadanych zawartości popiołu[...]
EN The cases of various system configurations of the groups of 2 and 3 two-product jigs have been examined in the paper. The basic system, as a reference system for all analyses, was the preparation system in a single jig. The optimisation analyses for various settings of ash contents in the final conc[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono przykładowe wstępne projektowanie i porównanie ekonomiczne systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku jednorodzinnego z zastosowaniem pomp ciepła. Jako warianty głównych elementów tych systemów zastosowano pompy ciepła typów: powietrze/woda, solanka/woda, współpracujące [...]
EN The author presents preliminary designing and economical comparison of preparation systems for hot tap water in single-family home with the application of heat pomps. As alternatives to the main elements of these systems, the following heat pomp types were used: air/water, brine/water cooperating wi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last