Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  preferencje podróżnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono, na tle rozważań teoretycznych, wyniki autorskich badań potrzeb i preferencji podróżnych na rynku regionalnych przewozów pasażerskich oraz postrzegalnej jakości ofert na rynku. Czynniki te determinują zachowania komunikacyjne, a w konsekwencji popyt na usługi przewozowe real[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Obecna sytuacja rynkowa stawia producentów usług transportowych wobec konieczności zmiany filozofii działania. Wyprodukowanie usługi, nawet doskonałej z punktu widzenia producenta, nie gwarantuje jej akceptacji przez nabywców. W centrum uwagi powinien znaleźć się klient - podróżny i jego oczekiwania[...]
3
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 19--29
PL Na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Pomorskiego w czwartym kwartale 2013 roku konsorcjum Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz z Politechniki Gdańskiej wykonało badania potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego oraz w[...]
EN To devise the Plan for Sustainable Development of Public Transport in Pomerania Province, in the fourth quarter of 2013 the consortium for the Foundation for the Civil Engineering Development and the Gdansk University of Technology have completed the research on the transport needs of the Pomerania [...]
4
75%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 4 27-32
PL Istota zachowań komunikacyjnych. Pożądany sposób pokonywania przestrzeni miejskiej. Metodologia badania poglądów i opinii studentów umożliwiającego zwiększenie skuteczności kształtowanie zachowań komunikacyjnych. Wyniki badań w jednej z uczelni w Wałbrzychu.
EN Essence of transport behaviour. Desirable way of covering distances in the city. Methodology of researches on students views and opinions enabling to increasing of effectiveness of shaping transport behaviour. Results of researches in the university of Wałbrzych.
5
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 245-258
PL Artykuł przedstawia wyniki badań marketingowych przeprowadzonych przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP (KZK GOP) w latach 2001 i 2002, dotyczących podstawowych zachowań komunikacyjnych pasażerów, hierarchii parametrów komunikacyjnych oraz oceny wybranych parametrów usług komunikacyjnych.
EN This article presents results of marketing surveys carried out by Municipal Transport Union of Upper Silesian Region in 2001 and 2002 year. Main subjects of these surveys were: basic transportation passengers' behaviours, hierarchy and evaluation of factors of public transport services.
6
63%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 7-8 21-25
PL Metoda badań i analiz. Preferencje i satysfakcja pasażerów w zakresie jakości przewozów. Ogólny poziom zadowolenia mieszkańców z jakości przewozów. Porównanie preferencji i satysfakcji mieszkańców gminy małej (Skawina) i dużej (Kraków).
EN Methodology of reasearches and analysis. Passengers' preferences and satisfaction concerning transport quality. General level of inhabitants' satisfaction on quality of public transport. Comparison of preferences and satisfaction of inhabitants of small town (Skawina) and big city (Kraków).
7
63%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 3 24-28
PL Charakterystyka przewozów pasażerskich w MPL Kraków Balice na tle ogólnych tendencji transportu lotniczego. Opis połączeń komunikacyjnych pomiędzy centrum Krakowa a MPL Kraków Balice. Wyniki badania i analiza preferencji pasażerów w porcie lotniczym w Krakowie Balicach.
EN Characteristics of travelers of the International Airport Kraków Balice against general trends of the air transport. Description of travel connections between centre of Kraków and Kraków Airport. Results of research and analysis of preferences passengers in the Kraków Balice airport.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last