Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo morskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Prawo morza jest działem prawa międzynarodowego publicznego. Określa status prawny obszarów oraz statków morskich. Opiera się na Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która sporządzona została 10 grudnia 1982 r. w Montego Bay. Obszary, które wchodzą w skład terytorium państwa to morskie wo[...]
EN Law of the Sea is a branch of public international law. It defines the legal status of areas and marine vessels. It is based on the United Nations Convention on the Law of the Sea, which was prepared on 10th December 1982 in Montego Bay. Areas that are part of the territory are the internal waters, [...]
2
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 11 167-195
3
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2000 Z. 10 209-231
4
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 12 7-26
5
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 15, cz. I 271-284
6
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2003 Z. 14 139-162
7
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
8
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2005 Z. 17 38-48
9
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2005 Z. 17 49-65
10
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2002 Z. 13 171-179
11
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2002 Z. 13 131-151
12
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
1998 Z. 6 229--250
13
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł podejmuje problematykę zagrożenia bezpieczeństwa występującego w żegludze światowej. Prezentowane w nim studium przypadków w sposób skomasowany przedstawia tendencje i kierunki, z jakich należy się spodziewać potencjalnego zagrożenia dla żeglugi morskiej. Autorzy zwracają uwagę na koniecznoś[...]
EN The paper deals with threats to security related to the world shipping. The case studies presented illustrate tendencies and directions of potential threats to world shipping. The authors emphasize the necessity of undertaking efforts aimed at amending maritime law with reference to the existing thr[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2009 nr 18 (90) 97-104
PL Statek jest przykładem miejsca, w którym ochrona człowieka narzuca szczególne wymagania. Wiąże się ona z relacjami przestrzennymi między rozwiązaniami technicznymi statku, gdzie stosowanie nowych rozwiązań wspomaganych elektroniką powoduje, że statki stają się coraz szybsze, bezpieczniejsze, zdolne [...]
EN Ship is a sample of object where there are special demands with reference to man.s protection. It is connected with spatial relations between technical solutions used on the vessels (where using of modern electronically aided tools result in production of ships which are quicker, safer, useful for t[...]
15
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 132--138
PL W artykule poddano analizie aktualne wymagania międzynarodowe na temat wyposażenia ratunkowego statków pasażerskich i minimalnych kwalifikacji załogi w zakresie jego obsługi oraz przedstawiono zbiorowe i osobiste wyposażenie ratunkowe stosowane na współczesnych wycieczkowcach i promach pasażerskich.[...]
EN The article analyzes the current international requirements for passenger ships life-saving appliances and minimum crew qualification for their operation, and presents collective and personal rescue appliances used on modern cruise vessels and passenger ferry boats. The publication ends with comment[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last