Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prace archeologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 6 252-256
PL Osadnictwo człowieka rozwijało się głównie w pobliżu rzek. Bliskość wody wpływała korzystnie na budowę osad, zapewniając wodę jako czynnik niezbędny do życia oraz służyła do obrony przed najeźdźcą. W związku z tym w dolinach rzecznych możemy spotkać się z cennymi wykopaliskami archeologicznymi. Budu[...]
EN Human colonisation developed mainly in the vicinity of rivers. The proximity of waters favoured the construction of settlements, as water is a factor necessary for life, and was used for defence against invaders. Therefore, in river valleys we can find precious archaeological finds. While constructi[...]
2
75%
Budownictwo i Prawo
2001 R. 5, nr 4 14--15
3
63%
Wiadomości Konserwatorskie
1998 Nr 3-4 45--47
4
63%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 11 10--14
5
51%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 7 398--400
PL Przedstawiono problematykę prowadzenia badań archeologicznych poprzedzających procesy przebudowy, remontu lub renowacji budynków na terenach objętych ochroną konserwatorską w zwartej zabudowie śródmiejskiej. Prace te są zazwyczaj związane z koniecznością odsłonięcia bądź podkopania fundamentów budyn[...]
EN The paper presents problems associated with conducting archaeological works prior to the activities related to construction, reconstruction, repair or renovation of buildings situated in urban areas protected by conservation laws. These works are generally associated with exposure of foundations of [...]
6
51%
Wiadomości Konserwatorskie
2006 Nr 19 5--14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last