Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pręt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Obecny rozwój infrastruktury komunikacyjnej i budownictwa w Polsce w znacznej mierze wiąże się z realizacją projektów obejmujących konstrukcje żelbetowe. jest to przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na stalowe pręty do zbrojenia betonu. W artykule zamieszczono analizę trendu zużycia stalowych pręt[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 4 229-234
PL Przedstawiono metodę analizy wyboczenia ram stalowych. Uwzględniono podatność postaciową prętów oraz podatność obrotową prętów w węzłach (podatność połączeń). Macierze sztywności wyprowadzono w odniesieniu do superelementu (elementu pręta traktowanego integralnie z węzłami podatnymi) na podstawie og[...]
EN A method of buckling analysis of steel frames is presented. The member shear deformation and partial joint fixation (connection semi-rigid) are taken into consideration. The stiffness matrix of superelement (member element treated integrally with its semi-rigid end connections) is developed on the [...]
3
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2010 nr (7) 67--79
RU V stat’e rassmotreny zavisimost’ osevogo usilia ot sobstvennoj castoty kolebania sterzna, izlozena metodika opredelenia sobstvennoj castoty kolebania sterzna strukturnoj obolocki v naturnych usloviach, postroeny tarirovocnye zavisimosti „usilie castota” dla sterznej poasnoj setki i raskosov. Kak ito[...]
4
100%
Przegląd Spawalnictwa
5
88%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 3 166-169
PL Dokonano weryfikacji metod obliczeniowych. W analizie zastosowano program ABAQUS (metoda elementów skończonych) i program wykorzystujący metodę pasm skończonych. Wykazano, że w przypadku konstrukcji z kształtowników giętych stosowanie modelu belkowego w sensie teorii Własowa może prowadzić do dużych[...]
EN Stability of columns and beams made of cofd-formed steel single and double SIGMA sections is discussed in the paper. Using the linear stability analysis the range of application of Vlasov beam theory and multimodal buckling phenomena are studied. Next, influence of initial imperfections on the post [...]
6
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 83-86
EN Electrical motors operating at low temperatures and in aggressive environment, such as liquid natural gas for instance, should exhibit high reliability, efficiency, and good electromagnetic parameters, both in dynamic and static states as well. Low working temperature has significant influence on ch[...]
7
75%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 229-236
PL W pracy opisano układ manipulacji przemieszczający długie i delikatne przedmioty. Wykorzystano dwa niezależne manipulatory. Po uchwyceniu ładunku układ staje się dynamicznie nadmobilny. Powstają dodatkowe obciążenia przenoszone przez ładunek. Mogą być one krytyczne, zwłaszcza dla przenoszonego przed[...]
EN In the paper, a manipulation set composed of a set of manipulators (robots) is presented. The set is devoted to carry a long and delicate element. Two manipulators are used. When the element is captured, the system converts to a dynamically over-articulated system. Some additional internal loads bec[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 46-51
PL Wyprowadzono równania ruchu pręta drgającego wzdłużnie, z uwzględnieniem jego ruchu unoszenia, stosując równania Lagrange'a II rodzaju z uwzględnieniem transformacji tensora rotacji układów współrzędnych.
EN The motion equations were formulated by the second type Lagrange equations with taking into consideration its transportation and transformation by the rotation tensor of coordinate system.
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The paper presents an analysis of influence of the preliminary imperfection on the form of equilibrium path of bar compression in the range of post buckling state. In the second part the paper presents the short characteristic of nonlinear numerical analysis used to the stability problems of structu[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule zaprezentowano teorię quasi-okresowego optymalnego sterowania [3], zastosowaną do problemu mechaniki technicznej. Rozważono minimalizację objętości sprężystego pręta drgającego podłużnie ze stałą częstością i quasi-okresowym przekrojem poprzecznym.
EN The whole interwal [0, L] of the independent variable is divided into N subintervals. The function is quasi-periodic if one repeats its values at appropriate points subintervals while their lengths are different. In this paper the quasi-periodic optimal control theory [3] is presented. Authors consi[...]
11
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono numeryczną symulację procesów technologicznych zgrzewania tarciowego. Numeryczne modelowanie nagrzewania tarciowego odniesiono do rzeczywistych warunków zgrzewania prętów o średnicy 30 mm: stali konstrukcyjnej gat. 45 zgrzewanej ze stalą stopową konstrukcyjną gat. 34 HNM. W konstrukcj[...]
EN It has been presented numerical simulation of technological process of friction heating. Numerical modelling of friction heating was related to real welding conditions for constructional steel rods, grade 45, 30 mm in dia., welded to constructional alloy steel, grade 34 HNM. In the construction of t[...]
12
75%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 3 163-166
PL Zweryfikowano teoretyczne procedury dotyczące uwzględniania wpływu blach czołowych na nośność pręta. W analizie wykorzystano program ABAQUS do obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych.
EN The values of critical load capacity for beams with head plates under bending are given in this paper. The influence of plate thickness for rolled beams IPE and HEA of various spans was analysed. The diagrams showing the increase of critical capacity with respect to the basic case determined accordi[...]
13
75%
Izolacje
2006 R. 11, nr 3 36--39
PL Wyroby stalowe stosowane jako cięgna do sprężania konstrukcji z betonu wytwarzane są w postaci drutów oraz prętów. Druty produkowane są metodą ciągnienia lub zimno walcówki. Po obróbce odprężającej druty z powierzchnia gładką lub z nagniecionym na zimno użebrowieniem dostarczane sa w kręgach lub jak[...]
14
75%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2010 T. 5 67-77
PL Naprężenia własne są to naprężenia mechaniczne występujące w wyrobie bez oddziaływania jakichkolwiek sił z zewnątrz. Polegają one na zmianie położenia równowagi atomów, zmianie ich odległości między sobą, a także na zmianie kątów walencyjnych w łańcuchach cząsteczek. Do powstawania naprężeń własnych[...]
EN Internal stress are then mechanical stepping out in article without influence from outside any strengths tensions. They depend on change of position of equilibrium atoms, change of their distance between me and also on change of valency angles in chains of particles. To formation of internal stress [...]
15
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 79 17-22
EN Field-circuit model of electric machine can be used for investigation of its structural components shape influence on operating characteristics. The high power induction motor model was applied to examine effects of rotor bar shape modification, consisting in replacement the trapezium shape bar with[...]
16
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 72 103-106
EN In calculations of failure state of induction machines damage of squirrel-cage is simulated by magnify of resistance bars or ring segments. In this paper I'm going to answer a questions: in which way resistance of bar or ring segment is changing with level of failure? What level of resistance can I [...]
17
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2012 T. 64, nr 1 154-160
PL Na podstawie badań eksperymentalnych i analiz teoretycznych opracowano koncepcję, modułowej i etapowej rozbudowy linii LPS, charakterystyki urządzeń w zakresie głównych parametrów oraz szczegółowe założenia projektowe stanowiące podstawę do realizacji projektów wykonawczych. Rozbudowa obejmuje moduł[...]
EN Based on the experimental trials and theoretical analyses, a concept of modular and staged extension of the LPS line, characteristics of main parameters of devices and detailed data for realization of the construction project have been developed. The extension will comprise simulation of strip and b[...]
18
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2012 T. 64, nr 1 110-117
PL Na podstawie badań eksperymentalnych i analizy teoretycznej opracowano metodykę półprzemysłowej symulacji procesów walcowania na gorąco i obróbki cieplno-plastycznej w LPS stali uwzględniającą geometryczne i fizyczne podobieństwo odkształcanego materiału oraz narzędzi w stosunku do obiektów rzeczywi[...]
EN Based on the experimental tests and theoretical analysis, the methodology of semi-industrial simulation of hot rolling and thermo-mechanical treatment in LPS was developed taking into consideration the geometric and physical similarity of the processed material and tools in relation to real objects.[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2012 Z. 18 (168) 174--181
PL Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące materiałów hipersprężystych. Omówiono powierzchnię nieciągłości, podając wzór na prędkość propagacji powierzchni oraz omówiono falę słabej nieciągłości. Do analizy numerycznej przyjęto pręt o wolno zmieniającym się przekroju poprzecznym opisany potencjał[...]
EN The paper presents basic information about the hyperelastic materials. Discussed the surface of discontinuity, giving the formula for the speed of propagation of surface and also were discussed waves of weak discontinuities. For numerical analysis assumed rod with slowly changing cross-section, desc[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Praca poświęcona jest analizie numerycznej i badaniom doświadczalnym aluminiowego pręta dwugałęziowego z przewiązkami, poddanego działaniu siły ściskającej. Pręt został podparty wykratowaniem w celu uzyskania wyboczenia z płaszczyzny konstrukcji. W badaniach analizowano wpływ przewiązek na nośność i[...]
EN The present research shows the results of experimental and numerical analyses of builtup cross section bar made of aluminium. The stability analyses and non-linear static analyses are investigated for the shell model of structure. For structures with a different number of battens, critical load and [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last