Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prędkość obrotowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule opisano pośrednią, optymalizowaną metodę pomiaru prędkości obrotowej za pomocą stroboskopu cyfrowego. Optymalizacja dotyczy poprawy dokładności wyznaczenia wartości estymaty prędkości obrotowej o dużej wartości (rzędu kilkudziesięciu tysięcy obrotów na minutę). Na podstawie przeprowadzony[...]
EN In the article, indirect optimalized method of rotary speed measurement by the use of digital stroboscope was described. Optimalization applies to the improvement of the accuracy of estimator of the rotary speed measurement calculation for high speeds values (at the order of ten thousands rotations [...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 163-168
EN Energy-efficient industrial drives and control systems are designed to minimize power consumption. Energy consumption is associated with the efficiency of energy conversion in electric motors. In the paper the in-service efficiency estimation method for induction cage motor was shown. The implementa[...]
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 3 64-68
PL W celu omówienia racjonalnego zastosowania wentylatorów energooszczędnych należy najpierw zdefiniować termin "wentylatory energooszczędne". Są to zwykle najnowsze wersje urządzeń z silnikami EC lub zoptymalizowanymi skrzydłami. Takie udoskonalenia techniczne poprawiają stopień wydajności silnika i [...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 82 153-158
EN The paper presents make us method of thermal equivalent diagrams to compensation of changes of the electromagnetic parameters of squirrel cage of induction motors. Rotor speed was estimation for the estimator. In article discussed changes of rotor speed two induction motors on power 3 and 18.5 [kW].[...]
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 125-129
EN The papers deals with the two-zones speed control of permanent magnet synchronous motors (PMSMs) in modern electric drives dedicated for variable speed applications. The electromechanical characteristic curves of variable speed drives are presented. Two speed control zones can be distinguish in thes[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Flotacja prowadzona w konwencjonalny sposób, jest skutecznym procesem separacji minerałów dla średniej wielkości ziaren. Dla nadawy z dużym udziałem ziaren drobnych standardowa flotacja nie sprawdza się, ale można ją odpowiednio zmodyfikować. Dostosowanie warunków prowadzenia procesu do potrzeb ziar[...]
7
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 101-106
8
100%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2000 T. 19, z. 4 411-415
PL Artykuł przedstawia wyniki badań współpracy dwóch wentylatorów osiowych. Wentylatory były zainstalowane w przewodzie o przekroju kwadratowym. W pierwszej części badań wentylatory pracowały indywidualnie. Podczas badań zmieniano prędkość obrotową i wentylatorów oraz odległość pomiędzy wentylatorami. [...]
EN The article presents the results of tests on the two axial - flow fans collaborating. Fans are installed in a duet of square crosssection. At first the intensity of gaś flow induced by each of fans tested separately. The rotational speed and the distance of the fans in the duet was variable
9
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Na mechanizm obrotu nadwozia wielonaczyniowej koparki kołowej działa szereg obciążeń. Największe z nich podchodzi od siły urabiania. Określenie wielkości tego obciążenia wywołuje szereg problemów. Z reguły przyjmuje się, że jest ono proporcjonalne do obciążenia obwodowego koła czerpakowego, a wartoś[...]
EN Various loads have an impact on the body rotary mechanism of bucket wheel excavators. The strongest result from the diggining force. The determination of the load causes many problems. As a rule it is assumed that it is proportional to the circuit load on the bucket wheel and the ratio value increas[...]
10
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 66 47-52
EN In this paper a new design of brushless DC motor windings with an internal permanent magnet and electronic switching scheme is presented. These new designs allow motor to achieve speed higher than nominal speed. The motor design is as follows (Fig.2). DC brushless motor contains three different arma[...]
11
100%
Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
2000 nr 87 61-76
PL W pracy porównano różne sposoby dokonywania zmian prędkości obrotowej pomp, zestawiając wady i zalety poszczególnych urządzeń regulacyjnych oraz ich charakterystyki sprawności w funkcji prędkości obrotowej. Przedstawiono metodę wyboru sposobu realizacji ze względu na łączne koszty inwestycyjne i eks[...]
EN The performance and efficiency of different variable speed drives are described and compared in this paper. The selection method of a variable-speed drive system is presented taking into account the minimizing total investment and exploitation costs. A partial elimination of weather regulators in he[...]
12
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2000 nr 2 35-37
13
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2002 Nr 64 215-218
EN Recently, the permanent magnet synchronous motors are widely used in the industry. They may be placed in the simple pumps and fans drive started with mains direct turn on as well as in complicated and precise machine-tool servos. As a rule its are fed from PWM inverters containing current loop contr[...]
14
100%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 3 22-28
15
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 2 (106) 13--20
PL W diagnostyce maszyn indukcyjnych metoda analizy widma prądu silnika (MCSA) jest chętnie i z dobrym skutkiem stosowana, jeśli tylko istnieje możliwość rejestracji prądów w obwodzie pierwotnym lub wtórnym. Doświadczenia autorów wskazują, że do diagnostyki uzwojeń wirnika silników indukcyjnych można r[...]
EN The motor current spectrum analysis (MCSA) method is willingly and successfully used in condition monitoring of induction motors if it is possible to collect the currents in the primary or secondary circuits. The experience of the authors suggests that an easily measurable axial flux can also be use[...]
16
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 71 143-148
EN This paper describes a new concept of using conventional induction motor as a two speed induction motor. By switching supply from three phase to single phase with all windings connected in series it is possible to triple magnetic pole number. There are shown basic properties of such a solution. Resu[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 104 185-188
EN This paper is about characteristic rotational speed in drum machine. PIV method was used for to determine the behavior of the filling during rotation of the drum. Research was carried out for grain of pea with different degrees of filling of the drum. In the publication compared experimental and cal[...]
18
100%
Pompy, Pompownie
2013 nr 2 (149) 35--37
PL Zależność sprawności pompy od punktu pracy ustalanego prędkością obrotową.
19
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2005 nr 1-2 66-69
20
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 73 89-93
EN There is given a definition of water pump efficiency during parallel connected units in the article. The method of efficiency analysis for inverter control system is described. The continuous or intermittent pump running for a day water demand is assumed. The computer calculation results of pump eff[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last