Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  próg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
2008 Z. 21 81-91
PL Religia wywierała ogromny wpływ na całokształt życia społecznego w kulturze polskiej wsi. Jej oddziaływanie przejawiało się niemal we wszystkich etapach życia: obrzędach, obyczajowości, a także w organizowaniu przestrzeni domostwa. Praktyki religijne wpisane w obręb obrzędowości domowej, tak istotn[...]
EN The theme of this article is showing the sacral space of a rural house. The religion had a significant influence on human life. It appeared in every part of his life: ritual situations, and everyday inhabited space. The house was divided into the profanum and sacrum sphere. First of them was connect[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 24--27
PL Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. W artykule przedstawiono główne aspekty związane z dymoszczelnością tego typu drzwi. Omówiona została metoda badań oraz sposób klasyfikacji dymoszczelności. Zaprezentowane zo[...]
EN Fire doorsets have a major role in the fulfillment of the rules of buildings fire safety. This paper discusses the main issues related to the smoke control of fire doors, such as test method and way of classification. Comparison of air leakage rate through the gaps in fire doors with different types[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 57-68
PL Nadmierna prędkość pojazdów jest jednym z głównych źródeł zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przekraczaniem dopuszczalnych prędkości przez pojazdy samochodowe. Stosowane w praktyce środki uspokojenia ruchu oraz odpowiednie działania sy[...]
EN Excessive speed of vehicles is one of the main sources of threat of road traffic safety. In the paper have been presented most important problems connected with exceeding admissible speeds by vehicles. Installations for limiting speed used in practice and suitable system approach efficiently extort [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last