Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  próba rozciągania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2008 Nr 8 23-28
EN The components tested are installed into surveillance cameras applied all over the world, so they have to work reliably under extreme operating condition. The aim of the test is to ascertain whether the adhesive of Loctite 4860 can be applied to comply with the requirements.
2
100%
Problemy Eksploatacji
2003 nr 1 65-76
PL W pracy opisano szacowanie błędów granicznych i niepewności pomiarów typu A i B w statycznej próbie rozciągania. Przedstawiono przykłady obliczania błędów granicznych wyników pomiarów poszczególnych wielkości otrzymanych na podstawie rozciągania próbek o przekroju prostokątnym oraz błędów granicznyc[...]
EN The following paper presents how to estimate border errors end uncertainty of measurements of type A and B in tensile testing. It also presents examples of matching border errors of measurements of individual quantities, obtained on a basis of tensile tests of rectangular specimens as well as border[...]
3
100%
Przegląd Spawalnictwa
4
86%
Acta Mechanica et Automatica
EN Various materials are used in car body production which are not always possible to join by conventional joining methods such as resistance spot welding. Therefore ClinchRivet method seem to be possible alternative. The paper deals with evaluation of properties of the joints made by mechanical joinin[...]
5
86%
Acta Mechanica et Automatica
EN The paper deals with the optimization of parameters of resistance spot welding and quality analysis of welded joints made by combination of galvanized Advanced High Strength Steel and High Strength Low Alloy steel. It is an advanced material combination uti-lized in automotive industry to reduce wei[...]
6
86%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 12 834-838
PL W artykule pokazano wpływ prędkości odkształcenia na charakterystyki mechaniczne taśmy ze stopu aluminium EN AW-5182, wyznaczone w próbie rozciągania (Rp0,2, Rm, A50 mm, krzywe rozciągania [sigma] - [epsilon]). Dokonano też obserwacji powierzchni próbek po rozciąganiu.
EN The strain rate effects of the mechanical characteristics of the EN AW-5182 sheet aluminum alloy, determined in the tensile test (Rp0,2, Rm, A50 mm, stress-strain curve) have been given in this paper. Observation of specimens surface after tension also has been performed.
7
86%
Obróbka Metalu
2011 nr 2 56-88
PL Stopy na osnowie kobaltu Co-Cr-W-Ni wyróżniają się wysoką odpornością korozyjną, wysoką wytrzymałością przy statycznych i cyklicznych obciążeniach, odpornością na plastyczne odkształcenia przy krótkotrwałych przeciążeniach i odpornością na zużycie przez tarcie. Cechy te powodują, że są one stosowane[...]
8
86%
Kompozyty
PL Praca dotyczy warstw kompozytowych Cu-W wytwarzanych metodą redukcji elektrochemicznej na podłożu z miedzi. Zrealizowane badania obejmują ustalenie optymalnych parametrów procesu wytwarzania warstw kompozytowych Cu/W oraz określenie ich właściwości wytrzymałościowych. Zamieszczono wyniki badań metod[...]
EN The paper concerns of composite Cu/W layers produced by electrochemical reduction method on a copper substrate. The investigations are aimed on determination such defining optimal parameters of coating process leading to appropriate of the layers. The results of investigations of surface topography [...]
9
86%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The Ni-base superalloy GTD-111 is used in manufacturing of the first stage blades of powerful gas turbines (over 125MW). The alloy posses appropriate microstructure and high temperature properties through precipitation hardening heat treatment. Among the properties, tensile properties of th[...]
10
86%
Engineering Transactions
EN The weldability evaluation of steel clad plate is performed using the ram tensile test method. Numerical analysis of the considered problem is performed using the finite element method. The author introduces and verifies a critical ram tension strength R0 above the yield strength RIIe – as the crite[...]
11
86%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Krzywe zmiany naprężenia uplastyczniającego w funkcji odkształcenia pozwalają na przewidywanie zachowania się materiału w czasie procesów obróbki plastycznej. Wyznaczenie naprężeń rzeczywistych, jakim podlegają próbki drutu w trakcie realizacji próby rozciągania jest istotnym zagadnieniem przy prawi[...]
EN Flow-stress curves allow to predict the behaviour of a material during metal forming processes. For proper establishing the magnitude of flow stress, precise determination of the true stress from a tensile test is necessary. The tests that were carried out enabled to analyse the participation of ela[...]
12
86%
Archives of Mechanics
EN Experimental results concerning cyclic tension tests performed on polyamid based - braiding samples and on usual samples machined of the same PA66 polyamid are presented. The measurements are thermomechanical: the temperature of the surface of the sample is recorded, resulting in the estimation of t[...]
13
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule podano metodę wyznaczania wartości granicznej całki Cockrofta-Lathama w warunkach obróbki plastycznej na gorąco, na przykładzie stali kolejowej gatunku R200. Polega ona na wykonaniu prób rozciągania, które następnie symulowane są numerycznie. Symulacje wykonano metodą elementów skończonyc[...]
EN The method of determining limiting value of Cockroft-Latham integral under hot metal forming conditions on the example of R200 steel grade is presented in this paper. It consists of tension tests, which are later numerically simulated. Simulations were made using finite element method in the conditi[...]
14
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W opracowaniu przedstawiono metodę określania granicznej wartości całki Cockrofta-Lathama, w warunkach obróbki plastycznej na gorąco, na przykładzie stali łożyskowej gatunku 100Cr6. Metoda ta polega na przeprowadzeniu prób rozciągania, które następnie symulowane są numerycznie. Symulacje wykonywane [...]
EN The method of determining of limiting value of Cockroft-Latham integral under hot metal forming conditions on example of 100Cr6 bearing steel grade is presented in this paper. It consists of tension tests which are next numerically simulated. Simulations were made using finite element method under t[...]
15
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 8 553--558
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wyznaczania parametrów charakteryzujących wybrane kryteria pękania, stosowane w procesach kształtowania plastycznego. Badania przeprowadzono dla stopu magnezu Mg4AlZn. Zastosowano doświadczalno-teoretyczną metodę opartą na rozciąganiu, aż do wystąpieni[...]
EN The paper reports the research results of determining parameters characterizing a selection of ductile fracture criteria applied in metal forming processes. The research was conducted for Mg4AlZn magnesium alloy using a method combining experiment and numerical modelling. Test specimens heated to th[...]
16
86%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
EN The growing demand for high strength, lightweight and corrosion-resistant drawn parts has created increasing interest in the use of titanium and its alloys. Additional benefits may result from the use of tailor-welded blanks, allowing for significant savings in material, and the possibility of apply[...]
17
86%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 4 1463--1466
PL W pracy przedstawiono badania właściwości wybranych gatunków stali w podwyższonych temperaturach. Wyniki przeprowadzonych badań wytrzymałościowych zostały przedstawione w pracy na wykresach i w tabeli. Pozwalają one na dokonanie matematycznego opisu wartości odkształcenia w zakresie plastycznym w za[...]
EN This paper presents the tests of properties of selected steel grades conducted at higher temperatures. The findings of these mechanical tests are presented herein in graphs and in a table. They allow us to mathematically describe a change in the stress values depending on the change in strain within[...]
18
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań oceniających, w próbie rozciągania, wpływ strategii generowania ścieżki na właściwości mechaniczne próbek wytworzonych w technologii osadzania topionego materiału (ang. FDM - Fused Deposition Modeling). Liczne badania naukowe były skupione na wpływie strategii g[...]
EN This paper presents the results of a study of evaluating the influence of path generation strategy on tensile properties of samples made by additive manufacturing technology FDM (Fused Deposition Modeling). Several scientific studies were focused on the influence of path generation strategy on mech[...]
19
72%
Journal of Power of Technologies
2012 Vol. 92, nr 3 166--173
EN The aim of this study was to develop numerical work hardening models for super duplex stainless steel X2CrNiMoN25-7-4. Each model accounts for changes caused by the precipitation of a known quantity (0, 20, 35, 38%) of FeCr intermetallic phase (s). The developed models were applied in FEM simulation[...]
20
72%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2012 Vol. 12, no. 2 156--162
EN Mechanical properties of the weld zone are necessary for accurate modeling of forming processes involving tailor-welded blanks (TWB). Tailored blanks are usually produced by laser welding. Due to small size of the weld cross-section it is not possible to use standard tests to determine mechanical pr[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last