Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 355
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powietrze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 1-2 61-64
PL W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie powinien spełniać skuteczny system zapobiegania zadymieniu.
2
100%
Ekotechnika
1998 nr 3 10-11
PL Istote wynalazku stanowi sposob wykorzystujacy właściwości termodynamiczne gazów i metodę zderzajacych się strumieni gazu i cieczy do wypłukiwania składników pyłówtakich jak Ca Na,Mg,Al2O3,Fe2O3,SiO2.itd., ktore z kolei redukują zanieczyszczenia gazu w postaci So2,NO2,CO, metali cięzkich i ich tlenk[...]
3
100%
Ekotechnika
2001 nr 2 10-12
PL Ustawa "Prawo ochrony środowiska zawiera kompleksowe uregulowania w zakresie ochrony powietrza. Te zagadnienia są przedmiotem niniejszego artykułu.
4
100%
Ekotechnika
1999 nr 3 23-25
PL Artykuł rocznicowy omawiający założenia podpisanego w 1987 roku Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożajacych warstwę ozonową.
5
100%
Ekotechnika
1998 nr 4 6-6
PL Omówiono sytuację w zakresie ochrony powietrza w Legnicy.
6
100%
Ekotechnika
1998 nr 3 8-9
PL Ilość metod, ktore znalazły praktyczne zastosowanie w procesie odsiarczania jest ogromna. Jednak IOS oparte o mokra technologie wapienno-gipsową, przedstawione w niniejszym opracowaniu, są najbardziej powszechne spośród dotychczas znanych, wysoko -skutecznych metod usuwania SO2 .
7
100%
Ekotechnika
1998 nr 3 6-7
PL Zespół zjawisk mających wpływ na rozprzestrzenianie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym jest bardzo złożony, dlatego jak dotychczas nie udało sie stworzyć jednolitego i wiarygodnego modelu matematycznego dla oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza.
8
100%
Ekotechnika
1998 nr 3 12-13
PL Metoda absorpcji w suszeniu rozpylowym -DRY SCRUBBING, zastosowana w IOS w Głogowie- od projektu procesowego do szczegółowych rozwiązan technologicznych została opracowana w Polscei jest rozwiązaniem autorskim AMK AEROMONT uwzględniajacym doswiadczenia zdobyte w czasie realizacji instalacji odsiarcz[...]
9
100%
Ekotechnika
1998 nr 2 10-11
PL W artykule dokonano skróconego przeglądu tendencji w rozwoju instalacji odsiarczania spalin, głównie w elektrowniach profesjonalnych.
10
100%
Ekotechnika
1999 nr 2 12-13
PL Urządzenia i instalacje wentylacyjne i filtrowentylacyjne firmy PPW PEFO, przedstawione w niniejszym artykule, spełniają wszystkie kryteria obecnych norm i wymogów,stawianych coraz częściej przez klientów. Zapewniają skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami osób pracujących w warunkach szkodliwych[...]
11
100%
Rynek Instalacyjny
2016 Nr 5 60--62
PL Klimatyzatory stały się w ciągu ostatnich lat jednymi z najbardziej popularnych urządzeń chłodniczych. Stosowane są obecnie na szeroką skalę już nie tylko w biurach i hotelach, ale też w obiektach handlowych, małych sklepach, a nawet w budownictwie mieszkaniowym.
12
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 3 18--23
PL Każdy projektant instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej staje przed przedsięwzięciem złożonym z kilku etapów. Przyjmijmy, że dokonano już stosownych obliczeń, wykonano je prawidłowo, znany jest bilans energetyczny budynku i potrzeby w zakresie wentylacji. System, skojarzony z układem chłodzenia [...]
13
100%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 5 60--61
PL Użytkownicy chcą komfortu, ale jednocześnie niedużych wydatków na energię, prostoty obsługi, czystego powietrza bez przeciągów oraz bezkolizyjnej współpracy z innymi urządzeniami budynku inteligentnego. W artykule o tym jak producenci radzą sobie z tymi wymaganiami.
14
100%
Rynek Instalacyjny
2016 Nr 12 58--64
PL Permanentny wzrost zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego pyłem zawieszonym (PM), nie tylko na obszarach uprzemysłowionych, przy stale rosnących wymaganiach w zakresie jakości powietrza wewnętrznego wymusił przyspieszenie prac nad nowym podejściem branży wentylacyjnej do zagadnienia filtracji. W ich [...]
EN A permanent increase of outside air particulate matter (PM) pollution, not only in industrialized areas, with the ever increasing demands in the field of indoor air quality (IAQ) forced the acceleration of work on a new approach to the problem of filters for the general ventilation. As a result, in [...]
15
80%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 3 21-37
PL Publikacja zawiera opis kompleksowej metody kontroli stężeń struktur azbestowych w powietrzu. Omówiono w niej: sposób lokalizacji punktów pobierania próbek, pobieranie próbek z powietrza i przygotowanie próbek do analizy, identyfikację struktur na podstawie cech morfologicznych, chemicznych, struktu[...]
16
80%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 1-2 51--54
PL Tematem publikacji są kwestie zastosowania detektorów gazów do sterowania systemami wentylacyjnymi w pomieszczeniach garażowych. Między innymi przywołano w niej przepisy budowlane regulujące warunki techniczne dla rozwiązań wentylacji takich pomieszczeń, scharakteryzowano istotne cechy detektorów CO[...]
17
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 7 300-305
PL W artykule opisano wstępne badania parametrów powietrza wewnętrznego w garażach wielostanowiskowych. Pomiary wykonano w garażu pod pięciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym w Warszawie. W budynku zastosowano rozwiązanie wentylacji wywiewnej mechanicznej, przy użyciu 4 sekcji zaopatrz[...]
EN The paper describes a preliminary study of indoor air parameters in multi-stand garages. The measurements have been carried out in a garage under a five-apartment building located in Warsaw. The building uses mechanical exhaust ventilation solution, applying four sections filted with separate exhaus[...]
18
80%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 1-2 53-58
PL Artykuł dopełnia wiedzę podaną w części 1 tej publikacji (RI 12/2011) o ważne informacje dotyczące warunku spełnienia odpowiednich wymagań technicznych i sanitarnych przez systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaź[...]
19
80%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 3 30-33
PL Przeciętny człowiek spędza prawie 90% dnia w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest narażony na działanie różnych zanieczyszczeń powietrza. Źródłami zanieczyszczeń są m.in. materiały budowlane - emitowane przez nie lotne związki organiczne mają niekorzystny wpływ na komfort i zdrowie ludzi. Przy "z[...]
20
80%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 3 49-52
PL Artykuł omawia charakterystyczne funkcje nowoczesnych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last