Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powietrze zewnętrzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 12 59--64
PL Zdecentralizowany system wentylacji przez fasadę budynku stanowi alternatywę dla systemu z sufitami chłodzącymi lub centralnej wentylacji. W tym przypadku niepotrzebna staje się sieć kanałów wentylacyjnych, gdyż powietrze zewnętrzne jest bezpośrednio zasysane i wywiewane przez fasadę budynku. Urządz[...]
2
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
3
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 4 142--156
PL Przedstawiono, w ujęciu historycznym przegląd metod wyznaczania wartości zimowej temperatury obliczeniowej powietrza zewnętrznego w Polsce oraz wybranych krajach Europy i świata. Omówiono również współczesne metody wyznaczania tych wartości opisane w normie PN EN ISO 15927-5:2006/A1:2012E oraz metod[...]
EN A historical overview is presented concerning the methods for determining the temperature of external air in winter in Poland, selected European countries and in the world. Current methods are also discussed as described in the PN EN ISO 15927-5:2006/A1 :2012E standard and in the „ASHRAE Fundamental[...]
4
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2006 nr 5 49-55
5
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 101-116
PL Od końca XX wieku w krajach rozwiniętych, jakość powietrza wewnętrznego jest ważniejsza dla jakości naszego życia i zdrowia niż jakość powietrza zewnętrznego. Wynika to przede wszystkim ze zmian w stylu życia - człowiek coraz więcej czasu spędza w pomieszczeniach. Są to nie tylko pomieszczenia miesz[...]
EN The quality of air is a significant parameter, affecting people's health and well-being. This concerns both the indoor and outdoor air, although for quite a long time it was the atmospheric air that attracted researchers' concern. The change occurred with the development of civilization and increasi[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL W pracy opisano badania strukturalne aerozolu atmosferycznego i wewnętrznego przeprowadzone w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP-ie). Wykazano nietypowy, wielomodalny rozkład ziarnowy aerozolu atmosferycznego i wyraźną za1eżność parametrów fizykochemicznych cząstek aerozolu od lokalnych źródeł em[...]
EN In the paper, the operating principles of aerosol samplers are analyzed. Especially, the collection characteristics and optimal sampling time of several presently available bioaerosol samplers are evaluated. The properties of the airborne particles, bacteria, fungi, and fibers in the outdoor and ind[...]
7
51%
Proceedings of ECOpole
2011 Vol. 5, No. 2 617--622
PL Pomiary stężeń pyłu PM1.0, PM2.5, PM10 zostały przeprowadzone w okresie zimowym 2009 i 2010 roku w szkole średniej oraz na obszarach miejskich we Wrocławiu. Pobrane w powietrzu wewnętrznym oraz zewnętrznym próbki aerozolu analizowano pod względem poziomu stężenia oraz składu pierwiastkowego. W powie[...]
EN The measurements of PM1.0, PM2.5, PMIO have been conducted during the winter season of 2009 and 2010 in the secondary school and over urban area in Wrocław, Poland. Both, indoor and outdoor aerosol samples were analyzed for their weight and elemental composition. Indoor PM1.0, PM2.5 and PMIO concent[...]
8
51%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2001 T. 4, nr 3-4 345-353
PL W ostatnich latach w centrum zainteresowania znalazł się problem tzw. syndromu chorego budynku (SBS), którego jedną z przyczyn jest występowanie w powietrzu budynków bioaerozoli. Problem ten dotyczy około 30% nowych lub odremontowanych budynków biurowych. Celem badań było określenie stopnia zanieczy[...]
EN The problem of the Sick Building Syndrome (SBS), caused by bioaerosols present in indoor air, has been in the centre of attention in recent years. This problem affects about 30 per cent of the new or renovated office tower blocks. The aim of the investigation was to examine the microbiological pollu[...]
9
51%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 4 51-60
PL Inżynieria środowiska poświęca wiele uwagi jakości powietrza zewnętrznego. Ponieważ większość czasu człowiek spędza w pomieszczeniach, równie istotna jest jakość powietrza wewnętrznego. W przeważającej większości pomieszczeń budownictwa mieszkalnego wymiana powietrza realizowana jest za pomocą wenty[...]
EN The quality of outside air is a great concern of environmental engineering. As the man passes most of his time in the rooms, of comparable importance is also the quality of internal atmosphere. In most rooms of dwelling houses, the exchange of air is realised by means of natural (gravitational) vent[...]
10
45%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 10 127--130
PL Artykuł ma na celu przybliżenie tematyki badań prowadzonych obecnie nad zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczenia powietrza pyłem wnikającym do budynków w środowisku miejskim. Dokonano przeglądu przepisów światowych, europejskich i krajowych regulujących dopuszczalne normy zanieczyszczenia powiet[...]
11
38%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów stężenia zarodników grzybów pleśniowych wykonanych w trakcie ekspertyz mikologicznych kilkunastu lokali mieszkalnych. Mierzono również wilgotność przegród, określano przyczynę ich zawilgocenia. Porównując stężenie zarodników grzybów w powietrzu wewnętrznym z [...]
EN In the following paper the measurement results of mould fungi spores concentration in several apartments are presented. The compartments humidity was measured and the cause of damp formation was determined. Comparing the concentration of fungi spores in the internal air, with the simultaneously defi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last