Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powierzchniowa trwałość zmęczeniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Powierzchniowa trwałość zmęczeniowa elementów maszyn uzależniona jest od wielu czynników i to zarówno konstrukcyjnych, technologicznych jak i eksploatacyjnych. Nawet jeśli rozważania ograniczone zostaną wyłącznie do parametrów opisujących stan warstwy wierzchniej ukonstytuowanej w procesie produkcyj[...]
EN Many factors can have an influence on surface fatigue life. Even if the considerations were limited to factors connected with surface layer the analysis have to included both roughness as well as physical properties. Moreover the surface fatigue life can be dependent on mean values or variability of[...]
2
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Powierzchniowa trwałość zmęczeniowa łożysk tocznych, kół zębatych i innych elementów maszyn pracujących w warunkach cyklicznie zmiennych naprężeń kontaktowych może być determinowana przez ogromną liczbę czynników, i to zarówno konstrukcyjnych, technologicznych, jak i eksploatacyjnych. W artykule prz[...]
EN Fatigue wear is a kind of wear when the local loss of cohesion and subsequent material decrements are caused by material fatigue in the effect of cyclic action of contact stresses in surface layers of joint friction elements. Initiation, development and propagation of fatigue cracks (wear by pitting[...]
3
100%
Tribologia
2004 nr 3 247-255
PL Powierzchniowa trwałość zmęczeniowa cechuje się ogromnym rozrzutem, który jest poważnym problemem dla użytkowników elementów pracujących w warunkach obciążeń kontaktowych. Rozrzut powierzchniowej trwałości zmęczeniowej elementów maszyn uzależniony jest od wielu czynników i to zarówno konstrukcyjnych[...]
EN Rolling contact fatigue is characterized by large scatter, which is a problem for designers and users of machine elements. Many factors can have an influence on rolling contact fatigue life scatter. The surface fatigue life can be dependent on constructional, technological and operational factors. E[...]
4
100%
Tribologia
2011 nr 6 133-141
PL W artykule podjęto próbę wykazania, iż w kontekście rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej niewłaściwy wydaje się proponowany przez wszystkich producentów sposób określania wartości współczynnika niezawodności a1, obecnego we wzorze na trwałość modyfikowaną łożysk tocznych. Zatem zapropono[...]
EN This paper shows that the adjusted rating life equations, which are using in bearing size selection, do not take into consideration the scatter of rolling contact fatigue life. It is stated that the scatter of bearing life is included in shape parameter of Weibull distribution. Consequently, a choic[...]
5
100%
Tribologia
2010 nr 6 59-68
PL Powierzchniowa trwałość zmęczeniowa łożysk tocznych, kół zębatych i innych elementów maszyn pracujących w warunkach cyklicznie zmiennych naprężeń kontaktowych może być determinowana przez ogromną liczbę czynników i to zarówno konstrukcyjnych, technologicznych, jak i eksploatacyjnych. W artykule prze[...]
EN Fatigue wear is a kind of wear when the local loss of cohesion and subsequent material decrements are caused by material fatigue in the effect of cyclic action of contact stresses in surface layers of joint friction elements. Initiation, development, and propagation of fatigue cracks (wear by pittin[...]
6
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono propozycję modelu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej (PTZ) stworzonego na podstawie wyników badań wałeczków łożysk NU309, do których analizy wykorzystano różne metody eksploracji danych. Badano parametry struktury geometrycznej, stan naprężeń własnych (zarówno mikronaprężeń[...]
EN In this work was presented the proposition of mathematical model of surface fatigue life created on the basis of the investigation of roller bearings NU309. Many factors can have an influence on surface fatigue life. Even if the considerations were limited to factors connected with surface layer the[...]
7
88%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W niniejszej pracy podjęto próbę sprawdzenia, czy istnieje możliwość wykorzystania teorii zbiorów przybliżonych do rozwiązywania problemów powierzchniowej trwałości zmęczeniowej. Stwierdzono, że istnieje metoda, która umożliwia stworzenie akceptowalnego rankingu parametrów opisujących stan warstwy w[...]
EN In this work an attempt was taken up at checking if there is a possibility of using the theory of approximate sets for solving the problems of superficial fatigue life. In the result it was stated that there exists a method, that makes possible to create an acceptable ranking of parameters that desc[...]
8
75%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Celem przedstawionych w artykule rozważań jest pokazanie sposobu wyznaczania okresu niezawodnej pracy łożysk tocznych w pojazdach samochodowych w oparciu o informacje z serwisowych stacji obsługi. Aktualnie stosowany sposób doboru łożysk tocznych nie uwzględnia początkowego okresu niezawodnej pracy,[...]
EN The aim of this paper is the presentation of the estimation method of the initial period of vehicles roller bearing reliable work on the basis service station information. The roller bearings choice procedure which don't takes into account this period is now applied, but in this paper it was shown t[...]
9
75%
Tribologia
2002 nr 6 1703-1712
PL Została przeprowadzona analiza zastosowania czterech wzorów dla funkcji skumulowanej w przypadku powierzchniowej trwałości zmęczeniowej. Badania zostały przeprowadzone dla trwałości zmęczeniowej rolek, wałeczków łożysk wałeczkowych oraz stożkowych łożysk wałeczkowych samochodu osobowego. Stwierdzono[...]
EN An analysis of applying of four formulas for cumulative function in a case of surface fatigue life were made in the paper. Tests were carried out for fatigue life of roller samples, roller bearings rollers and tapered roller bearings working in personal car. It was stated that most exact surface fat[...]
10
75%
Tribologia
2000 nr 3 391-398
PL Przedstawione w pracy badania realizowane są w ramach rozwiązywania problemu, jakim jest ustalenie przyczyn rozrzutu trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych. Celem prezentowanych badań było dokonanie oceny wpływu takiego czynnika eksploatacyjnego, jakim jest olej smarujący na rozrzut powierzchniowej [...]
EN In this paper the investigations aiming at bearings fatique life spread reasons determination, were presented. Presented investigation aimed at assessment of one of exploitation factors - lubrication oil - on surface fatique life spread. Life tests on special rig simulating ball bearings work, were [...]
11
75%
Tribologia
2004 nr 4 285-292
PL Praktyka pokazuje, że prawidłowo eksploatowane łożyska toczne, np. w pojazdach samochodowych, ulegają zmęczeniu powierzchniowemu dopiero po wykonaniu znacznej ilości pracy (czyli obrotów). Fakt ten świadczy o istnieniu dla tych łożysk początkowego okresu niezawodnej pracy. W artykule przedstawiono a[...]
EN As practice shows, ball-bearings exploited in proper way e. g. in car vehicles are failed as an effect of surface fatigue not before significant number of cycles. It testifies reliable work period of these bearings exists. This paper presents 1242 collection of shortened life test outcomes analysis.[...]
12
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Poważnym problemem dla użytkowników elementów pracujących w warunkach zmiennych obciążeń kontaktowych jest ogromny rozrzut powierzchniowej trwałości zmęczeniowej. Powierzchniowa trwałość zmęczeniowa (PTZ) elementów maszyn uzależniony jest od wielu czynników i to zarówno konstrukcyjnych, technologicz[...]
EN Rolling contact fatigue (RCF) is characterized by large scatter, which is a problem for designers and users of machine elements. Many factors can have an influence on rolling contact fatigue life scatter. The surface fatigue life can be dependent on constructional, technological and operational fact[...]
13
63%
Tribologia
2007 nr 6 133-150
PL W części I artykułu zaprezentowano nową metodę doboru cienkich, twardych powłok przeciwzużyciowych dla zwiększenia trwałości wysoko obciążonych kół zębatych. Metoda polega na przeprowadzeniu szeregu analiz i badań właściwości fizykomechanicznych powłok, zakończonych badaniami tribologicznymi odporno[...]
EN In the Part I of this paper a method for selection of wear resistant, hard, thin coatings to increase life of heavy loaded gears has been described. The method includes a number of analyses of physico--mechanical properties of coatings finished with tribological testing of scuffing resistance and su[...]
14
63%
Tribologia
2006 nr 5 57-66
PL W artykule zaprezentowano wyniki badania wpływu wybranych olejów, stosowanych powszechnie poza techniką smarowniczą, na powierzchniową trwałość zmęczeniową i odporność na zużycie łożysk tocznych i ślizgowych. Przedmiotem badań były nietoksyczne oleje roślinne o szerokim spektrum spożywczego stosowan[...]
EN The paper presents the results of investigations concerning the influence of oils, commonly applied apart from the lubricating technique, on the surface fatigue durability and the resistance to the wear of sliding and rolling bearing. Non-toxic vegetable oils widely applied in food industry and high[...]
15
63%
Tribologia
2003 nr 5 99-109
PL W wyniku naniesienia na elementy trące twardej, cienkiej powłoki TiN uzyskiwany wzrost odporności na zacieranie węzła tarcia wiąże się z niebezpieczeństwem zmniejszenia jego powierzchniowej trwałości zmęczeniowej, czyli skrócenia czasu do wystąpienia formy zużywania zwanej pittingiem. W pracy przeds[...]
EN The results of rolling contact fatigue tests of TiN coated specimens were presented and discussed. TiN coating was deposited using arc-vacuum technique. This coating is commonly applied to increase the resistance to scuffing of lubricated machine parts. The aim of research was to estimate the effect[...]
16
63%
Problemy Eksploatacji
2003 nr 4 91-99
PL W artykule przedstawiono metodę oceny powierzchniowej trwałości zmęczeniowej elementów z powłokami przeciwzużyciowymi. Jest to modyfikacja istniejącej metody znormalizowanej (IP 300/82) realizowanej z wykorzystaniem aparatu czterokołowego. Modyfikacja obejmuje zmianę geometrii węzła tarcia. Dzięki z[...]
EN A method for investigation of rolling contact fatigue (RCF) of coated elements was presented. The method is based on standardised IP 300 method realised with modified four ball testing machine. The modification embraces the replacement of testing specimens. The upper ball was replaced with a cone. T[...]
17
63%
Tribologia
2004 nr 3 331-339
PL W artykule zaprezentowano wyniki badania wpływu składu chemicznego oleju na powierzchniową trwałość zmęczeniową łożysk tocznych. Wybrano trzy grupy olejów: surowe i rafinowane oleje roślinne oraz olej mineralny. Badanie prowadzono na zmodyfikowanym aparacie cztero-kulowym T-03 zgodnie z wymaganiami [...]
EN The results of investigating the influence of the chemical constitution of oil on the surface fatigue life of the rolling bearing have been presented. Three groups of oils have been selected: raw vegetable oil, refined vegetable oil and mineral oil. The investigation was carried out conducted by mea[...]
18
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Zbadano zdolność filtru smarowego, formowanego przez różne oleje bazowe, do przenoszenia obciążeń w węźle tarcia, z elementami pokrytymi twardą powłoką niskotarciową WC/C. W badaniach używano mineralnych i syntetycznych olejów bazowych o różnej budowie chemicznej. Wyniki badań tribologicznych dla po[...]
EN The ability of different base oils to carry the loads in tribological couple with WC/C coating was investigated. The friction pairs were lubricated with mineral and synthetic oils with different chemical constitution. The results of tribological tests were compared with results obtained for GL-4 com[...]
19
63%
Tribologia
2016 nr 6 107--119
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań powierzchniowej trwałości zmęczeniowej własną, unikatową metodą, w modelowym układzie stożek trzy kulki. Przeprowadzono badania skojarzeń, w których stożki wykonane były ze stali 100Cr6 i SW7M hartowanej oraz stali 17HMN, które poddano technologii nawęglania ni[...]
EN The article presents results obtained in studies of surface fatigue life conducted using a specially developed unique method in a model system with a cone and three balls. The studies involved pairs in which the cones were made of 100Cr6 and SW7M steel (hardened) as well as 17HMN steel, which were s[...]
20
63%
Tribologia
2011 nr 4 229-243
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz literatury dotyczące mechanizmów zużywania elementów skojarzonych w styku skoncentrowanym. Dokonano krytycznej oceny tych mechanizmów i przedstawiono wyniki badań własnych związanych z inicjacją i propagacją zmęczenia powierzchniowego elementów z naniesionymi p[...]
EN In the paper, the analyses results concerning the state of the art in the area of wear mechanisms of coated elements working under concentrated friction contact conditions are presented. The critical assessment of the aforementioned mechanisms was performed. The results of research team’s investigat[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last