Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powierzchnia chropowata
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 12, nr 43 113-120
PL W artykule przedstawiono nieliniowy model matematyczny opisujący charakterystykę kontaktu w kierunku normalnym, uzyskaną podczas pierwszego obciążania, odciążania i kolejnych cykli obciążania i częściowego odciążania. Niewiele publikacji poświęcono modelowaniu pełnej charakterystyki kontaktu, zazwyc[...]
EN In this article a non-linear mathematical model of contact between rough surfaces, which is loaded in the normal direction, is presented. The presented model describes well the first loading, unloading and next loading and unloading cycles. Even partial unloading and hysteresis are well reflected. A[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 11 30-37
PL Przedstawiono model konstytuowania chropowatości powierzchni frezowanych walcowo, model ten uwzględnia w sposób ilościowy stereometryczno-kinematyczne odwzorowanie ostrzy, nieusuwalną część naddatku obróbkowego, drgania narzędzia względem przedmiotu obrobionego, bicie ostrzy frezu oraz ich zużycie, [...]
EN A model for identifying the roughness of cylindrically milled surfaces. This model takes into acount quantitatively the stereometric-kinematic representation of the cutting edges, the unremovable part of the machining allowance, the vibration of the tool relative to the workpiece, the run-out of the[...]
3
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The investigation of filling process of ductile cast iron flow in sand mould was showed the correlation between casting roughness surface and rheological properties of metal. Evidently of castings surface roughness was state of distance, from a few to a dozen diameters of vertical channel inlet. The[...]
4
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 4-5 43-47
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu modyfikacji powierzchni na grubość spływającej warstwy cieczy. Wykazano wzrost średniej grubości filmu w porównaniu z powierzchnią gładką w zakresie burzliwym dla wszystkich typów powierzchni chropowatych. Największy efekt w stosunku do płyty gładkiej, rzędu[...]
EN Results of studies on the effect of surface modification on the thickness of flowing down liquid film have been presented in the paper. It has been shown that an increase of the mean film thickness] was observed for all rough surfaces in the turbulent flow range in comparison with a smooth plate. T[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 67 [230] 211-216
6
84%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN On the basis of Christensen’s stochastic model of rough surfaces, different forms of Reynolds equation with rotational inertia effect are obtained for various types of surface roughness pattern and for couple stress lubricant. As results one obtained the formulae expressing the mean film pressure di[...]
7
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 895--899, CD
PL W pracy proces nagniatania naporowego tocznego rozpatrzono jako geometrycznie i fizycznie nieliniowe zagadnienie brzegowo-początkowe, z nieznanymi warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. symulacje komputerowe 3D przeprowadzono, z zastosowaniem metody explicit w środowisku Ansys. Powierzchnie do na[...]
EN In this study the process of burnishing rolling is considered as a geometrical and physical boundary and initial value problem, with unknown boundary conditions in the contact area. 3D dynamic explicit method for burnishing rolling process with taking into account surface roughness after turning (as[...]
8
59%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3CD 299--308
PL Artykuł dotyczy możliwości analizy metodami numerycznymi (MES) zjawisk fizycznych zachodzących w procesie zgniatania nierówności. Opracowano aplikację w programie ANSYS, która pozwala analizować zjawiska fizyczne zachodzące podczas procesu zgniatania regularnych nierówności trójkątnych, z uwzględnie[...]
EN The article concerns the possibility of analysis by numerical methods (FEM) physical phenomena occurring in the inequality squeezing process. Developed in ANSYS application that allows to analyze the physical phenomena occurring during the squeezing process of the regular triangular inequality, taki[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last