Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power factor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN This brief communication addresses the case of a dc nonlinear load supplied with a perfectly constant instantaneous power. A careful analysis shows that this condition does not provide optimum transfer of electric energy .
2
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN In this paper, the widely recognised apparent power definitions, which are Arithmetic, Vector, IEEE standard, DIN standard apparent power definitions and the apparent power definition of Mayordomo and Usaola, are rigorously reviewed, and their abilities on the measurement of the system’s power trans[...]
3
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN The aim of the paper is to demonstrate how to use sampled method of control of a shunt active power filter to maintain invariable power of a supplying voltage source, even though the supplied load varies randomly. The definition by S. Fryze of load current components is used as a basis for the const[...]
4
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN In this article we consider the questions of studying the characteristics of modern light sources on the example of LED lamps (LED). The problem of energy savings gained weighty significance in recent years, particularly in the light. In many developed countries as a way to reduce power consumption [...]
5
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W dyskusjach nad właściwościami energetycznymi obwodów elektrycznych z uporem powraca pogląd, że straty energii przy jej przesyle ze źródła zasilania do odbiornika powodowane są oscylacjami tej energii. Dużą rolą w utrwalaniu tego poglądu ma norma DIN 40100, która wprowadziła koncepcję rozkładu mocy[...]
EN In discussions on power properties of electrical circuits recurrent point of view is expressed that the energy loss is caused by the energy oscillation. The spread of this opinion is instigated by Standard DIN 40100, which introduced the concept of the instantaneous power pv(t) decomposit[...]
6
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN The aim of the paper is to demonstrate how to use sampled method of control of a shunt active power filter to maintain invariable power of a supplying voltage source, even though the supplied load varies randomly. The definition by S. Fryze of load current components is used as a basis for the const[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 35 (107) 132--137
EN The paper shows that the low energy efficiency exploitation of technical systems to a large extent determines their negative impact on the environment and humans. On the basis of the energy balance equation shows that the decrease in efficiency due to the loss of energy during its conversion and the[...]
8
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Artykuł prezentuje algorytmy obliczania mocy z próbek prądu i napięcia. Szerzej omówiono wpływ na wynik pomiaru dodatkowego przesunięcia pomiędzy prądem i napięciem wprowadzanego przez system pomiarowy, rozdzielczości przetworników, szumów i doboru okna pomiarowego (długość okna, początkowa chwila[...]
EN This paper presents algorithms of power calculation from voltage and current samples. The influence of system parameters - additional phase delay between the current and the voltage, converters resolution, noise- on the power measuring is presented. The paper widely describe influence of measuremen[...]
9
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN The paper deals with the influence of power quality indices: the voltage distortion, the voltage unbalance and the voltage dip in the mains on operation characteristics of an induction motor directly fed from both the source and the frequency converter, and their comparing. There are mainly investig[...]
10
88%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN In recent years, the detailed modelling of power electronic devices and their behaviours on various system conditions are a great concern of the power industries and customers. One of the widely proliferated such devices is the triac controlled ac choppers. Although these types of devices have impor[...]
11
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2013 Vol. 69, nr 33 308--320
EN Induction motors are the most widespread types of electrical motors in electrical drives. Their main advantages include high reliability, simple construction and corresponding nearly maintenance-free, and the possibility to feed them from the common AC power network. To control their speed, frequenc[...]
12
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 3 211--214
PL Artykuł przedstawia wyniki badań związanych z opracowaniem udoskonalonego układu sterowania 3-fazowego przekształtnika sieciowego PWM o wyjściu prądowym. Sprawdzony laboratoryjnie model zapewnia nie tylko niezależną kontrolę składowych mocy czynnej i biernej pobieranej z linii, ale także dobre tłumi[...]
EN The paper discusses certain problems of the PWM line current type converter control under assumption of distorted power line voltages, which cause distorted input currents. Authors present an improved control structure, which gives a possibility of independent control of active and reactive line cur[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4a 215-216
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju zastosowanego w LEDowej oprawie oświetleniowej zasilacza na poziom generowanych przez nią zaburzeń do sieci zasilającej. Opisano poziomy przetężenia przy załączaniu oprawy, określono pobór mocy oraz współczynnik mocy. Zmierzono także przebieg czasowy[...]
EN In this paper we presented the measurement results which are described the influence of different type of the power supply on the level of disturbances generated by it to the power system are presented. Additionally paper defined luminaries current consumption versus time it power and power factor a[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 3b 185-191
PL Zaproponowano metodę projektowania jednostronnego liniowego silnika indukcyjnego z wykorzystaniem programu MATLAB. Do optymalizacji wykorzystano algorytm genetyczny. Poszukiwano maksymalnej skuteczności, małej wagi silnika i małego współczynnika mocy.
EN In this paper, a simple and applicable procedure is proposed to design single-sided linear induction motor. The designed motor is simulated in MATLAB software in order to investigate the effect of various design variables on the performance of the machine. According to the obtained results, a multi-[...]
15
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Energia elektryczna w dużych ilościach przenoszona jest i przetwarzana w układach trójfazowych, ale nie da się zjawisk fizycznych i kompensacji w takich układach wyjaśnić i opisać bez zrobienia tego najpierw dla układów jednofazowych. Artykuł przedstawia teorię mocy Składowych Fizycznych Prądu, znan[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 6 131-134
PL W artykule dokonano analizy stanów przejściowych i warunków stabilnej pracy energetycznych filtrów aktywnych, których sterowanie bazuje na dwóch sposobach kształtowania prądu linii zasilającej nieliniowy odbiornik wraz z filtrem. Podano zależności dotyczące zakresu stabilnej pracy i zaprezentowano w[...]
EN The analysis of transient states and stable operation conditions of power active filters was carried out in the paper. The control of these filters is based on two methods of shaping the current in the line supplying the nonlinear load with the filter. The relationships concerning the range of stabl[...]
17
75%
Przegląd Geologiczny
2014 Vol. 62, nr 12 852–-855
EN This paper presents proposals for application of methodology of evaluation of geothermal resources on a regional scale, focusing on economic efficency of heat recovery through the analysis of the power factor distribution. The concept of the power factor design by Gosk (1982) is discussed according [...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2005 z. 103 129-138
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze współpracą lamp fluorescencyjnych z siecią zasilającą. Lampy żarowe są obecnie powszechnie zastępowane lampami fluorescencyjnymi, których główną zaletą jest wysoka sprawność świetlna. Uzyskanie wysokiej sprawności oraz zapewnienie komfortu użytkownika[...]
EN In the paper, issues connected with supplying fluorescent lamps from mains have been discussed. Presently, incandescent lamps are commonly replaced by fluorescent ones, the main advantage of the latter being their high lighting efficiency. However, in order to achieve high efficiency and to ensure u[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule prezentowane są badania prostownika diodowego z kształtowanym sinusoidalnym prądem wejściowym o mocy 1kW. Układ pracuje z regulatorem histerezowym o zmiennej strefie w pętli prądowej. W konkluzji stwierdzono, że przy odpowiednim zakresie zmian częstotliwości przełączania, ustalonym przez [...]
EN In the article the laboratory investigations of the power factor correction boost rectifier 1kW power range are presented. System operates with a changing band of the hysteretic current controller. In conclusion is proved that the adequate switching frequency range ensured by the inductor choice ena[...]
20
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Farmy wiatrowe, przyłączone do sieci dystrybucyjnej 110 kV, umożliwiają realizację zadań zgodnych z wymogami IRiESP/IRiESD. Farmy te mogą zatem regulować poziom generowanej mocy czynnej, generowanej lub pobieranej mocy biernej, utrzymywać stałą wartość współczynnika mocy a także napięcia w punkcie p[...]
EN Wind farms connected to the 110 kV distribution network enable implementation of the tasks in accordance to IRiESP/IRiESD requirements. Therefore, these farms can regulate level of the active power generation, reactive power generation and consumption, maintain constant power factor as well as volta[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last