Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 365
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2
100%
Energetyka
2000 nr 10 491-495
PL Referat stanowi próbę refleksji dotyczącej ciągłości tradycji w elektroenergetyce, nieuchronności zmian w tym sektorze i wreszcie ciągłości sił wywołujących zmiany. Działalność zawodowa, poglądy i postawa życiowa Profesora Lucjana Nehrebeckiego stanowią odniesienie dla tej refleksji. Z drugiej stron[...]
3
100%
Energetyka
2006 nr 10 757-758
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 74 87--94
EN The paper presents the method for semi-automatic diagnostics of support structures for high voltage lines with use of metrical photographs. Diagnostics of electric power lines is an important component of their operation and consists of determination which components of the support structures need r[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 7 (79) 145-147
PL Zmniejszenie zużycia paliwa w okrętowym systemie energetycznym jest jednym ze sposobów na obniżenie emisji do atmosfery szkodliwych składników spalin, redukcję kosztów eksploatacji statków oraz zmniejszenie ilości odpadów ropopochodnych powstających podczas obróbki paliw na statkach. Rozwiązanie te[...]
EN The reduction of power consumption in the marine power engineering system is a way to decrease the emission of harmful exhaust gases components into the atmosphere, reduction of the vessels' operational costs and decreasing the amount of crude oil waste arising during fuel processing on ships. The s[...]
6
80%
Acta Energetica
2011 nr 4 59-65
PL W artykule przedstawiono krótką dyskusję dotyczącą definicji generacji rozproszonej. Nakreślono stan obecny oraz perspektywy rozwoju generacji rozproszonej w Polsce. Opisano możliwości pozyskania jednostek generacji rozproszonej do celów sterowania pracą systemu elektroenergetycznego, poprzez świadc[...]
EN This paper presents a method for the short-circuit parameter estimate in a network including wind power plants. The originality of the method consists in the treatment of wind generators (as well as whole farms) as current sources that “inject” to grid network in the connection node an inductive cur[...]
7
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1998 nr 2 44-45
8
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 4 24-26
PL "Karta energetyczna jest to forum powołane do umożliwienia współpracy między krajami Europy Wschodniej i Zachodniej. (...) Zapewnienie zróżnicowania i bezpieczeństwa dostaw to główne wyzwanie dla międzynarodowego sektora energetycznego" - ta wypowiedź Henninga Christophersena, przewodniczącego Konfe[...]
9
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 5 43-45
10
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2011 nr 1 52-62
11
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Na początku lat 90. pojawiła się możliwość zdalnego odczytu danych pomiarowych z liczników energii i gromadzenia ich w prostych bazach danych. W tamtym czasie powszechnie stosowane były liczniki indukcyjne. Wielkim wyzwaniem było wtedy nie tylko zebranie danych, przesłanie, gromadzenie, czy przetwor[...]
EN Currently, with advances in IT, the measurement systems are becoming more and more simple and user friendly. There is an increasing number of measuring devices and devices for transmission of data from which you can read the measurement data. Systems provide increasingly more sophisticated treatment[...]
12
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2010 nr 6 2-7
13
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2010 nr 6 8-13
14
80%
Elektro Info
2008 nr 3 90-93
PL Problemy związane z bezpieczeństwem elektroenergetycznym stają się jednym z najważniejszych zadań stawianych przed gospodarką. Konieczność dywersyfikacji dostaw nośników energii oraz zmiana struktury ich wykorzystania wymuszają przeprowadzenie badań w tym zakresie. W opracowaniach dotyczących bezpie[...]
15
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2003 nr 1 24-35
16
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2004 nr 4 27-29
17
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2004 nr 6 67-73
PL Relacje energetyki i środowiska naturalnego są wielowątkowe, a kierunki rozwoju energetyki postrzegane i rozpatrywane są pod kątem głównie skutków negatywnych, jakie ten rozwój może wywołać w środowisku. Energetyka i związane z nią dziedziny są bez wątpienia największym źródłem emisji zanieczyszczeń[...]
18
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2004 nr 1 13-18
PL Temat rozliczeń za ciepło z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych stanowi przedmiot wielu pytań i wątpliwości, adresowanych do Urzędu Regulacji Energetyki zarówno w aspekcie możliwości zawierania przez przedsiębiorstwa energetyczne umów sprzedaży ciepła z użytkownikami poszczególnych loka[...]
19
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2004 nr 4 39-42
20
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2004 nr 6 47-61
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last