Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoki lakiernicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule opisano destrukcję powłok lakierniczych nadwozi samochodów, pod wpływem: mediów agresywnych, ciepła, promieniowania ultrafioletowego (UV), czynników erozyjnych. Media agresywne absorbowane przez powłoki lakiernicze powodują ich pęcznienie, pękanie, oraz zużycie korozyjne. Oddziaływanie ci[...]
EN The paper deals with a destruction of lacquer coatings on car bodies caused by aggressive media, heat, UV radiation and erosive factors. Aggressive media absorbed by lacquer coatings lead to their swelling, cracking and erosive wear. Heat action results in coating cracking as well as adhesion to the[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 264--270
PL Niniejszy artykuł zawiera informacje o systemach malarskich i ich wpływie na zabezpieczenie antykorozyjne. Przedstawia problem występującego w praktyce braku właściwego podejścia do tego rodzaju zabezpieczeń. Pokazuje jak grubość powłoki lakierniczej wpływa na ochronę antykorozyjną oraz względy ekon[...]
EN This article contains information about paint’s systems and their influence over anticorrosion protection. It presents issue of improper approach to this kind of protective coatings. The article shows us also influence of the film thickness on anticorrosion protection and economical aspects of thick[...]
3
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 871--875
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące badań oraz właściwości powłok lakierniczych występujących w pojazdach, które są eksploatowane w różnych strefach klimatycznych. Badania zostały przeprowadzone na terenie powiatu pilskiego oraz Wielkiej Brytanii w okolicach Londynu. Głównym zadaniem prze[...]
EN The article raised issues concerning research and properties of automotive paint coats, which are appearing in cars operated in different climatic zones. The research was carried out in the Pila district, Poland and the London area, Great Britain. The main purpose of the comparison is to define the [...]
4
58%
Polimery
2003 T. 48, nr 4 280-287
PL Otrzymano butoksylowaną żywicę melaminowo-formal-dehydową (BMF) oraz dwa typy oligomerów uretanowych z końcowymi grupami izocyjanianowymi (PUR-izo) na podstawie diizocyjanianu toluilenu i oligooksypropylenodiolu lub oligooksyalkilenotriolu. Zbadano właściwości fizykochemiczne tych produktów, a na po[...]
EN Butoxylated melamine-formaldehyde resins (BMF) and two grades of urethane oligomers with isocyanate end-groups (PUR-izo) based on toluilene diisocyanate and oligooxypropylenediol or oligooxyalkylenetriol have been obtained. Physicochemical properties of these products were ermined (Tables 1, 2) and [...]
5
58%
Polimery
2000 T. 45, nr 10 687-692
PL Przedstawiono wyniki badań nad chemiczną modyfikacją rezolowych żywic fenolowo-formaldehydowych za pomocą dwu- i trój funkcyjnych polieteroli typu "Rokopol" (tabela 1) albo wybranych glikoli: 1,2-etanodiolu, 2,2-oksydietanolu lub 1,4-butanodiolu. Określono warunki prowadzenia modyfikacji (tabela 2),[...]
EN Phenol-formaldehyde resols were modified with di- and tri-functional Rokopol-type polyetherols (Table 1) and with selected glycols: 1,2-ethanediol, 2,2-oxydiethanol or 1,4-butanediol. Modification conditions for, and physicochemical property data on the resulting resins were determined (Tables 3, 4)[...]
6
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 400-404
PL W artykule przedstawiono porównanie właściwości różnych materiałów lakierniczych dla przemysłu motoryzacyjnego, podstawowe wymagania kabin lakierniczych dla farb wodorozcieńczalnych oraz dopuszczalne wartości maksymalnych emisji LZO dla materiałów do odnawiania pojazdów.
EN The paper presents a comparison of properties of different materials for the automotive paints, paint booths basic requirements for water-based paints and maximum limits for emissions of VOC for vehicle refinishing materials.
7
58%
Logistyka
2015 nr 3 2326--2335, CD 1
PL W artykule dokonano analizy przyczyn destrukcji powłok lakierniczych nadwozi samochodów. Opisano wady powłok, powstające podczas procesu ich wytwarzania, w postaci: zarysowań, pęcherzy, kraterów, plam, zacieków farby, złuszczeń i odbarwień. Przeanalizowano także procesy destrukcji powłok lakierniczy[...]
EN The paper concerns analyses of destruction reasons of lacquer coatings applied on car bodies. The defects are described in the form of: scratches, blisters, craters, stains, paint patches, flakes, and discolorations which originate during coating production process. Destruction processes of lacquer [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last