Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pottery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
EN A Prompt Gamma Activation Analysis (PGAA) facility has been in operation at the Budapest Neutron Centre (BNC) since 1996. Nonetheless that PGAA is a relatively new method, its applicability to archeological research has already been established by several studies. Archaeologists of the Simón Bolívar[...]
2
88%
Geochronometria
EN The thermoluminescence (TL) dating method has a significant measurement error margin reaching almost 10%. Due to this fact it could be considered as little effective in case of such sites from the Roman period as burial grounds with many artefacts useful for archaeological dating. However, for many [...]
3
88%
Geochronometria
EN In recent times, a large number of radiocarbon dates appeared for the Southern Neolithic on the basis of pottery dating because other organic matter has practically not been preserved. There are two organic fractions of pottery useful for dating: food residues and carbon from the pottery matrix itse[...]
4
88%
Folia Quaternaria
2019 nr 87 5--26
EN The paper presents a Neolithic feature discovered in trench G of the widely-known Paleolithic Gravettian site at Kraków Spadzista. Pottery and lithic artefacts as well as archaeobotanical data and radiocarbon dates demonstrate the existence of a stable human occupation with an agricultural economy. [...]
5
88%
Materiały Ceramiczne
2004 R. 56, nr 3 98-102
PL Wykonano badania mineralogiczne i technologiczne ceramiki archeologicznej pochodzącej ze stanowisk Włoch, Turcji, Grecji, Jordanii, Egiptu, Libii i Algierii. Otrzymane wyniki wskazują na wykorzystywanie różnych surowców oraz różnych technik przygotowania mas garncarskich. Najpopularniejsze w tym rej[...]
EN Mineralogical and technological investigation of archaeological pottery from various sites of Italy, Turkey, Greece, Jordan, Egypt, Libya and Algeria were performed. Obtained data showed utilization of various raw materials as well as various techniques of preparation of ceramic masses. Most popular[...]
6
75%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2017 nr 23 1--10
PL Artykuł prezentuje wyniki badań mineralogicznych i petrograficznych ceramiki grafitowej. Wykonano badania próbek ceramiki kultury lateńskiej pochodzących ze stanowiska dolinnego w Thunau am Kamp w Dolnej Austrii. Oprócz badań grafitu (?) z ceramiki archeologicznej wykonano badania węgli kamiennych w[...]
EN This article presents the results of mineralogical and petrographical research of so called graphite pottery. The La Tène culture pottery samples from the valley settlement in Thunau am Kamp were tested. Stereoscopic, polarized and Raman microscopy methods were used in the studies. In addition to ex[...]
7
75%
Geotourism / Geoturystyka
PL Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że wiejski ośrodek garncarski w rejonie dzisiejszej miejscowości Chałupki (gmina Morawica) należy do najstarszych w regionie świętokrzyskim i funkcjonował już w czasach rzymskich (II w n.e.). Okres jego świetności przypada na XVIII i XIX w. W dwudziestoleci[...]
EN It is highly probable that the rural pottery center in the area of today’s Chałupki (Morawica commune) is one of the oldest in the Świętokrzyskie region, as it was already functioning in Roman times (II in A.D.). The period of its glory falls during the eighteenth and nineteenth centuries. In the in[...]
8
75%
Materiały Ceramiczne
2010 T. 62, nr 3 249-253
PL Głównym celem badań opisanych w artykule była charakterystyka budowy odłamków naczyń ceramicznych znalezionych w okolicach Wyszogrodu w Polsce, datowanych na VII-IX wiek. Odłamki ceramiczne badano za pomocą mikroskopu optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego. Materiał był przedmiotem anali[...]
EN The principal aim of the investigations described in the paper was to characterize the structure of fragments of ceramic vessels found in the region of Wyszogród, Poland, and dated from 7th to 9th century. The ceramic fragments were examined by optical and scanning electron microscopy. The material [...]
9
63%
Szkło i Ceramika
10
63%
Szkło i Ceramika
11
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Głównym celem pracy przedstawionej w artykule było wykorzystanie metod badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej do badania ceramiki archeologicznej. Do badań zastosowano mikroskopię stereoskopową, skaningową mikroskopię elektronową oraz profilometrię optyczną. Materiałem do badań były fragme[...]
EN The aim of the present study was to check whether the research methods used in materials engineering could be useful for examining archeological ceramic pottery. The experiments were conducted with the use of stereoscopic microscopy, scanning electron microscopy, and optical profilometry. The examin[...]
12
63%
Szkło i Ceramika
13
63%
Szkło i Ceramika
PL Artykuł prezentuje wyniki badań naczyń ceramicznych charakterystycznych dla średniowiecznego Wrocławia, reprezentujących ceramikę redukcyjną z XIII i początku XIV w. oraz utleniająco wypaloną z drugiej poł. XV i pocz. XVI w. Stwierdzono w nich, że do wytwarzania ceramiki redukcyjnej i utleniającej u[...]
EN The article presents the results of research on ceramic vessels characteristic for medieval Wrocław and representing reducing ceramics from 13th and beginning of 14th centuries as well as ceramics fired in oxidizing atmosphere from the middle of 15th and beginning of 16th century. It has been found [...]
14
63%
Szkło i Ceramika
2018 R. 69, nr 2 30--31
15
63%
Szkło i Ceramika
PL Emirat Nekor istniał w VIII–XI wieku n.e. w górach Rif, na obszarze dzisiejszego północnego Maroka. Na przełomie IX i X wieku na dworze władcy emiratu doszło do buntu jego przybocznej gwardii składającej się ze słowiańskich niewolników, którzy schronili się w Qarjat as-Saqaliba, czyli wsi Słowian. W[...]
EN The emirate of Nekor existed in the VIII–XI century A.D. in the Rif mountains, in the area of today's northern Morocco. At the turn of the ninth and tenth century at the court of the ruler of the emirate a rebellion broke, consisting his personal guard of Slavic slaves who took refuge in Qarjat as-S[...]
16
63%
Szkło i Ceramika
2018 R. 69, nr 1 40--41
17
63%
Szkło i Ceramika
2016 R. 67, nr 4 34--35
18
63%
Szkło i Ceramika
2014 R. 65, nr 5 34--35
19
63%
Szkło i Ceramika
2014 R. 65, nr 2 16--18
PL W artykule opisano ceramikę Majów pochodzącą z okresu klasycznego (ok. 250-900 n.e.). W tym czasie rzemieślnicy tworzyli jedne z najciekawszych przykładów ceramicznego rękodzieła w prekolumbijskiej Ameryce. W artykule poruszono kwestie związane z wytwarzaniem oraz ozdabianiem naczyń. Uwagę zwrócono [...]
EN In the article the Maya ceramics of the Classic period (approximately A.D. 250-900) are described. During this time, the craftsmen of that people created some of the most interesting examples of ceramic crafts in pre-Columbian America. The article discusses the issues associated with the production [...]
20
63%
Szkło i Ceramika
2019 R. 70, nr 1 28--29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last