Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  positive realization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The realization problem for linear hybrid systems described by the general model is formulated and solved. Sufficient conditions for the existence of positive realizations are established. A procedure based on the state variable diagram method for computation of a positive realization of a given tra[...]
2
100%
Systems Science
EN The realization problem for 2D positive linear hybrid systems is addressed. Two methods based on the state variable diagram for finding positive realizations of a given improper transfer function are proposed. Sufficient conditions for the existence of a positive realization of a given improper tran[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pracy podano metodę wyznaczania dodatniej realizacji układów dwuwymiarowych (2D) o jednym wejściu i jednym wyjściu z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu. Podano warunki wystarczające na istnienie realizacji dodatnich oraz procedurę wyznaczania realizacji dodatnich dla danej właściwej transm[...]
EN Realization problem for positive single-input single-output systems with delays in state vector and inputs described by the 2D models is addressed. Sufficient condition for the existence of a positive realization are established and a procedure for finding a positive realization for a given proper t[...]
4
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Realization problem for positive singie-input single-output systems with delays in stale vector and inputs described by the 2D general model is addressed. Sufficient condition for the existence of o positive reaiization are established and a procedurę for finding a positive reaiization for o given p[...]
5
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN A new notion of a realization of transfer matrix of (P, Q, V)-cone-system for discrete-time linear systems is proposed. Necessary and sufficient conditions for the existence of the realizations are established. A procedure is proposed for computation of a realization of a given proper transfer matri[...]
6
88%
Systems Science
EN The realization problem for positive, multivariable continuous-time linear systems with delays in state and in control is formulated and solved. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given proper transfer function are established. A procedure for computation of positi[...]
7
88%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
EN The positive realization problem for two dimensional (2D) general model is addressed. Sufficient conditions for the existence of a positive realization of a given strictly proper transfer matrix are established. Procedures for computation of a positive realization of a given strictly proper transfer[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 145 97-104
PL W pracy podano metodę wyznaczania dodatnich realizacji z opóźnieniami dla zadanej właściwej macierzy transmitancji układu dyskretnego. Podano warunki wystarczające istnienia realizacji dodatnich z opóźnieniami oraz procedurę wyznaczania takich realizacji. Procedurę zilustrowano przykładem liczbowym.
EN A method for finding positive realizations of a given proper transfer matrix of discrete-time systems with delays is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given transfer matrix are established. A procedure for finding positive realizations of a given proper [...]
9
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Sformułowano problem realizacji dla hybrydowych dodatnich układów dwuwymiarowych liniowych oraz zaproponowano metodę wyznaczania realizacji dodatniej dla danej transmitancji właściwej na podstawie schematu zmiennych stanu. Podano warunki wystarczające na istnienie realizacji dodatniej dla danej tran[...]
EN The realization problem for 2D positive linear hybrid systems is formulated and a method based on the state variable diagram for finding a positive realization of a given proper transfer function is proposed. Sufficient conditions for the existence of a positive realization of a given proper transfe[...]
10
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Została zaproponowana metoda wyznaczania realizacji dodatnich dla układów z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu. Sformułowane zostały warunki wystarczające dla istnienia realizacji dodatniej danej transmitancji właściwej. Zaprezentowany został algorytm komputerowy do wyznaczania realizacji na[...]
EN A method for finding positive realizations of a given proper transfer function of discrete-time systems with delays in state and in inputs is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given transfer function are established. A computer algorithm for computation [...]
11
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Podano algorytm komputerowy do wyznaczania realizacji na podstawie danej niewłaściwej transmitancji singularnych układów dyskretnych z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu. Algorytm ten pozwala wyznaczyć realizacje dla singularnych układów dyskretnych z opóźnieniami o jednym wejściu i jednym w[...]
EN A method for finding positive realizations of a given improper transfer function of singular discrete-time systems with delays in state and in inputs is proposed. Presented algorithm for the singular discrete-time systems with delays allows us to compute realization for the singular discrete-time s[...]
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 5 276-279
PL Podany zostal algorytm komputerowy do wyznaczania realizacji na podstawie danej niewłaściwej transmitancji singularnych układów ciągłych z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu oraz w wektorze stanu i odpowiedzi. Algorytm ten pozwala wyznaczyć realizacje dla singularnych układów dyskretnych z o[...]
EN A method for finding positive realizations of a given improper transfer function of singular continuous-time systems with delays in state and in inputs as well as in state and in outputs is proposed. Presented algorithm for the singular continuous-time systems with delays allows us to compute realiz[...]
13
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Została zaproponowana metoda wyznaczania realizacji dodatnich dla układów z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu. Sformułowane zostały warunki wystarczające dla istnienia realizacji dodatniej danej transmitancji właściwej. Zaprezentowany został algorytm komputerowy do wyznaczania realizacji na[...]
EN A method for finding positive realizations of a given proper transfer function of continuous-time systems with delays in state and in inputs is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given transfer function are established. A computer algorithm for computatio[...]
14
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The realization problem for positive multivariable discrete-time systems with one time delay is formulated and solved. Conditions for the solvability of the realization problem are established. A procedure for the computation of a minimal positive realization of a proper rational matrix is presented[...]
15
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The realization problem for a class of positive, continuous-time linear SISO systems with one delay is formulated and solved. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given proper transfer function are established. A procedure for the computation of positive minimal real[...]
16
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The realization problem for positive multivariable discrete-time systems with delays in the state and inputs is formulated and solved. Conditions for its solvability and the existence of a minimal positive realization are established. A procedure for the computation of a positive realization of a pr[...]
17
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN A realization problem for positive, continuous-time linear systems with reduced numbers of delays in state and in control is formulated and solved. Sufficient conditions for the existence of positive realizations with reduced numbers of delays of a given proper transfer function are established. A p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last