Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  positioning systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2006 No. 11 47-62
EN In positioning systems Kalman filters are used for estimation and also for integration of data from navigation systems and sensors. The Kalman filter (KF) is an optimal linear estimator when the process noise and the measurement noise can be modeled by white Gaussian noise. In situations when the pr[...]
2
100%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN Systems supporting traffic safety require precise information on a vehicle position. The paper contains a proposal for a vehicle localization system based on ultra-wideband (UWB) technology. The system allows for vehicle positioning with submeter accuracy. The paper presents a system concept and an [...]
3
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Nowadays (October 2013) information about ship’s position is obtained generally from specialized electronic positioning systems, in particular, at present functionally satellite navigation systems (SNS) as GPS and GLONASS, and satellite based augmentation systems (SBAS) as EGNOS, WAAS and MSAS. Two [...]
4
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano ultraszerokopasmowy system lokalizacyjny do określania położenia obiektów ruchomych, zrealizowany w ramach zintegrowanego projektu SAFESPOT (6 Program Ramowy UE). Zamieszczono opis koncepcji systemu i przedstawiono konstrukcję wykonanego demonstratora systemu oraz przykładowe wyni[...]
EN The article deals with ultra wideband positioning system for localization of moving objects. The system was developed within the frames of integrated project "SAFESPOT" (6th Framework Program). The first part of the paper contains description of system concept and realization of the system demonstra[...]
5
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2011 nr 6 206-213
PL Radiowe systemy lokalizacyjne stanowią skuteczne narzędzie do lokalizacji osób i przedmiotów w pomieszczeniach. Opisano architekturę systemów oraz stosowanych technik lokalizacji. Omówiono pomiary parametrów sygnałów oraz metody określania położenia obiektów. Zamieszczono przegląd dostępnych komercy[...]
EN Radio positioning systems are an efficient tool for indoor asset tracking. The paper contains description of a system architecture and localization techniques. It deals with measurements necessary for positioning, algorithms for position estimation and localization system performance measures. The o[...]
6
75%
Roczniki Geomatyki
PL Systemy mobilne charakteryzują się dynamiczną prezentacją informacji w zależności od zmieniającego się położenia obserwatora, w tym przypadku jednostki nawodnej. Kluczowym elementem jest zatem uwzględnienie pozycji jednostki własnej w systemie. Zwykle jest ona pozyskiwana metodami satelitarnymi za p[...]
EN Characteristic issue in mobile systems is dynamic presentation of information, depending on the continuously changing observer’s position (a boat in case of MOBINAV). Thus, the key issue is to consider the own ship position in the system. Usually it is obtained from satellite systems with commonly u[...]
7
75%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2013 Vol. 95 36--48
EN This paper presents the accuracy investigation results and functionality of Ubisense RTLS positioning system. Three kinds of studies were conducted: test of calibration accuracy, analysis of theoretical accuracy of the coordinates determination as well as accuracy measurements in field conditions. T[...]
8
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2019 nr 6 453--456, CD
PL Systemy lokalizacyjne pełnią ważną rolę w procesie wspomagania i diagnostyki osób z zaburzeniami poznawczymi. W referacie przedstawiono system zrealizowany w ramach projektu IONIS. Opisano architekturę systemu, budowę węzłów i etykiet, przedstawiono wymianę informacji pomiędzy urządzeniami. System u[...]
EN Localization systems are important component of platforms supporting persons with cognitive impairments. The paper presents a positioning system developed within IONIS project. System's architecture, design of anchor nodes and tags, exchange of data between devices are briefly described. Localizatio[...]
9
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 6 150--162
PL Scharakteryzowano wpływ nadmiernego uzależnienia różnych dziedzin aktywności od systemów nawigacji satelitarnej GNSS oraz przedstawiono podstawy funkcjonowania systemów radiolokalizacyjnych i radionawigacyjnych wraz z omówieniem zalet i wad różnych struktur systemów i metod estymacji położenia pod w[...]
EN In this paper some threats caused by high impact of GNSS systems on almost all fields of activities are depicted. Next, the principles of operation of different positioning methods for radiolocation and radionavigation systems are briefly presented with the discussion on their application in terrest[...]
10
63%
Drogownictwo
2013 nr 12 380--385
PL W artykule omówiono stosunkowo nowy system pozycjonowania – zestaw inercyjno-satelitarny ścisłej integracji opracowany przez kanadyjską firmę technologiczną NovAtel i funkcjonujący pod nazwą SPAN. System ma charakter hybrydowy i korzysta z synergii dwóch uzupełniających się technologii: satelitarneg[...]
EN Article covers relatively new positioning system - tightly coupled GNSS/INS (satellite / inertial) system designed by Canadian GNNS manufacturer NovAtel, Inc. and offered as SPAN. This hybrid system utilizes synergy of two technologies: GPS/GNSS satellite positioning and inertial navigation. In the [...]
11
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2009 nr 6 226-229
PL Zastosowanie detektora progowego w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym znacznie upraszcza budowę odbiornika, ale prowadzi również do pojawienia się znaczących błędów lokalizacji. Opisano badania symulacyjnych, których wyniki umożliwiają ocenę wpływu detektora na dokładność określania położe[...]
EN Implementation of a threshold detector in an ultra-wideband positioning system can remarkably simplify design of the receiver, but it can be also a source of significant localization errors. The paper contains description of simulations focused on evaluation of accuracy in positioning systems based [...]
12
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 6 603--608
PL Radiowe systemy lokalizacyjne i czujniki MEMS stanowią skuteczne narzędzie do monitorowania ruchu i zachowań osób starszych. Opisano architekturę zrealizowanego systemu oraz technikę lokalizacji. Zamieszczono szczegółowy opis konstrukcji poszczególnych elementów systemu: etykiet, węzłów i sterownika[...]
EN Radio positioning systems and MEMS sensors are an efficient tool for of elderly persons mobility and behaviour. The paper contains a description of system architecture and localization techniques. It presents a detailed design of system components: tag, anchor node and system controller. The exempla[...]
13
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Artykuł wymienia i opisuje główne specjalistyczne systemy pozycjonowania wykorzystywane w przemyśle wydobywczym na morzu. Przeanalizowano ich właściwości oraz sposoby wizualizacji informacji przestrzennej. Porównano systemy ECDIS z systemami "offshore" wskazując na kluczowe różnice wynikające z odmi[...]
EN The main specialist positioning systems used in offshore operations are described in the article. Their properties were analyzed as well as visualization methods of spatial information. Also ECDIS systems were compared to those used in offshore industry pointing the crucial differnces between them.
14
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł prezentuje zaprojektowany system bezprzewodowej lokalizacji obiektów. Wstępnym pomysłem było zbudowanie urządzenia wspomagającego pracę architektów, którzy używają specjalnych znaczników do wyznaczania konturów budynków. Znaczniki są reprezentowane przez bezprzewodowe urządzenia nazywane węz[...]
EN This paper presents our project that can show the positions of moving objects inside a network. Proposed system can greatly speed up the work of architects or geodesist by providing the locations of markers that outline the shape of buildings or land. The markers are represented by autonomous wirele[...]
15
51%
Technical Transactions
2017 Vol. 12(114) 197--211
PL W niniejszym artykule przebadano wpływ systemów monitorowania ładunków na możliwość zmniejszenia kosztów i poprawy przepływu informacji w łańcuchu transportowym. Dla analizowanego łańcucha transportowego rozważono trzy warianty: wariant I – bez systemu lokalizacji, wariant II – z systemem do monitor[...]
EN In the article, the impact of monitoring systems on the possibility of lowering costs and improving the flow of information in the transport chain has been analysed. For the analysed transport chain, tree variants have been taken into consideration: variant I – without using systems for monitoring l[...]
16
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono metodykę interaktywnego testowania funkcjonalnego i diagnozowania napędów pozycjonujących, sterowanych w otwartych pętlach. Opisana jest również struktura przenośnego stanowiska testowego do konfigurowania i testowania wieloosiowych układów pozycjonowania sterowanych w otwartych pętlac[...]
EN The article presents the method of interactive functional testing and diagnosis of multi-axes, open-loop controlled positioning systems. The structure of the portable test stage for configuring and testing of open-loop, multi-axes positioners is also described. The interactive integration of the fol[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last