Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  porcelana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł opisuje rezultaty próby powiązania porowatości porcelany z wybranymi parametrami opisującymi wyładowania niezupełne generowane w niej przy napięciu przemiennym. Z przeprowadzonych badań wynika, że w porcelanie istnieje zależność między udziałem procentowym porów o różnej wielkości a ładunkie[...]
EN The article describes results of the attempt to find out the correlation between porosity of porcelain and selected parameters describing partial discharges generated under AC voltage. The study shows that there is a correlation between the percentage of different sizes pores and the frequency of PD[...]
2
100%
Szkło i Ceramika
3
100%
Szkło i Ceramika
PL Technologia New Bone China należy do najnowocześniejszych stosowanych w przemyśle ceramicznym produkującym wyroby użytkowe. Jej główna zaleta to specyficzna, kremowa barwa i przeświecalność. Wdrażając technologię Zakład Porcelany Stołowej "Karolina" Sp. z o.o. spodziewa się korzyści ekonomicznych po[...]
EN New Bone China belongs to the most modern technologies used in the ceramic industry manufacturing household goods. New Bone China's distinguishing features is its creamy colour and translucence. From the implementation of this technology the Karolina Table Porcelain Company Ltd expects to derive eco[...]
4
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Praca ma na celu ocenę odporności tworzywa rodzaju C 130 na procesy degradacji starzeniowej podczas wieloletniej eksploatacji. Obiekt badań stanowi porcelana wysokoglinowa rodzaju C 130 o dużej wytrzymałości mechanicznej. Tworzywo tego typu stosowane jest do produkcji odpowiedzialnych elementow elek[...]
EN Presented paper aims to estimate the resistance of porcelain C 130 type to aging degradation processes during long-lasting period of exploitation. The objects of investigation were specimens made of high mechanical strength aluminous porcelain of C 130 type. This kind of material is used in the prod[...]
5
84%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W opracowaniu poddano analizie tendencje zapotrzebowania na wybrane surowce dla ceramiki szlachetnej i technicznej (kaolin i surowce skaleniowe) na przestrzeni lat 1990-2010 oraz dokonano oceny możliwości rozwoju podaży tych surowców z istniejących i potencjalnych źródeł krajowych, ze szczególnym uw[...]
EN The study analyzes trends in demand for some basic raw materials (kaolin and feldspar) applied in the fine and technical ceramics upon the years 1990-2010, and explores possibilities for providing these raw materials from existing and potential domestic sources, with particular emphasis on the waste[...]
6
84%
Szkło i Ceramika
7
84%
Szkło i Ceramika
2018 R. 69, nr 1 36--39
8
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 121--126
PL W branży techniki dentystycznej pojawiła się nowa technologia CAD/CAM wykonawstwa pełnoceramicznych koron i mostów. Na rynku materiałów dla techniki dentystycznej dostępnych jest kilkanaście systemów pełnoceramicznych oferujących materiały do wykonania ceramicznej podbudowy i licowania. System Cerco[...]
EN The purpose of thesis is characterizing connection between cercon base materials and covering porcelain and checking which forces (mechanical or chemical) are responsible too linkage materials. At the second part of thesis is described preparation samples of materials to research. Executed observati[...]
9
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN This paper presents the effect of selected parameters of abrasive blasting on the strength of a joint between dental porcelain and metal base. Experiments were conducted for different grain sizes of abrasive material and different blasting angles, with a constant blasting pressure. InLine dental por[...]
10
84%
Szkło i Ceramika
2014 R. 65, nr 4 19--21
PL Artykuł porusza zagadnienie nieco zapomnianej dziś Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Kwiatogal”. Ta, powstała w 1950 r. w Warszawie placówka początkowo specjalizowała się w produkcji sztucznych kwiatów, zaś w 1951 r. uruchomiła malarnię porcelany. Właśnie ten dział jej wytwórczości – r[...]
EN The article covers the topic of a fairly forgotten Folk and Artistic Industry Cooperative "Kwiatogal". The cooperative was established in 1950 in Warsaw and initially it specialized in artificial flowers production. In 1951 it opened porcelain paint shop and this part of its activity – hand painted [...]
11
67%
Szkło i Ceramika
12
67%
Szkło i Ceramika
13
67%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the work was to evaluate the compressive strength of metalceramic connections in the fixed dental restorations. Design/methodology/approach: Restorations were made on a model of the natural patient's dentition which was developed specifically for this study. The study includ[...]
14
67%
Szkło i Ceramika
15
67%
Szkło i Ceramika
16
67%
Szkło i Ceramika
2017 R. 68, nr 1 11--14
PL Ojczyzną porcelany są Chiny, gdzie produkowana była już w czasach dynastii Han (206 p.n.e.–220 n.e.) i udoskonalona za panowania dynastii Tang (618–906) i Song (960–1279). W Europie porcelana pojawiła się dopiero po upływie stuleci. Pierwsze wiadomości zawierała relacja Marco Polo z podróży do Chin.[...]
EN The homeland of porcelain is China, where it was produced in the times of the Han Dynasty (206 B.C.–220 A.D.) and improved during the reign of the Tang Dynasty (618–906) and the Song Dynasty (960–1279). In Europe, porcelain appeared only after centuries. The first news came with Marco Polo’s account[...]
17
67%
Szkło i Ceramika
2016 R. 67, nr 2 20--23
PL Carl Ferdinand von Wolfsburg i Hans Gottlieb von Bressler byli dekoratorami porcelany, którzy tworzyli we Wrocławiu w 1 poł. XVIII wieku. Obaj byli uczniami Ignaza Bottengrubera i obaj byli hausmalerami-amatorami. Karl Ferdinand von Wolfsburg (1696–1764) był wrocławskim szlachcicem, prawnikiem, pias[...]
EN Both Karl Ferdinand von Wolfsburg and Hans Gottlieb von Bressler were porcelain decorators who worked in Wroclaw in the first half of the 18th century. Both were Ignaz Bottengruber’s students, and both were hausmaler-amateurs. Karl Ferdinand von Wolfsburg (1696–1764) was a nobleman, lawyer, who held[...]
18
67%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 59--64
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy charakteru połączenia metalu z ceramiką w zależności od obecności warstwy opakerowej. W celu określenia charakteru połączenia przeprowadzono badania, mikroskopowe oraz mikroanalizą rentgenowską. Wyniki badań ukazały wewnętrzną strukturę badanego materiału, oraz z[...]
EN The research results presented in this thesis are based on analysis influencing the bond between the opaqued metallic substructure with ceramic. In order to determine the factors which influence this bond it was necessary to carry out tests consisting of microscopic and x-ray microanalysis. The test[...]
19
67%
Szkło i Ceramika
2014 R. 65, nr 4 38--39
20
67%
Archives of Electrical Engineering
EN This experimental paper comprises the results of acoustic emission (AE), microscopic and ultrasonic measurements of samples subjected to slowly increasing compressive stress. On the basis of conducted measurements the successive stages of the material structural degradation have been recognized. The[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last