Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  porcelain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2011 nr 2 1-261
PL W pracy przedstawiono wyniki kompleksowych badań procesów starzeniowych w strukturze ceramicznych materiałów elektrotechnicznych. Przedmiotem badań były tworzywa porcelanowe następujących rodzajów: kwarcowe C 110, krystobalitowe C 112, wysokoglinowe C 120, wysokoglinowe o dużej wytrzymałości C 130 o[...]
EN The paper presents the results of the extensive studies of the development of ageing processes in the structure of electrotechnical ceramic materials. The objective of these studies were porcelain materials of different types: quartz C 110, cristobalite C 112, aluminous C 120, high-strength aluminou[...]
2
100%
Szkło i Ceramika
3
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł opisuje rezultaty próby powiązania porowatości porcelany z wybranymi parametrami opisującymi wyładowania niezupełne generowane w niej przy napięciu przemiennym. Z przeprowadzonych badań wynika, że w porcelanie istnieje zależność między udziałem procentowym porów o różnej wielkości a ładunkie[...]
EN The article describes results of the attempt to find out the correlation between porosity of porcelain and selected parameters describing partial discharges generated under AC voltage. The study shows that there is a correlation between the percentage of different sizes pores and the frequency of PD[...]
4
86%
Szkło i Ceramika
5
86%
Szkło i Ceramika
PL Technologia New Bone China należy do najnowocześniejszych stosowanych w przemyśle ceramicznym produkującym wyroby użytkowe. Jej główna zaleta to specyficzna, kremowa barwa i przeświecalność. Wdrażając technologię Zakład Porcelany Stołowej "Karolina" Sp. z o.o. spodziewa się korzyści ekonomicznych po[...]
EN New Bone China belongs to the most modern technologies used in the ceramic industry manufacturing household goods. New Bone China's distinguishing features is its creamy colour and translucence. From the implementation of this technology the Karolina Table Porcelain Company Ltd expects to derive eco[...]
6
72%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W opracowaniu poddano analizie tendencje zapotrzebowania na wybrane surowce dla ceramiki szlachetnej i technicznej (kaolin i surowce skaleniowe) na przestrzeni lat 1990-2010 oraz dokonano oceny możliwości rozwoju podaży tych surowców z istniejących i potencjalnych źródeł krajowych, ze szczególnym uw[...]
EN The study analyzes trends in demand for some basic raw materials (kaolin and feldspar) applied in the fine and technical ceramics upon the years 1990-2010, and explores possibilities for providing these raw materials from existing and potential domestic sources, with particular emphasis on the waste[...]
7
72%
Geochronometria
2003 Vol. 22 9-14
EN While attempting to date material from the vitrified ramparts of various hill-forts in central and western Europe by thermoluminescence (TL) methods, obviously erroneous results appeared. Searching for possible reasons, an investigation into the upper temperature limit of TL-dating was started. It i[...]
8
72%
Szkło i Ceramika
9
72%
Szkło i Ceramika
2018 R. 69, nr 1 36--39
10
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 121--126
PL W branży techniki dentystycznej pojawiła się nowa technologia CAD/CAM wykonawstwa pełnoceramicznych koron i mostów. Na rynku materiałów dla techniki dentystycznej dostępnych jest kilkanaście systemów pełnoceramicznych oferujących materiały do wykonania ceramicznej podbudowy i licowania. System Cerco[...]
EN The purpose of thesis is characterizing connection between cercon base materials and covering porcelain and checking which forces (mechanical or chemical) are responsible too linkage materials. At the second part of thesis is described preparation samples of materials to research. Executed observati[...]
11
72%
Szkło i Ceramika
2014 R. 65, nr 4 19--21
PL Artykuł porusza zagadnienie nieco zapomnianej dziś Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Kwiatogal”. Ta, powstała w 1950 r. w Warszawie placówka początkowo specjalizowała się w produkcji sztucznych kwiatów, zaś w 1951 r. uruchomiła malarnię porcelany. Właśnie ten dział jej wytwórczości – r[...]
EN The article covers the topic of a fairly forgotten Folk and Artistic Industry Cooperative "Kwiatogal". The cooperative was established in 1950 in Warsaw and initially it specialized in artificial flowers production. In 1951 it opened porcelain paint shop and this part of its activity – hand painted [...]
12
58%
Szkło i Ceramika
13
58%
Szkło i Ceramika
14
58%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the work was to evaluate the compressive strength of metalceramic connections in the fixed dental restorations. Design/methodology/approach: Restorations were made on a model of the natural patient's dentition which was developed specifically for this study. The study includ[...]
15
58%
Szkło i Ceramika
16
58%
Szkło i Ceramika
17
58%
Szkło i Ceramika
2017 R. 68, nr 1 11--14
PL Ojczyzną porcelany są Chiny, gdzie produkowana była już w czasach dynastii Han (206 p.n.e.–220 n.e.) i udoskonalona za panowania dynastii Tang (618–906) i Song (960–1279). W Europie porcelana pojawiła się dopiero po upływie stuleci. Pierwsze wiadomości zawierała relacja Marco Polo z podróży do Chin.[...]
EN The homeland of porcelain is China, where it was produced in the times of the Han Dynasty (206 B.C.–220 A.D.) and improved during the reign of the Tang Dynasty (618–906) and the Song Dynasty (960–1279). In Europe, porcelain appeared only after centuries. The first news came with Marco Polo’s account[...]
18
58%
Szkło i Ceramika
2016 R. 67, nr 2 20--23
PL Carl Ferdinand von Wolfsburg i Hans Gottlieb von Bressler byli dekoratorami porcelany, którzy tworzyli we Wrocławiu w 1 poł. XVIII wieku. Obaj byli uczniami Ignaza Bottengrubera i obaj byli hausmalerami-amatorami. Karl Ferdinand von Wolfsburg (1696–1764) był wrocławskim szlachcicem, prawnikiem, pias[...]
EN Both Karl Ferdinand von Wolfsburg and Hans Gottlieb von Bressler were porcelain decorators who worked in Wroclaw in the first half of the 18th century. Both were Ignaz Bottengruber’s students, and both were hausmaler-amateurs. Karl Ferdinand von Wolfsburg (1696–1764) was a nobleman, lawyer, who held[...]
19
58%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 59--64
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy charakteru połączenia metalu z ceramiką w zależności od obecności warstwy opakerowej. W celu określenia charakteru połączenia przeprowadzono badania, mikroskopowe oraz mikroanalizą rentgenowską. Wyniki badań ukazały wewnętrzną strukturę badanego materiału, oraz z[...]
EN The research results presented in this thesis are based on analysis influencing the bond between the opaqued metallic substructure with ceramic. In order to determine the factors which influence this bond it was necessary to carry out tests consisting of microscopic and x-ray microanalysis. The test[...]
20
58%
Szkło i Ceramika
2014 R. 65, nr 4 38--39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last