Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  popularity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 199-207
PL Praca przedstawia krótką ocenę czasopisma "Inżynieria Rolnicza" na przestrzeni lat 1997-2008 a także strukturę oraz funkcjonalność działającej strony Wydawnictwa. Zaprezentowano również system statystyk - Google Analytics umożliwiający uzyskanie informacji o atrakcyjności strony w Internecie, o użyt[...]
EN The paper presents a brief assessment of the "Inżynieria Rolnicza" ["Agricultural Engineering"] magazine over the years 1997-2008, and the structure and functionality of the publication active site. Moreover, the work presents statistics system - Google Analytics - allowing to acquire information co[...]
2
80%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 6 28--32
PL Brak analiz rynku rozwiązań stropowych w Polsce był impulsem do zaplanowania i przeprowadzania badań obejmujących zarówno popularność, jak i kryteria wyboru tego produktu budowlanego. W części II artykułu przedstawiono proces wyboru rozwiązania stropowego.
EN The lack of analysis of the ceiling solutions market in Poland, was an impulse to plan and conduct research covering both the popularity and the selection criteria of this construction product. Part II of the article presents ceiling solution choosing process.
3
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 70--71
PL Celem artykułu jest omówienie wyników badań popularności systemów stropowych w Polsce oraz prezentacja stropu Teriva Light dedykowanego do prac remontowych w budownictwie ogólnym. Artykuł został opracowany na bazie dostępnej literatury oraz badań ilościowych przeprowadzonych w okresie wrzesień 2015 [...]
EN The aim of this article is to discuss the results of a study of the popularity of floor systems in Poland and present Teriva Light, a product dedicated to the general construction sector as a floor system for renovation works. The article was prepared on the basis of the available literature and the[...]
4
70%
Przegląd Budowlany
PL Celem niniejszego artykułu jest prezentacja popularnych w Polsce systemów stropowych, w tym również rozwiązań najnowszych, których stosowanie przynosi określone korzyści zarówno pod kątem technicznym, funkcjonalnym, jak i ekonomicznym. W pierwszej części niniejszej publikacji zostaną omówione: gęsto[...]
EN The aim of this article is to present the most popular flooring systems in Poland, including the latest solutions, whose application brings certain technical, functional and economical advantages. In the first part of this paper, we will discuss: Vector rib-and-slab floor, monolithic ceiling and bea[...]
5
70%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 5 28--32
PL Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autoro[...]
EN The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the arti[...]
6
70%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 1 22--26
PL W tej części publikacji podjęty został temat niezgodności z eurokodem powszechnie stosowanych stropów Teriva 4,0/1, a następnie zaprezentowane zostaną stropy z kanałowych płyt prefabrykowanych (żelbetowych i strunobetonowych) z uwzględnieniem lekkiego stropu panelowego Smart oraz zespolony strop typ[...]
EN This part of the publication presents the aspect of non-compliance with the Eurocode of common Teriva flooring types (4.0 /1), followed by the hollowcore concrete slabs (reinforced and prestressed concrete elements) including Smart lightweight floors and Filigran-type composite slab systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last