Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomnik przyrody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2017 Nr 11 48--50
PL Pomniki przyrody w świetle projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z 26 września 2017 r.
2
94%
Przegląd Komunalny
2001 nr 10 76-76
PL Różne bywają pomniki. Czasem dziwne i zaskakujące. Sam widziałem nadnaturalnej wielkości "Pomnik krzesła" ustawiony na jednym z centralnych placów Lozanny. Do normy artystycznej należą cokoły ze spiżowymi wizerunkami psów, ptaków i krokodyli. Tylko drzewom nikt nie stawia pomników. A szkoda, bo zasł[...]
3
94%
Zieleń Miejska
2009 Nr 1 30-32
PL Dąb Bartek, najbardziej znane drzewo w Polsce, należy do nielicznej grupy sędziwych okazów, które znane są również w całej Europie. Jego imponujące rozmiary oraz długoletnia historia sprawiają, że ma on wyjątkowe znaczenie, a jego walory przewyższają rangę ustawowego statusu pomnika przyrody.
4
94%
Przegląd Komunalny
2015 nr 4 62--63
PL Potrzeby ludzi kierują się ku przyrodzie, a zwłaszcza drzewom. Widać to szczególnie wyraźnie w organizowanych ostatnio rozmaitych akcjach społecznościowych, których celem jest uratowanie „swoich” drzew przed wycinką. Nastał zatem dobry moment na to, aby wykorzystać drzewa do promocji gmin.
5
83%
Architektura Krajobrazu
2008 nr 1 58-59
6
71%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 26-28
PL Pielęgnacja drzew lub krzewów, będących pomnikami przyrody które są zlokalizowane na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, może nastąpić po uzgodnieniu zakresu prac z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Warto zastanowić się nad tym, który organ powinien odpowiadać za t[...]
7
71%
Przegląd Komunalny
2011 nr 8 18-19
PL Nie wszędzie istnieją rozległe obszary cenne pod względem przyrodniczym, nie każdy las jest Puszczą Białowieską. Jednak w polskim systemie ochrony przyrody jest miejsce nie tylko dla parków narodowych, obszarów Natura 2000 i innych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. Istnieją również formy[...]
8
71%
Przegląd Geologiczny
EN In 2009 the Ministry of Environment has granted the commission of preparing the "Catalogue of geotourist sites" to the working group from the AGH-University of Science and Technology. The "Catalogue…" will include the geosites located in the areas of natural monuments and abiotic nature reserves. Th[...]
9
71%
Zieleń Miejska
2010 Nr 9 44-46
PL Pomniki przyrody mają długą tradycję w polskim prawie ochrony środowiska. Uznanie drzewa za pomnik przyrody zapewnia mu ochronę, która w pewnych przypadkach może zostać zniesiona.
10
71%
Zieleń Miejska
2009 Nr 2 32-33
PL Prawnie aleje historyczne mogą być chronione jako obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki przyrody, miejsca (siedliska) występowania chronionego gatunku oraz jako specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) w programie Natura 2000 W praktyce ciągle giną!
11
71%
Zieleń Miejska
2009 Nr 11 40-41
PL Stare drzewa to ważne dziedzictwo kultury, żywe pomniki przyrody, które z pewnością należy otoczyć ochroną, nie tylko za pomocą ustaw i prawnych przepisów, ale także poprzez ekologiczne inicjatywy. To, w którą stronę będzie zmierzała Ukraina, zależy przede wszystkim od władz, które powinny wprowadza[...]
12
71%
Zieleń Miejska
2015 Nr 2 56--59
PL Pomniki przyrody są jedną z tych form ochrony przyrody, które mają długą tradycję w polskim systemie prawnej ochrony środowiska. Występowały one bowiem zarówno w Ustawie o ochronie przyrody z 1949 r. jak i Ustawie o ochronie przyrody z 1991 r.
13
71%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W badaniach oceniono stan zdrowotny siedmiu drzew pomnikowych, stanowiących pozostałości ogrodów przy zabytkowych willach, pochodzących z początku lat 20. XX w. Obecnie dwa drzewa znajdują się w pasie drogowym, natomiast pozostałe objęte są ochroną, pozostając w granicach Przyrodniczo-Kulturowych Pa[...]
EN The aim of the study was to assess the state of health of 7 monumental trees which are the remains of gardens by the historic villas date back to the beginning of the 20s of the 20th century. Currently, 2 trees are located in the rightof-way, and the rest of the specimens are protected wh[...]
14
60%
Zieleń Miejska
2008 Nr 10 50-50
PL Wzmożona ochrona przysługuje drzewom i krzewom, które zostały uznane za pomniki przyrody bądź rosną na terenach nieruchomości uznanych za zabytki.
15
60%
Drogownictwo
2019 nr 1 14--17
PL Artykuł porusza tematykę alternatywnego podejścia do budowy ścieżek rowerowych w przestrzeni miejskiej. Tradycyjne rozwiązanie zakłada wykorzystanie betonu, asfaltu, kostki brukowej i innych materiałów, których specyfika, a także sposób wbudowywania przyczyniają się do uszkodzeń korzeni drzew, częst[...]
EN This paper discusses the subject of an alternative approach to designing bicycle paths in urban space. The traditional solution involves the use of concrete, asphalt, paving stone and other materials, the specificity of which, as well as the method of construction, contribute to damage to tree roots[...]
16
60%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2017 nr 38 43--55
PL Celem badań była identyfikacja problemów funkcjonowania lokalnych form ochrony przyrody na obszarach miast, a także wskazanie negatywnych skutków jakie wynikają z ich obiektowego traktowania. Przeprowadzone badania wykazały, że lokalne formy ochrony przyrody zajmują nierzadko znaczną powierzchnię. Ś[...]
EN The aim of the research was to identify problems of local nature protected areas functioning in urban areas, as well as to indicate the negative effects that result from object-oriented treatment of them. The conducted research revealed, that the nature conservation areas at a local level often occu[...]
17
48%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2012 Nr 7 57--76
PL Rzeka Prosna o długości 216,8 km należy do największych w południowej Wielkopolsce. Prosna po części swojej długości służyła jako drogowskaz „Szlaku Bursztynowego” dla kupców rzymskich. Rzeka stanowi pomnik przyrody i była świadkiem wydarzeń historycz-nych. Na 70 km rzeki Prosny w Bolesławcu znajduj[...]
EN The Prosna river of 216.8 km in length is one of the longest in the Southern Wielkopolska. In its part the Prosna was used as a signpost of the “Amber Route” for Roman merchants. The river is a monument of nature and has been a witness of historic events. At its 70th kilometre in Boesławiec it passe[...]
18
48%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 15 49-56
PL Środowisko przyrodnicze w istotny sposób wpływa na decyzje podejmowane przez władze rządowe, samorządowe, podmioty prywatne. Sposób i formy korzystania ze środowiska określają normy prawne. Kształtują one narzędzia wpływające na ochronę, zachowanie i kształtowanie środowiska w celu zachowania go dla[...]
EN Natural environment considerably affects influences the decisions making by government and local authorities as well as private business. The way and forms of making use of the environment are defined by legal regulations. They form the instruments affecting protection, preservation and management o[...]
19
48%
Geoturystyka
PL Artykuł przedstawia trzy wodospady znajdujące się w potoku Kocwinianka w miejscowości Kacwin na Spiszu (utwory fliszu podhalańskiego). Największy z nich mierzy 7 m i jest objęty ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Utworzony został na progu, którego szczyt stanowi odporna ławica piaskowca. Na [...]
EN The article describes three waterfalls in the Kacwinianka Stream, located in Kacwin village in Spisz (the Podhale Flysch). The highest waterfall (7 meters high) was formed on a scarp capped by a hard, resistive sandstone bed. Two lower waterfalls (about 1,5 meter high and about 1 meter high) are loc[...]
20
48%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedmiotem opracowania jest źródlisko "Przeźmo" będące pomnikiem przyrody położone w południowo-zachodniej części wsi Zdanowice-Zawodzie, gminie Nagłowice i województwie świętokrzyskim. Składa się ono z 37 większych źródeł w tym 3 zstępujących i 34 wstępujących wypływających na powierzchni ok. 20 a[...]
EN The subject of this publication is "Przeźmo" water-head, which is a nature monument and located in the south-west part of Zdanowice-Zawodzie village, Nagłowice commune. Świętokrzyskie province. It is made up of 37 bigger springs (3 of them are descending and 34 ascending), whose surface of area abou[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last