Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomieszczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Właściwe rozwiązanie: wietrzenie w zależności od potrzeb. Wietrzenie w zimnej porze roku oznacza ustawiczną stratę ciepła w pomieszczeniu. Stratę tę należy utrzymywać na możliwie najniższym poziomie, aby oszczędzać energię. Najprostszym i najbardziej pożądanym sposobem wietrzenia jest naturalne, ni[...]
2
100%
Świat Szkła
2002 nr 9 [56] 32-36
PL Od lat powtarzają się zarzuty dotyczące ciągłego pomijania podstawowych wymogów fizyki budowli przy wznoszeniu nowych obiektów, szczególnie przy modernizacji i doprowadzania do stanu używalności budynków istniejących. Nie przywiązuje się szczególnej uwagi do faktu, że prace te wymagają zawsze komple[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Na podstawie opinii szerokiego kręgu autorytetów z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa i klimatyzacji przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju dziedziny oraz niezbędne, szczegółowe potrzeby działań i badań.
EN Anticipated tendencies of development concerning district heating, heating and air conditioning are presented on the basis of the opinions achieved from a wide circle of experts in the field. Detailed requirements concerning adequate activity and investigations are included.
4
100%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 4 136-139
PL Źródła literaturowe podają, że procentowy udział czasu spędzanego w pomieszczeniach zamkniętych wynosi powyżej 80%. W każdym budynku istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego. Źródła te obejmują między innymi procesy spalania, materiały budowlane i wykończeniowe, meble i wyposażeni[...]
EN Literature sources say that people in average 80% of time in closed spaces. In every building there are sources of internal air pollution. Among others, those sources are combustion processes, construction and finish materials, furniture and fittings, cleansers, air-conditioning systems and also som[...]
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
6
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 12 42--45
PL Dobór osuszania jako złożony proces powinien uwzględniać wiele czynników wpływających na zyski wilgoci w określonym pomieszczeniu. Jest niezmiernie istotny, gdyż bardzo często systemy osuszania biorą czynny udział w procesach produkcyjnych poprzez odpowiednie przygotowanie powietrza w określonej kub[...]
7
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2016 nr 1-2 39--43
PL Na etapie projektowania układu klimatyzacji – wentylacji sali operacyjnej występuje szereg specyficznych uwarunkowań, które nie występują w układach klimatyzacji innych pomieszczeń. Punktem wyjścia podczas projektowania instalacji klimatyzacji – wentylacji jest układ funkcjonalny pomieszczeń oraz ic[...]
8
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2016 nr 3 52--57
PL Dobór osuszania jako złożony proces powinien uwzględniać wiele czynników wpływających na zyski wilgoci w określonym pomieszczeniu. Jest niezmiernie istotny, gdyż bardzo często systemy osuszania biorą czynny udział w procesach produkcyjnych poprzez odpowiednie przygotowanie powietrza w określonej kub[...]
9
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 9 54--56
PL Serwerownia jest warta tyle, ile kosztują dane przez nią przepływające lub tam gromadzone. Szczególne wymagania dotyczą tajnych serwerowni, pracowni i pomieszczeń, gdzie warunki wewnętrzne muszą być regulowane i utrzymywane w sposób precyzyjny. Rozwiązaniem są szafy klimatyzacji precyzyjnej HiRef.
10
88%
Archiwum Spalania
PL W związku z rozwojem inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i planowanym w przyszłości rozszerzeniem zastosowania metod obliczeniowych w przepisach przeciwpożarowych, konieczne stało się przygotowanie odpowiednich materiałów wyjściowych do dalszych prac Instytutu Techniki Budowlanej. W ramach pracy ba[...]
11
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
1998 nr 1 25--28
12
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przenoszenie dźwięku między pomieszczeniami w budynku odbywa się drogą bezpośrednią przez przegrodę rozdzielającą te pomieszczenia oraz drogami pośrednimi, których rodzaj i zakres występowania zależy od konkretnych rozwiązań zastosowanych w budynku, zarówno architektonicznych, jak i materiałowo-kons[...]
EN Transmission of sound between adjacent compartments takes place by direct way through partition which divides the compartments and also by indirect ways. Their types and ranges of occurrence depend on the individual architectural and material-construction solutions used in the building. This paper [...]
13
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In the paper possibility of use internal heat gain to keep internal room temperature is presented. The relationship between human activity and his heat flux was investigated. The concentration of CO2 as a function of time was also checked. Research took place in Economic and Services Complex School [...]
14
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
15
75%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 2 25--29, 52
16
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Celem artykułu jest przedstawienie wpływu roślin (jakościowego i ilościowego) na szeroko rozumianą jakość powietrza w pomieszczeniach. 
EN The aim of the paper is a presentation of the quantitative and qualitative influence of plants on the air quality (in a broad sense) in rooms.
17
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 9 56-58
18
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Podano uwagi odnośnie do wartości współczynników redukcji temperatury dla wybranych przypadków wymiany ciepła w metodyce obliczania obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831: 2006. Przedstawiono przykładowe obliczenia całkowitego projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń na podstawie normy PN-EN[...]
EN The remarks concerning coefficients of temperature reduction in selected cases of the heat exchange process are given for the calculation method of space thermal load, according to the PN-EN 12831: 2006 standard. Exemplary calculations of the total space design thermal load on the basis of the stand[...]
19
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Pomieszczenia o dużej kubaturze wypełnione urządzeniami lub innym stałym wyposażeniem wymagają niekiedy zastosowania nawiewu doprowadzającego powietrze na dużą odległość. W artykule przedstawiono opracowane na podstawie badań zależności matematyczne, określające prędkość powietrza w osi i przekrojac[...]
EN The rooms of a large capacity, packed with appliances or various stationary equipment, require sometimes an application of a system providing long-range air flux to assure proper ventilating conditions. The paper presents mathematical formulas worked out on basis of investigations. The formulas dete[...]
20
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last