Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomieszczenie biurowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 11 58-62
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wybrane aspekty dotyczące możliwości kształtowania parametrów powietrza w najbliższym otoczeniu człowieka za pomocą rozwiązań wentylacji indywidualnej.
EN Selected aspects of a possibility to form the parameters of the surrounding air are presented, taking into consideration some solutions of individual ventilation systems.
3
100%
Elektroinstalator
2018 nr 3 40--43
PL W budynkach biurowych występuje szereg pomieszczeń o zróżnicowanym przeznaczeniu. Są to zarówno niewielkie pokoje, jak i powierzchnie wielkoprzestrzenne do dowolnego zagospodarowania. Poziom natężenia oświetlenia oraz inne parametry oświetleniowe muszą być dostosowane do wykonywanych czynności i odp[...]
4
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2019 nr 7 36--41
PL W artykule wyjaśniono, w jaki sposób wilgoć wpływa na ludzi, przedstawiono aktualne wymagania i zalecenia dotyczące poziomu wilgotności powietrza oraz wskazano na potencjalne problemy z jego utrzymaniem spotykane podczas eksploatacji typowych dla budynków biurowych instalacji HVAC.
5
88%
Świat Szkła
6
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 10 36-37
7
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 9 21-25
PL Uciążliwość hałasu w środowisku pracy można zdefiniować jako uczucie niezadowolenia wywołane hałasem. Hałas może być przyczyną braku koncentracji, zmieniać czujność pracownika oraz zmniejszać wydajność pracy. Praca umysłowa wymagająca koncentracji, zbieranie informacji, czy procesy analityczne wydaj[...]
EN Noise annoyance in the working environment can be defined as a feeling of displeasure evoked by noise. Noise can distract and it can also affect psychophysiological reactions. Noise can change an individual’s alertness and it can decrease work efficiency. Performance of monotonous tasks is not alway[...]
8
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2006 Vol. 12, No. 2 137--147
EN With the increased use of electric and electronic equipment in our offices, our daily exposure to electromagnetic fields has become increasingly complex due to the great variety of the frequency content of the fields. Today focus has shifted from monitors as the dominating sources of electromagnetic[...]
9
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono koncepcję sterowania instalacjami w pomieszczeniu biurowym oraz przykładowy sposób realizacji z wykorzystaniem systemów KNX i LCN.
EN The paper presents a conception of control of installations at office space and an example way of realization using KNX and LCN systems.
10
63%
Świat Szkła
11
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2013 Vol. 19, No. 2 259--274
EN This paper discusses the design and development of worksheets for helping notebook computer (NBC) users to compute NBC and workstation adjustments so as to assume an appropriate seated posture. The worksheets(one for male users, the other for female ones) require the following information: body heig[...]
12
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 9 20-23
PL W artykule omówiono wyniki badań hałasu emitowanego przez urządzenia sieci komputerowej tzw. szafy krosownicze (jedno z bardziej uciążliwych źródeł hałasu na stanowiskach pracy biurowej). Przedstawiono projekt zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej z tłumikiem ak[...]
EN The results of measurements of noise emitted by computer network equipment in offices are described. Noise control devices as sound insulation enclosures with ducted silencers and their effectiveness are presented.
13
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 10 11-15
PL Hałas w pomieszczeniach biurowych może być przyczyną braku koncentracji, zmieniać czujność pracownika oraz zmniejszać wydajność pracy. Praca umysłowa wymagająca koncentracji, zbieranie informacji, czy procesy analityczne wydają się być szczególnie wrażliwe na hałas. W artykule przedstawiono wyniki b[...]
EN Noise in offices can distract and it can affect psychophysiological reactions. Noise can change an individual’s alertness and can decrease work efficiency. Mental activities involving concentration, information gathering and analytical processes appear to be particularly sensitive to noise. This pap[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono dwie metody sterowania uzupełniającym systemem oświetlenia w budynku biurowym o ograniczonej powierzchni przeszklenia. Oszacowano zapotrzebowanie na energię do oświetlenia, biorąc pod uwagę rozmieszczenie czujników promieniowania oraz liczbę osób pracujących w pomieszczeniu.[...]
EN The paper is dedicated to present and compare two methods of controlling supplementary lighting system in office with limited glazing area. The lighting energy demand was evaluated taking into account positioning of light sensors and room occupancy. Comparison of daylight conditions in the rooms wit[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 8 10--12
PL Warunki akustyczne w pomieszczeniach biurowych typu open space zależą od projektu architektonicznego, aranżacji wnętrza, właściwości dźwiękochłonnych materiałów budowlanych oraz innych rozwiązań technicznych. Jednak uzyskanie dobrych warunków akustycznych, które zostały zdefiniowane w normie ISO 338[...]
EN Acoustic conditions in open space offices depend on an architectural design, space arrangement, sound absorption of building materials and some other technical solutions. However, obtaining good acoustic conditions, which are defined in the ISO 3382-3 standard by suggested examples of target values [...]
16
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2003 Vol. 9, No. 4 527--538
EN There is a variety of alternatives in office layouts. Yet the theoretical basis and criteria for predicting how well these layouts accommodate employees are poorly understood. The objective of this study was to evaluate criteria for selecting office layouts. Intensive computer workers worked in simu[...]
17
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
18
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2017 T. 9, nr 4 39--46
PL W pracy przedstawiono możliwości techniczno-budowlane, kryteria dotyczące wymagań w zakresie oświetlenia pomieszczeń w budynkach biurowych (zgodnie z normą PN-EN 12464:2012), a także wymagania energetyczne systemów oświetlenia wbudowanego (na podstawie normy PN-EN 15193:2010). Opisano sposób wykonan[...]
EN The paper presents the technical and construction possibilities, criteria for the requirements of the lighting of rooms in the office buildings as well as the energy requirements of built-in lighting systems. Described how to perform energy efficiency research of PV panels integrated into the lighti[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono propozycję metody jednoczesnej oceny poziomu komfortu cieplnego i oświetleniowego w pomieszczeniu wyposażonym w sztuczne źródła promieniowania. Opisano budowę stanowiska badawczego oraz przyjęte założenia metody. Rozpatrywano wpływ energii promieniowania w zakresie promieniowania widzi[...]
EN Paper presents description of proposed methodology for similtaneous assessment of thermal and visual comfort. Methodology is devoted to estimate parameters in artificial working environment occurs in e.g. offices. Some initial results were also discussed.
20
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Jednym z problemów projektowych wentylacji jest rozmieszczenie nawiewników, które w "codziennym" projektowaniu odbywa się zwykle intuicyjnie. Przy dzisiejszym rozwoju technik komputerowych, coraz częściej proponuje się modelowanie numeryczne wentylacji. W artykule wykonano symulację wybranego warian[...]
EN A simulation of a selected ventilation variant is presented. The simulation is based on one of the most universal commercial programs (ANSYSŠ), applying the finite element method. The modelling results have been compared with the available numerical and experimental results of other authors.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last