Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar położenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2013 nr 1(1) 28--33
PL W artykule przedstawiono modułowy cyfrowy system sterowania i pomiaru położenia. Przedstawiono struktury modułów z fotoelektrycznym i pojemnościowym liniowym enkoderem, a także uniwersalne rozwiązanie sterowania i pomiaru położenia.
EN The article presents a modular digital system of the control and position measurement. It shows the structure of modules with photoelectric and capacitative linear encoders, and a universal solution for the control and position measurement.
2
88%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W obecnie stosowanych rozwiązaniach technicznych wyróżnia się dwa rodzaje przetworników położenia: kwantujące, zwane także inkrementalnymi, oraz kodujące. W artykule zaproponowano elektroniczne metody rozróżniania kierunku ruchu i pomiaru położenia dla przetwornika inkrementalnego. Sygnałom oryginal[...]
EN In actual technical solutions two types of position transducers are distinguished: quantising transducers, called also incremental, and coding transducers. In the paper electronic methods of motion direction discrimination and position measurement for the incremental transducer are proposed. Origina[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1362--1365
PL W artykule omówiony został sposób pomiaru i rejestracji chwilowego położenia zaworu EGR napędzanego silnikiem krokowym. Sposób ten może być wykorzystany zarówno w badaniach naukowych nad rozwojem systemów sterowania silnikiem spalinowym jak i w procesie dydaktycznym. Polega on na stałej obserwacji n[...]
EN The article shows the technique of measurement and registration of temporary position of EGR valve powered by stepper motor. This method can be used in both scientific research on the development of systems of internal combustion engine control and in didactical process. It consists in constant obse[...]
4
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 8 556--559
PL W pracy zaprezentowano urządzenia pomiarowe zainstalowane w dwu stanowiskach do badania zachowania wybranych układów regulacji położenia. Są to: stanowisko wahadła odwróconego umieszczonego na ruchomej platformie poruszającej się po poziomych prowadnicach oraz stanowisko równoważni utrzymującej kulk[...]
EN The measuring devices used in two stands for testing selected displacement control systems are described in the paper. The stands are: the stand of inverted pendulum located on a movable platform – the platform can move on horizontal guides, and the stand with a balancing beam ensuring the stabiliza[...]
5
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 240 221-230
PL W artykule przedstawiono zaimplementowany w układzie FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) moduł pomiaru prędkości i położenia. Moduł ten jest częścią procesora ruchu przeznaczonego do sterowania silnikami DC (ang. Direct Current) i PMSM (ang. Permanent Magnet Synchronous Motor). Interfejs wejśc[...]
EN In the paper the position and speed measurement module implemented in FPGA (Field Programmable Gate Array) structure is presented. The module is part of motion processor applied to control DC(Direct Current) and PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) motors. The module interfaces to quadrature in[...]
6
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2016 z. 195, t. 2 325--334
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczenia położenia i przemieszczenia na podstawie pomiaru globalnej orientacji członów ramienia pomiarowego z wykorzystaniem czujników pola grawitacyjnego i pola magnetycznego. Zaprezentowano metodę wykorzystania filtra Kalmana do uśredniania wyników, przedstawiono[...]
EN The paper presents the method of determining the global orientation of links of the measuring arm by gauging the angles of the members relative to the vector of the gravitational and magnetic field using inertial sensors. A method of using Kalman filter to average the results are presented as a test[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last